Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_01 [2015/08/31 16:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 01~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Bu kitab覺n haz覺rlanmas覺nda,​ [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Alis_Harikalar_Diyar覺nda|Alice Harikalar lkesinde]]'​nin M.E.B. 襤ngiliz Klasikleri dizisinde yay覺nlanan ilk bask覺s覺 temel al覺nm覺 ve 癟eviri dili g羹n羹m羹z T羹rk癟esine uyarlanm覺t覺r. \\
 +K覺smet Burian taraf覺ndan 襤ngilizce'​den 癟evrilmitir. \\
 +Yay覺na haz覺rlayan:​ Egemen Berk繹z \\
 +Dizgi : Yenig羹n Haber Ajans覺 Bas覺n ve Yay覺nc覺l覺k A.. \\
 +Bask覺: ada Matbaac覺l覺k Yay覺nc覺l覺k Ltd. ti. \\
 +Ekim 1998
 +----
 +=== Kitaba Balamadan ===
 +"​Alice"​ d羹nya edebiyat覺nda bal覺 ba覺na bir t羹r oluturuyor. 襤lkin [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Oxford_niversitesi|Oxford]]lu Matematik Profes繹r羹 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Lewis_Carroll|Charles Dodgson]]'​un,​ bir sandal gezintisi s覺ras覺nda 羹癟 k羹癟羹k k覺za anlatt覺覺 masaldan fazla bir ey deilken, 1865 y覺l覺nda kitap olarak 癟覺kmas覺yla 羹n羹n羹n d羹nyay覺 tutmas覺, hemen bir癟ok dile 癟evrilmesi bir oldu. Hatta [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Victoria_(Britanya)|Krali癟e Victoria]] bile bu kitaptan o kadar holanm覺 ki, yazardan, baka yap覺t覺 癟覺karsa hemen kendisine g繹ndermesini istemi. Bu istei 羹zerine g繹nderilen kitaba epeyce am覺 olacak; 癟羹nk羹 Charles Dodgson'​un bundan sonra 癟覺kan kitab覺 "​Determinantlar zerine Bir Deneme"​ oldu! Ger癟i a覺rbal覺 profes繹r羹n kendi alan覺nda yaz覺lm覺 b繹yle daha bir癟ok bilimsel yap覺t覺 vard覺r; fakat 羹n羹n羹 onlara deil, [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Lewis_Carroll|Lewis Carroll]] takma ad覺yla yay覺nlad覺覺 "Alice Harikalar lkesinde",​ "​Aynan覺n 襤癟i, Alice Orada Neler G繹rd羹"​ gibi aheser sa癟malar覺na bor癟ludur. \\
 +Garip g繹r羹nebilirse de "​Alice"​ ile balayan bu t羹r yap覺tlar hem edebiyat tarihine giriyor hem "​nonsense"​ (sa癟ma) diye nitelendiriliyor. Lewis Carroll'​dan bir s羹re 繹nce, Lear ad覺nda bir ressam da, yine tan覺d覺k 癟ocuklar覺 i癟in yapt覺覺 g羹l羹n癟 resimler ve bu resimlere uygun d羹en be alt覺 dizelik sa癟ma iirlerle pek beenilmiti. Lewis Carroll da yap覺t覺n覺 k覺z 癟ocuklar覺na,​ 繹zellikle Alice adl覺 k羹癟羹e olan sevgisinden yaratm覺; yarat覺rken de onlar覺 honut etmekten baka bir ey d羹羹nmemitir. Bu noktay覺, yap覺tta gizli bir felsefe bulmak merak覺na kap覺lmamak i癟in, her zaman an覺msamal覺d覺r. Akla ne eserse onu ger癟ekleir g繹stermek, tam bir ama癟s覺zl覺k ve tam bir hayal 繹zg羹rl羹羹,​ bu kitab覺 襤ngiliz edebiyat覺nda 癟ocuklar覺n ba kitab覺 yap覺vermitir. \\
 +Bununla birlikte "​Alice"​ pek 癟oumuzun unutulmaya mahk羶m ve bunu hak eden sa癟malar覺ndan da deildir. Onu, iyi matematik bilen, mant覺覺 da 癟ok seven bir bilim adam覺 yazm覺t覺r. 襤癟indeki sa癟malar覺n bir癟ou, g羹nl羹k davran覺 ya da s繹zlerimiz a覺r覺 bir mant覺kla sorguya 癟ekilince ne durum al覺yor, onu g繹steriyor. Ama yap覺t yaln覺zca mant覺k da deil. Onda, ruhbilim ve ruh癟繹z羹m羹 birer bilim olarak benimsenmeden 繹nce, bilin癟alt覺 d羹nyas覺n覺 ve d羹ler evrenini -b羹t羹n birbirini tutmaz yanlar覺yla- sonsuzlat覺ran bir d羹lemg羹c羹 de kendini g繹steriyor. Kitab覺n, k羹癟羹kler kadar b羹y羹klere de kendini sevdirmesi bu 繹zelliklerinden olsa gerektir.
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== I - Tavan Deliinden Aa覺 ===
 +Ablas覺n覺n yan覺nda s覺rada otura otura art覺k Alice'​in can覺 s覺k覺lmaya balam覺t覺,​ yapacak bir ey bulam覺yordu. Bir iki kez ablas覺n覺n okuduu kitaba g繹z att覺, ama onda da ne resim vard覺, ne konuma. Alice kendi kendine, "​Resimsiz,​ konumas覺z kitap da ne ie yarar ki?" diye at覺. \\
 +Bunun 羹zerine d羹羹nmeye balad覺 (pek de d羹羹nemiyordu ya, hava 癟ok s覺cakt覺, onun da uykusu gelmi, serseme d繹nm羹t羹),​ acaba papatyalardan bir 癟elenk 繹rmek, papatya toplamak yorulduuna deer mi diye akl覺ndan ge癟iriyordu. Tam o s覺rada birden pembe g繹zl羹 bir Beyaz Tavan koarak yan覺ndan ge癟ti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​