Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_03 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 03~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Alice r羹zg璽r gibi Tavan'​覺n peinden kotu, bir k繹eyi d繹nerken onun "Vay kulaklar覺m,​ vay b覺y覺klar覺m,​ ne kadar da ge癟 oldu!" diye s繹ylendiini iitti. Alice Tavan'​a iyice yaklam覺t覺 ama k繹eyi d繹n羹nce onu bir yerlerde g繹remedi, imdi tavana as覺l覺 bir s覺ra lambayla ayd覺nlanan uzun, bas覺k bir salondayd覺. \\
 +Salonun d繹rt bir yan覺nda kap覺lar vard覺, ama hepsi de kilitliydi, Alice her kap覺y覺 a癟maya uraarak iki yan覺 dolat覺ktan sonra, buradan nas覺l 癟覺kaca覺m diye derin derin d羹羹nerek salonun ortas覺na doru y羹r羹d羹. \\
 +Derken kar覺s覺na 羹癟ayakl覺 bir masa 癟覺kt覺. Masan覺n her yan覺 camdan yap覺lm覺t覺:​ zerinde de yaln覺zca k羹癟羹c羹k bir alt覺n anahtar vard覺. Alice bunu g繹r羹r g繹rmez, kesinlikle kap覺lardan birinin anahtar覺 olaca覺n覺 d羹羹nd羹. Ama nerde!.. Ya anahtar delikleri 癟ok b羹y羹k, ya anahtar pek k羹癟羹k geliyordu: zetle, kap覺lardan hi癟birini a癟amad覺. Alice salonu ikinci kez dola覺rken al癟ak bir perdenin 繹n羹ne geldi, daha 繹nce bu perdenin ayr覺m覺na varmam覺t覺,​ arkas覺nda da k羹癟羹k bir kap覺 g繹rd羹. Alice hemen o k羹癟羹k alt覺n anahtar覺 bu minicik kap覺n覺n kilidine soktu, anahtar覺n kilide uyduunu g繹r羹nce 繹yle sevindi ki! Kap覺 k羹癟羹k bir ge癟ide a癟覺l覺yordu,​ ge癟it de ancak bir fare delii kadar geniti, fazla deil. Alice diz 癟繹kt羹 ve ge癟idin 繹b羹r ucunda 繹mr羹nde g繹rmedii kadar g羹zel bir bah癟e g繹rd羹. imdi, bu karanl覺k ge癟itten kurtulup o serin 癟emeler, o renk renk 癟i癟ek tarlalar覺 aras覺nda dolamaya can at覺yordu.. Ama kap覺dan ba覺 bile s覺m覺yordu. Zavall覺 Alice "Zaten omuzlar覺m ge癟meden ba覺m ge癟mi ne ie yarar?"​ diye d羹羹nd羹. "Ah! Bir d羹rb羹n gibi uzay覺p k覺salabilseydim ne iyi olurdu! Nas覺l balayaca覺m覺 bilsem belki de becerirdim ya." 羹nk羹 deminden beri 繹yle olmayacak eyler olmutu ki Alice art覺k yap覺lmas覺 olanaks覺z pek az ey bulunduuna inan覺yordu. \\
 +Hep b繹yle kap覺 繹n羹nde beklemenin bir yarar覺 yoktu, onun i癟in Alice de baka bir anahtar yahut insan覺n nas覺l d羹rb羹n gibi uzay覺p k覺salaca覺n覺n y繹ntemini 繹reten bir kitap ele ge癟irmek umuduyla yine masaya gitti. Ama bu kez de masan覺n 羹st羹nde bir ie buldu. Alice, "Demin burada olmad覺覺ndan eminim"​ dedi. ienin yuvarlak boynunda bir etiket vard覺, 羹zerinde de g羹zel bas覺lm覺 kocaman harflerle "BEN襤 襤" yaz覺l覺yd覺. \\
 +"Beni i癟" demesi kolayd覺, ama ak覺ll覺 k羹癟羹k Alice'​in bu ii hemen yapmaya niyeti yoktu. "​Hay覺r,​ hay覺r"​ dedi "繹nce bakay覺m 羹st羹nde zehirli iareti var m覺, yok mu?" 羹nk羹 Alice, arkadalar覺n覺n 繹rettii 繹nlemlere kulak asmad覺klar覺 i癟in yanan, vahi hayvanlara yem olan, balar覺na daha bir s羹r羹 k繹t羹 ey gelen 癟ocuklarla ilgili bir癟ok g羹zel 繹yk羹 okumutu. O 繹yk羹lerde 繹rnein 繹yle 繹羹tler vard覺: K覺zg覺n bir ocak demirini uzun s羹re tutarsan覺z eliniz yanar, sonra, eer parma覺n覺z b覺癟akla derin kesilirse kanar. Alice'​in hi癟 unutmad覺覺 biri daha vard覺: Eer 羹zerinde "​zehir"​ yaz覺l覺 bir ieden 癟ok i癟erseniz; er ge癟 bir ey olursunuz. \\
 +Ama bu iede "​zehir"​ iareti falan olmad覺覺 i癟in Alice i癟indekini tatmaya cesaret etti, tad覺nca da pek g羹zel buldu. (Ger癟ekten de kiraz tatl覺s覺, krema, k覺zarm覺 hindi, ananas, karamela, tereyal覺 k覺zarm覺 ekmek lezzeti vard覺.) Onun i癟in i癟ip hemen bitirdi. \\
 +Alice "Bana garip bir eyler oluyor"​ dedi. "Sanki bir d羹rb羹n gibi k覺sal覺yorum."​ \\
 +Hem ger癟ekten de 繹yle oluyordu: imdi Alice 羹癟 parmak boyundayd覺,​ art覺k o k羹癟羹k kap覺dan ge癟ip, o g羹zel bah癟eye girebilecek boyda olduunu g繹r羹nce y羹z羹 g羹ld羹. Ama 繹nce, belki daha k覺sal覺r覺m diyerek bir iki dakika bekledi, biraz telalan覺yordu. "E, olur ya, k覺sala k覺sala mum gibi eriyip bitiveririm"​ diyordu. "Neye benzerim o zaman acaba?"​ Mum alevinin s繹nd羹r羹ld羹kten sonra neye benzediini g繹z羹n羹n 繹n羹ne getirmeye 癟al覺t覺,​ 癟羹nk羹 繹nceden b繹yle bir ey g繹rd羹羹n羹 hi癟 an覺msam覺yordu. \\
 +Bir s羹re sonra, art覺k daha baka bir ey olmad覺覺n覺 g繹r羹nce, hemen bah癟eye girmeye karar verdi. Ama zavall覺 Alice! tam kap覺ya geldii zaman bir de bakt覺 ki alt覺n anahtar覺 almay覺 unutmu, masaya kotuu zaman da g繹rd羹 ki art覺k masaya yetimesi olanaks覺z bir ey olmu. Anahtar覺n cam masan覺n 羹st羹nde durduu pek g羹zel g繹r羹l羹yordu. Alice ayaklardan birine t覺rmanmaya urat覺, ama cam olduu i癟in 繹yle kaygand覺 ki t覺rmanamad覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​