Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_49 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 49~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +yuvarlana yuvarlana, inleye inleye bu alt羹st olu aras覺ndan kendine yol a癟maya 癟al覺覺yordu. Zaman zaman yolculua katlanamayan beyaz ay覺yla kaplan覺n i癟eride bar覺t覺klar覺 iitiliyordu. \\
 +Muambal覺 bir adam, kukuletas覺 ba覺nda, kua覺na bir fener bal覺, bacaklar覺n覺 a癟arak ve g羹癟l羹kle sallanarak g羹vertede gidip geliyordu; geride korkuluk 羹zerine eilmi olan Hamburglu delikanl覺, pek k繹t羹 bir durumdayd覺. \\
 +"​Tanr覺m,"​ dedi, bo ve duraksamal覺 bir sesle... sonra Tonio Kr繹ger'​in orada olduunu duyumsay覺nca,​ "​G繹r羹yor musunuz bay覺m, doan覺n bakald覺r覺s覺n覺?"​ dedi; ama bu s覺rada s繹z羹 kesildi ve 癟abucak ba覺n覺 癟evirdi. \\
 +Tonio Kr繹ger, gergin bir halata yap覺m覺 bu ba覺bo tak覺nl覺覺 seyrediyordu. G繹s羹nden,​ f覺rt覺nan覺n ve dalgalar覺n g羹r羹lt羹s羹n羹 繹rtecek denli g羹癟l羹 bir nee 癟覺l覺覺 癟覺k覺yor; cokulu bir akla dolu bir deniz ark覺s覺 ruhunda 癟覺nl覺yordu:​ "Ah! Sen, 癟ocukluumun yaban覺l dostu; ite seninle bir kez daha bir araday覺z..."​ Ama iir burada bitti; eksikti. Kesin bir bi癟imi de yoktu. Ne de erin癟 i癟inde tamamlanm覺 yetkin bir yap覺tt覺. G繹nl羹 ya覺yordu... \\
 +Uzun bir zaman, b繹ylece ayakta durdu; g羹verte kamaras覺nda,​ bir s覺raya uzand覺 ve y覺ld覺zlar覺n 羹rperdii g繹klere bakt覺; biraz da uyuklad覺. Yar覺 uykusunda, y羹z羹ne s覺癟rayan k繹p羹kler, ona bir okay覺 gibi geliyordu... \\
 +Ay ayd覺nl覺覺nda dik tebeir kayalar覺 hortlaklar gibi g繹r羹nd羹 ve yaklat覺. M繹en adas覺yd覺 bu. Yeniden uyuklad覺, ara s覺ra y羹z羹n羹 sert癟e 覺s覺ran ve 癟izgilerini kat覺lat覺ran tuzlu serpintiler,​ uykusunu b繹l羹yordu. B羹sb羹t羹n uyand覺覺nda,​ art覺k sabah olmutu; soluk g羹m羹 renginde, serin bir g羹n... Yeil deniz daha dingindi. Kahvalt覺da gen癟 t羹ccar覺 yeniden g繹rd羹. Kukusuz, karanl覺kta o denli airce ve ay覺planacak eyler s繹ylemesinden belki de utanarak, 癟ok k覺zard覺, k羹癟羹k kumral b覺y覺覺n覺 be parma覺yla dorulttu ve Toniodan ka癟覺nmak i癟in, askerce k覺sa bir selam verdi. \\
 +Tonio Kr繹ger Danimarka'​ya 癟覺kt覺. Kopenhag'​da kald覺, bahi ister g繹r羹nenlerin hepsine bahilerini verdi, 羹癟 g羹n otelden 癟覺kt覺ktan sonra, gezi k覺lavuzunu eline alarak kenti gezdi. Ve bilgisini art覺rmak isteyen tam bir yabanc覺 gezgin gibi dolat覺. Yeni Kral ar覺s覺'​n覺,​ ortas覺nda y羹kselen at覺 seyretti, Frauenkirch 繹n羹nde g繹zlerini sayg覺yla yukar覺 kald覺rd覺. Thorwaldsen'​in soylu ve zarif yontular覺n覺n 繹n羹nde uzun uzun durdu, yuvarlak kuleye 癟覺kt覺, atolar覺 gezdi ve Tivoli'​de iki neeli akam ge癟irdi. Ama asl覺nda g繹rd羹klerinin hepsi bunlar deildi. \\
 +Kimi zaman, kemerli ve oymal覺 癟at覺lar覺yla,​ t覺pk覺 doduu kentin eski evlerinin g繹r羹n羹羹ne benzeyen evlerin 羹zerinde, 癟ocukluundan beri tan覺d覺覺 ve ona k覺r覺lgan ve deerli bir eyi an覺msatan, ayn覺 zamanda bir azarlama, bir yak覺nma ve yiten bir mutluluun 繹zlemini yans覺tan adlar g繹r羹yordu. Her yanda, 覺slak deniz havas覺n覺 yava癟a ve dalg覺n solurken, ge癟en gece baba kentinde g繹rd羹羹 garip, ac覺 ve pimanl覺klarla dolu d羹teki g繹zler gibi mavi, sa癟lar gibi sar覺, ayn覺 t羹r ve ayn覺 bi癟imde y羹zler g繹r羹yordu. Zaman oluyordu ki, sokak ortas覺nda, bir bak覺, bir s繹z羹n t覺n覺s覺, bir g羹l羹, onu ruhunun derinliine dek sars覺yordu. \\
 +Bu en ve canl覺 kentte uzun s羹re kalamad覺. Yar覺 an覺, yar覺 bekleyiten doan tatl覺 ve delice bir kayg覺 onu sinirlendiriyor;​ sab覺rs覺zlan覺yordu. Bir yerde, bir kumsalda rahat癟a uzanmak, art覺k 繹renmeye merakl覺 bir gezgin rol羹 oynamamak istei duyuyordu i癟inde. Yeniden gemiye bindi. Karanl覺k bir g羹nde (deniz karar覺yordu),​ kuzey y繹n羹nde, Seeland k覺y覺lar覺 boyunca, Helsing繹r'​e dek gitti. Oradan bir arabaya bindi; yolculuu, as覺l kona覺na var覺ncaya dek, hep deniz k覺y覺s覺n覺 izleyerek, al癟ak yap覺l覺 evler aras覺na kurulmu, aa癟la 繹rt羹l羹 kulesinden kumsal覺 ve 襤sve癟 k覺y覺lar覺 g繹r羹nen, pencereleri yeil kapakl覺 beyaz otele var覺ncaya
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​