Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_07 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 07~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Alice s繹z羹 bir an 繹nce deitirmek i癟in "Peki, peki" dedi "​ey.. siz k繹peklerden holan覺r m覺s覺n覺z?"​ Fare yan覺t vermedi, onun i癟in Alice de cokuyla anlatmaya balad覺: "​G繹rseniz:​ bizim evin yan覺nda 繹yle g羹zel bir k繹pek var ki... Parlak g繹zl羹, uzun k覺v覺rc覺k t羹yl羹 bir k羹癟羹k teriye, uzaa doru bir ey f覺rlat覺ld覺 m覺 bulup getiriyor, ac覺kt覺 m覺 salta duruyor, daha neler yap覺yor - marifetlerinin 癟ounu an覺msam覺yorum. Sahibi de bir 癟ift癟i, diyor ki, bu k繹pek 癟ok yararl覺ym覺,​ y羹z lira edermi! Sonra b羹t羹n Fareleri de 繹ld羹r羹rm羹..."​ Alice 羹zg羹n bir sesle, "Ah, Tanr覺m!"​ diye ba覺rd覺: "​Galiba onu gene dar覺ltt覺m!"​ 羹nk羹 Fare elinden geldii kadar h覺zla yan覺ndan uzaklamaya 癟abal覺yor,​ 癟abalarken de havuzun suyunu allak bullak ediyordu. \\
 +Alice tatl覺 bir sesle arkas覺ndan seslendi. "​Fareciim! Ne olur gelin, eer hi癟birini sevmiyorsan覺z,​ ne kedilerin s繹z羹n羹 ederiz, ne k繹peklerin!"​ Fare bunu iitince, bir yar覺m 癟ark yapt覺, yava yava y羹zerek Alice'​e yaklat覺; y羹z羹 kire癟 gibiydi. (Alice, k覺zg覺nl覺ktan olacak, diye d羹羹nd羹.) Fare, hafif, titrek bir sesle "Hadi, k覺y覺ya gidelim, orada 繹yk羹m羹 anlatay覺m da kedilerle k繹pekleri neden sevmediimi anla" dedi. \\
 +Havuz, suya d羹en hayvanlarla t覺kl覺m t覺kl覺m dolu olduu i癟in, art覺k karaya 癟覺kman覺n zaman覺yd覺. D羹enlerin aras覺nda, kartal yavrusu, kuu, 繹rdek, daha birtak覺m acayip hayvanlar vard覺. Alice 繹ne d羹t羹, b羹t羹n kafile k覺y覺ya doru y羹zd羹ler.
 +=== III - Caucus Yar覺覺 ve Y覺lan yk羹s羹 ===
 +K覺y覺ya toplanan bu kafile ger癟ekten pek acayip g繹r羹n羹yordu:​ kular覺n t羹yleri yoluk yoluk olmu, 繹teki hayvanlar覺n k覺llar覺 da v羹cutlar覺na yap覺m覺t覺,​ hepsi de s覺r覺ls覺klamd覺;​ suratlar覺n覺 asm覺, rahats覺z rahats覺z duruyorlard覺. \\
 +Doal olarak ilk d羹羹nd羹kleri,​ 羹stlerini balar覺n覺 nas覺l kurutacaklar覺 oldu. Bunun i癟in aralar覺nda d羹羹nce al覺verii yapt覺lar; Alice'​e az sonra kendini onlarla gayet i癟ten konuur bulmak pek doal geldi, sanki k覺rk y覺ld覺r ahbab覺ym覺lar gibi konuuyordu. Hatta Lory ile uzun bir tart覺maya giriti, sonunda Lory surat覺n覺 asarak "Ben daha b羹y羹羹m,​ senden iyi bilirim"​ dedi. Alice, Lory'​nin ya覺n覺 繹renmedik癟e bunu kabul etmiyordu, Lory de ya覺n覺 s繹ylememekte direttii i癟in, art覺k s繹yleyecek s繹z kalmad覺. \\
 +Sonunda, 繹b羹rlerine epey s繹z羹 ge癟tii anla覺lan Fare seslendi: "​Hepiniz oturun, beni dinleyin! st羹n羹z羹 ba覺n覺z覺 birazdan ben kuruturum"​ dedi. Hemen Fare'​yi ortaya alarak halka olup oturdular. Alice, g繹zlerini endieyle Fare'​ye dikmiti. 羹nk羹 eer yak覺nda 羹st羹 kurumazsa iyice souk alaca覺n覺 biliyordu. \\
 +Fare g繹sterili bir tav覺rla "​h繹!"​ dedi. "​Hepiniz haz覺r m覺s覺n覺z? Bildiim en kuru ey bu? L羹tfen susun!.. Kendisini Papa'​n覺n da tuttuu Fatih William'​a,​ komutandan yana yoksul ve son zamanlarda gerek sald覺r覺ya,​ gerekse 羹lkelerine girilmesine al覺m覺 olan 襤ngilizler ba ediler. Mercia Bey'i olan Edwin ile Northumbria Bey'i olan Morcar... \\
 +Lory 羹rpererek "​Uf!"​ dedi. \\
 +Fare kalar覺n覺 癟atarak, fakat terbiyesini bozmayarak "​Ba覺lay覺n"​ dedi, "Bir ey mi s繹ylediniz?"​ \\
 +Lory hemen "​hay覺r"​ diye yan覺tlad覺. \\
 +Fare "​S繹ylediniz sanm覺t覺m da" dedi. "​Neyse,​ s繹z羹m羹z羹 s羹rd羹relim. Mercia Bey'i Edwin'​le Northumbria Bey'i Morcar William'​dan yana olduklar覺n覺 a癟覺k癟a bildirdiler,​ hatta Canterbury'​nin yurtsever bapiskoposu Stingrad bile bunu doru bularak..."​ \\
 +rdek "Neyi bularak?"​ dedi. \\
 +Fare aksi aksi "​bu'​nu"​ dedi. "​Bu'​nun ne olduunu elbette bilirsin."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​