Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_19 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 19~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Bal覺k-Uak,​ koltuunun alt覺ndan, hemen hemen kendi boyunda bir zarf 癟覺kard覺, 繹tekine vererek ciddi bir sesle "​D羹es i癟indir. Krali癟e hazretleri bir kroke partisine 癟a覺r覺yorlar"​ diye s繹ze balad覺. Kurbaa-Uak da ayn覺 ciddilikle, yaln覺zca s繹zc羹klerin yerini deitirerek yineledi: "​Krali癟e hazretlerindendir,​ D羹esi bir kroke partisine 癟a覺r覺yorlar."​ \\
 +Sonra ikisi de selam vermek i癟in eildiler, bu arada takma sa癟lar覺n覺n b羹kl羹mleri birbirine dolat覺. \\
 +Alice buna o kadar 癟ok g羹ld羹 ki, sesini duymas覺nlar diye yine koruya ka癟t覺. G繹zetlemek i癟in yeniden 癟覺kt覺覺 zaman, Bal覺k-Uak gitmiti, 繹teki de kap覺n覺n 繹n羹nde yere oturmu sersem sersem havaya bak覺yordu. \\
 +Alice 癟ekine 癟ekine gidip kap覺y覺 vurdu. Uak "​Nafile vuruyorsun"​ dedi. "​羹nk羹 birincisi, ben de kap覺n覺n d覺覺nday覺m;​ ikincisi, i癟erdekiler 繹yle g羹r羹lt羹 ediyorlar ki kap覺n覺n 癟al覺nd覺覺n覺 zor iitirler."​ Ger癟ekten de i癟erden garip sesler geliyordu, kesilmeyen bir uluma ve aks覺rma, ikide birde sanki 癟aydanl覺k yahut bir tabak tuzla buz oluyormu gibi bir ang覺rt覺. \\
 +Alice "​yleyse i癟eri nas覺l girerim acaba?"​ dedi. \\
 +Uak ona ald覺rmaks覺z覺n "Eer kap覺 aram覺zda olsayd覺, o zaman vurman覺n bir anlam覺 olurdu. S繹z gelii, sen i癟erde olsayd覺n kap覺y覺 vururdun, ben de a癟ar, seni d覺ar覺 癟覺kard覺m"​ dedi. Hem konuuyor, hem de hep havaya bak覺yordu, Alice bunu onun kabal覺覺na verdi. Kendi kendine "Ama belki de baka t羹rl羹 yapam覺yordur,​ 癟羹nk羹 g繹zleri hemen hemen ba覺n覺n tepesinde"​ diye d羹羹nd羹. "Bari, sorulanlara olsun yan覺t verse" dedi, sonra sesini y羹kselterek yine sordu "​i癟eri nas覺l gireyim?"​ \\
 +Uak "Ben burada oturaca覺m"​ dedi. "​Yar覺na kadar..."​ \\
 +Tam o s覺rada evin kap覺s覺 a癟覺ld覺 ve koca bir tabak Ua覺n kafas覺na doru ok gibi f覺rlad覺. Ta burnunun ucundan ge癟erek az 繹tedeki bir aaca 癟arpt覺, parampar癟a oldu. \\
 +Uak, hi癟bir ey olmam覺 gibi "​...hatta belki 繹b羹r g羹ne kadar" diye s繹z羹n羹 s羹rd羹rd羹. \\
 +Alice sesini biraz daha y羹kselterek gene sordu "​襤癟eri nas覺l gireyim?"​ \\
 +Uak "Ondan 繹nce sorulacak bir ey var" dedi, "​i癟eri girmen isteniyor mu bakal覺m?"​ \\
 +羹phesiz, ilk sorulacak buydu, ama Alice kendisine bunun s繹ylenmesinden hi癟 holanmam覺t覺,​ kendi kendine m覺r覺ldand覺:​ "​M羹bareklerin hepsi de laf yar覺覺na ne merakl覺. 襤nsan覺 deli edecekler nerdeyse!"​ \\
 +Uak s繹zlerini biraz deiik bi癟imde yinelemek i癟in iyi bir f覺rsat 癟覺kt覺覺n覺 g繹rm羹t羹. "​Burada,​ g羹nlerce, g羹nlerce oturaca覺m"​ diyordu. \\
 +Alice "Peki ama ben ne yapay覺m?"​ dedi. \\
 +Uak "Ne istersen onu" diyerek 覺sl覺k 癟almaya balad覺. \\
 +Alice "​Bununla konumak da bouna"​ diye 羹zg羹n 羹zg羹n s繹ylendi. "​Aptal覺n biri!" Sonra kap覺y覺 a癟覺p i癟eri girdi. \\
 +Kap覺 bir batan 繹b羹r baa dumanla dolu koca bir mutfaa a癟覺l覺yordu. D羹es, ortada 羹癟 ayakl覺 bir iskemleye oturmu, bir bebek emziriyor, A癟覺 da ocaa eilmi, i癟inde herhalde 癟orba bulunan bir kazan覺 kar覺t覺r覺yordu. \\
 +Aks覺raca覺 gelen Alice kendi kendine "Belli ki 癟orban覺n biberi fazla ka癟m覺"​ dedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​