Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_53 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 53~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Elence balayal覺 daha yar覺m saat olduu halde, olaan羹st羹 canl覺 ve neeli g繹r羹n羹yordu;​ birlikte kayg覺s覺z, senli-benli,​ mutlu bir g羹n ge癟irdikten sonra, ateli ve cokun, otele d繹nm羹lerdi. Tonio Kr繹ger'​in biraz ilerleyince g繹rebildii piyano salonunda, olgun yata, sigaralar覺n覺 t羹tt羹ren, bir癟ok bey k璽覺t oynamak i癟in toplanm覺lard覺. Han覺mlar覺n覺n yan覺nda ya da salon duvarlar覺 boyunca, kadife sandalyeler 羹zerinde oturan 繹tekiler de dans edenleri seyrediyordu. Ellerini, parmaklar覺 a癟覺k olarak dizlerinin 羹st羹ne koymular, keyifli bir edayla yanaklar覺n覺 iiriyorlard覺. Anneler, hotozlar覺 balar覺nda,​ ellerini g繹羹sleri 羹st羹nde kavuturmu,​ balar覺n覺 yana eerek gen癟lerin kaynamas覺n覺,​ seyrediyorlard覺. Salonun bir yan覺na bir set yap覺lm覺t覺. alg覺c覺lar becerilerini burada g繹steriyorlard覺. Aralar覺nda bir de borazan vard覺; sanki kendi sesinden korkuyormu gibi, duraksayarak ve sak覺narak 癟al覺yor, bu nedenle de durmadan bozuk ve akortsuz sesler 癟覺kar覺yordu. \\
 +iftler sallan覺yor ve d繹n羹yordu;​ 繹tekiler onun 癟evresinde kol kola dola覺yordu. Balo k覺l覺覺nda deillerdi,​ 羹zerlerinde yaln覺zca yazl覺k k覺r giysileri vard覺. Kavalyeler, b羹t羹n hafta 繹zenle saklad覺klar覺 kasabal覺 giysilerini giymilerdi. Gen癟 k覺zlar覺n 羹stlerindeyse,​ korselerinde k羹癟羹k k覺r 癟i癟ei demetleri bulunan, a癟覺k ve hafif roblar vard覺. Salonda birka癟 癟ocuk da g繹r羹n羹yordu;​ m羹zik durduunda bile kendi aralar覺nda dans ediyorlard覺. K覺rlang覺癟 kuyruklu bir ceket giymi, leylek bacakl覺 biri, monoklu ve k覺vr覺lm覺 sa癟lar覺yla bir il aslan覺; bir posta y繹neticisi ya da ona benzer biri, balonun d羹zenleyicisi ya da bakan覺 olsa gerekti. Ona, Danimarka roman覺n覺n g羹l羹n癟 bir kiisinin canlanm覺覺 denebilirdi. 襤vedilikle,​ terleyerek, t羹m羹yle iiyle ilgili, her yerde haz覺r ve naz覺rd覺; ayak u癟lar覺na basarak y羹kseliyor,​ sivri u癟lu asker ayakkab覺lar覺yla ayaklar覺n覺 tuhaf bir bi癟imde doland覺r覺yor ve b繹ylece, salon boyunca ig羹zar bir tav覺rla tavus kuu gibi kabararak dola覺yordu. Ara s覺ra gururla ba覺n覺 癟evirdii,​ konumu ve r羹tbesinin belirtisi olan bin bir renkli b羹y羹k kokart覺n eritleri arkas覺nda u癟uurken,​ kollar覺n覺 havaya kald覺r覺yor,​ buyruklar veriyor, 癟alg覺c覺lar覺 uyar覺yor, ellerini 癟覺rp覺yordu. \\
 +Evet, oradalard覺;​ bug羹n g羹ne 覺覺覺 alt覺nda Tonio Kr繹ger'​in 繹n羹nden ge癟en iki varl覺k... Yeniden g繹rd羹 onlar覺 ve ikisini de birden tan覺yarak i癟inde 羹rpermeyle dolu bir sevin癟 duydu. Hans Hansen, kap覺n覺n 繹n羹nde, yak覺n覺nda duruyordu; ayaklar覺n覺n 羹zerinde salamca dikilmi, biraz 繹n羹ne eilmi, k覺r覺nt覺lar覺n yere d繹k羹lmesini 繹nlemek i癟in elini 癟enesinin alt覺nda 癟ukurlat覺rarak b羹y羹k bir pasta par癟as覺n覺 yutuyordu. Ve urada, duvar覺n 繹n羹nde, Ingeborg Holm, sar覺覺n Inge oturuyordu; tam bu s覺rada, posta memuru, hindi gibi kabararak ona doru ilerledi, bir eli arkada dieri kibarca g繹s羹 繹n羹nde onu dansa 癟a覺rmak i癟in ince bir tav覺rla eildi; ama 繹teki ba覺n覺 sallad覺, iaretle pek yorgun olduunu, biraz dinlenmek istediini anlatt覺; bunun 羹zerine bamemur onun yan覺na oturdu. \\
 +Tonio Kr繹ger, onlara, bir zamanlar kendileri i癟in sevi ac覺s覺 癟ektii iki varl覺a, Hans ile Ingeborg'​a bak覺yordu. Bunlar onlard覺, yaln覺zca 繹zellikleri ve giysilerinin benzerlii dolay覺s覺yla deil, ama daha 癟ok, 覺rk覺n ve tipin ayn覺l覺覺yla da onlard覺. 襤nsanda bir safl覺k, duruluk, neelilik, ayn覺 zamanda gururlu, yal覺n, eriilmez bir soukluk d羹羹ncesi de uyand覺ran a癟覺k 癟elik mavisi g繹zl羹, sar覺 sa癟l覺 soylar覺 dolay覺s覺yla da onlard覺... Onlara bak覺yordu; g繹rd羹 ki Hans eskisinden daha atak ve denizci giysisi alt覺nda, geni omuzlar覺 ve ince kal癟alar覺yla,​ daha da g羹rb羹zlemie benziyordu; Ingeborg'​u g繹rd羹; ba覺n覺 癟apk覺nca yana at覺yor, elini (ne pek g羹zel, ne pek ince k羹癟羹k bir k覺z覺n eli), kendine 繹zg羹 bir tav覺rla ensesine g繹t羹r羹yordu. Robunun hafif kolu dirseinin 羹st羹nde kay覺yordu, ans覺z覺n, 繹yle ac覺 bir 繹zlem g繹nl羹n羹 sarst覺 ki, y羹z 癟izgilerinin k覺r覺t覺覺n覺 kimseye g繹stermemek i癟in, istemeden karanl覺a doru geriledi... \\
 +Tonio Kr繹ger, "​Unuttum mu sizleri?"​ dedi kendi kendisine. "Yo, asla unutmad覺m; ne seni Hans, ne de seni sar覺覺n Inge! Sizin i癟in 癟al覺覺yordum ben, alk覺lar覺 iitirken, yan g繹zle 癟evreme bak覺yordum,​ sizin de kat覺ld覺覺n覺z覺 g繹rmek i癟in... Don Carlos'​u okudun mu imdi Hans Hansen, bah癟enizin kap覺s覺 繹n羹nde s繹z
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​