Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_47 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 47~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +"Peki, yeter!"​ dedi Bay Seehaase, kesin bir tav覺rla. Sayfalar覺 toplad覺, katlad覺 ve Tonio Kr繹ger'​e uzatt覺. Sonra k覺saca, "Bu yeter san覺r覺m, Petersen!"​ diye yineledi. Bu arada g繹zlerini yumuyor, ba覺n覺 sall覺yordu:​ "Beyi daha 癟ok tutmayal覺m. Araba bekliyor. Sizi rahats覺z ettik efendim, ba覺lay覺n rica ederim. Memur yaln覺zca g繹revini yapt覺. Ama ben ona, daha 繹nce, yanl覺 bir iz 羹zerinde olduunu s繹ylemitim."​ \\
 +"​Yaa?"​ dedi i癟inden Tonio Kr繹ger. \\
 +Memur t羹m羹yle inanm覺a benzemiyordu. Bir "​kii"​ ve bir "​g繹sterme"​den s繹z ederek, bir iki daha kar覺 癟覺kt覺; ama Bay Seehaase konuunu koridordan ge癟irdi, yeniden 羹z羹nt羹s羹n羹 belirtti, iki aslan aras覺ndan y羹r羹d羹 ve bir癟ok sayg覺yla araban覺n kap覺s覺n覺 kendisi kapad覺. Bundan sonra, g羹l羹n癟 denecek derecede y羹ksek ve geni araba, cam ve demir g羹r羹lt羹s羹 aras覺nda, yoku aa覺 inen yollar boyunca limana doru yolland覺. \\
 +Tonio Kr繹ger, baba kentinde b繹yle acayip birka癟 g羹n ge癟irmiti. \\
 +VII \\
 +Tonio Kr繹ger'​in gemisi engine a癟覺l覺rken,​ akam karanl覺覺 d羹羹yordu ve ay y羹zen bir g羹m羹 p覺r覺lt覺s覺yla y羹kseliyordu. Tonio Kr繹ger, gittik癟e sertleen r羹zg璽rdan korunmak i癟in pard繹s羹s羹ne b羹r羹nm羹,​ geminin burnunda oturuyordu. Aa覺daki dalgalar覺n karanl覺k gidi gelilerini dalg覺n dalg覺n seyrediyordu;​ g羹癟l羹 ve d羹md羹z k羹tleli; birbirlerine 癟arparak ve g羹rleyerek kucaklaan,​ sonra da birbirlerinden ayr覺larak beklenmedik y繹nlerde da覺lan, birden k繹p羹klenerek par覺ldayan dalgalar覺... \\
 +Tatl覺 ve uyuturucu bir nee ruhunu kapl覺yordu;​ memleketinde,​ bir doland覺r覺c覺 san覺larak tutuklanmak istenmesine biraz 羹z羹lm羹t羹;​ evet, bir dereceye kadar bunu hakl覺 bulmu olsa da. Ama gemiye bindikten sonra, eskiden 癟ocukken babas覺yla birlikte seyrettii gibi, yar覺 Danimarkaca,​ yar覺 kaba Almanca ba覺r覺lar aras覺nda, geminin derin teknesini dolduran y羹klerin y羹klenmesine bakm覺t覺;​ oraya, balya ve sand覺klardan baka, kukusuz Hamburg'​dan gelen ve bir Danimarka hayvanat bah癟esine g繹nderilen,​ kal覺n parmakl覺kl覺 kafeslerde kapal覺 bir beyaz ay覺yla g繹rkemli bir kaplan覺 nas覺l indirdiklerini g繹rm羹t羹;​ b羹t羹n bunlara bakarak kendinden ge癟miti. Sonra gemi 覺rmak boyunca d羹z k覺y覺lar覺n aras覺ndan kayarken, polis memuru Petersen'​in sorgusunu b羹sb羹t羹n unutmutu. Olaydan 繹nce ba覺ndan ge癟en her ey, tatl覺 bir h羹z羹n ve pimanl覺klarla dolu d羹leri, yapt覺覺 gezinti, ceviz aac覺n覺 yeniden g繹rmesi... B羹t羹n bunlar ruhunda yeniden canland覺. imdi deniz 繹n羹nde a癟覺l覺rken,​ 癟ocukken denizin yaz d羹lerini yakalamak i癟in pusuya yatt覺覺 k覺y覺y覺, fenerin p覺r覺lt覺lar覺n覺 ve ana-babas覺yla kald覺覺 otelin 覺覺klar覺n覺 g繹r羹yordu... Balt覺k Denizi! Ba覺n覺, tuzlu ve sert r羹zg璽ra verdi; hafif bir ba d繹nmesi, tatl覺 bir sersemlik veren, olgun ve engelsiz esen, kulaklar覺 t覺kayan, her k繹t羹 eyin, her ac覺n覺n, her yanl覺覺n,​ her istein ve emein an覺s覺n覺n tembel bir mutluluk duygusu i癟inde yok olduu r羹zg璽ra... \\
 +evresinde y羹kselen g羹rlemeler,​ kaynamalar ve inlemeler i癟inde yal覺 ceviz aac覺yla bir bah癟e kap覺s覺n覺n g覺c覺rt覺s覺n覺 iittiini san覺yordu. Ortal覺k da gittik癟e karar覺yordu. \\
 +"Aman Tanr覺m! Y覺ld覺zlar... y覺ld覺zlara bak覺n!"​ s繹zleri, bir f覺癟覺dan 癟覺k覺yora benzeyen bir sesle, a覺r ve 繹ten bir iveyle s繹ylendi. Bu sesi tan覺yordu. Sanki banyodan 癟覺km覺 gibi, y羹z羹 taze ve 覺slak, g繹z kapaklar覺 k覺zarm覺,​ 羹st羹 ba覺 sade, sar覺-k覺z覺l bir adam覺n sesiydi; yemekte ve kamarada, bu tan覺mad覺覺 adam Tonio Kr繹ger'​in yan覺ndayd覺 ve 癟ekine 癟ekine, belli etmeden epey 覺stakoz omleti yutmutu. imdi yan覺nda korkulua yaslanm覺,​ 癟enesini baparma覺yla iaret parma覺 aras覺nda s覺karak havaya bak覺yordu. Kukusuz, insanlar aras覺ndaki duvarlar覺n y覺k覺ld覺覺,​ g繹nl羹n yabanc覺lara bile a癟覺ld覺覺,​ az覺n baka bir zamanda utanc覺ndan kapanaca覺 eyler s繹yledii,​ olaan羹st羹 ve t羹m羹yle d羹lemsel ruh durumlar覺ndan birini ya覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​