Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_23 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 23~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Alice belki gene g繹r羹n羹r diye biraz bekledi ama g繹r羹nmeyince Mart Tavan覺 oturuyor dedii yana y羹r羹meye balad覺. Kendi kendine "​apkac覺 癟ok g繹rd羹m"​ diyordu "Mart Tavan覺 daha g繹r羹lmeye deer, hem imdi may覺s, belki deli deildir... Olsa bile marttaki kadar azg覺n deli deildir hi癟 olmazsa."​ B繹yle konuurken ba覺n覺 kald覺r覺nca bakt覺 ki Cheshire kedisi gene bir aa癟 dal覺nda oturuyor. \\
 +Kedi "Muz mu dedindi, domuz mu?" diye sordu. \\
 +Alice "Domuz dedimdi"​ diye yan覺tlad覺. "Hem kuzum, ikide birde b繹yle birdenbire g繹r羹n羹p yitivermeyin,​ adam覺 serseme 癟eviriyorsunuz."​ \\
 +Kedi "​Pek璽l璽"​ diyerek bu kez yava yava g繹zden yitti. nce kuyruunun ucu, en sonra da o s覺r覺t覺覺 silindi; kendi b羹sb羹t羹n g繹zden silindikten sonra bile s覺r覺t覺覺 bir s羹re kalm覺t覺. \\
 +Alice "​S覺r覺tmayan kedi 癟ok g繹rm羹t羹m ama kedisiz s覺r覺tma hi癟 g繹rmemitim!"​ diye d羹羹nd羹. "​mr羹mde bundan daha acayip bir eye raslamad覺m!"​ \\
 +Pek o kadar uzun y羹r羹memiti ki Mart Tavan覺'​n覺n evi g繹r羹nd羹. Bunun Tavan'​覺n evi olaca覺n覺 kestirmiti:​ 羹nk羹 evin bacalar覺 Tavankula覺 bi癟imindeydi,​ dam覺 da Tavan k羹rk羹yle kaplanm覺t覺. Ev 繹yle b羹y羹kt羹 ki Alice sol elindeki mantardan bir par癟a 覺s覺r覺p iki ayak boyu uzamadan eve yaklamay覺 g繹z羹ne yediremedi. Hatta gene de 癟ekine 癟ekine y羹r羹yor ve kendi kendine 繹yle s繹yleniyordu "Ya delilik n繹beti 羹st羹ndeyse! Keke apkac覺'​y覺 g繹rmeye gitseydim!"​
 +=== VII - DEL襤 襤襤 B襤R AY TOPLANTISI ===
 +Evin 繹n羹nde bir aa癟 alt覺na masa kurulmutu;​ apkac覺 ile Mart Tavan覺 da ba覺na ge癟mi 癟ay i癟iyorlard覺. Aralar覺nda bir tarla s覺癟an覺 oturmu derin derin d羹羹n羹yor,​ 繹b羹rleri de dirseklerini ona dayam覺lar,​ ba覺n覺n 羹st羹nden konuup duruyorlard覺. Alice "Fare hi癟 de rahat olmasa gerek" diye d羹羹nd羹 "Neyse ki uykuda, bir ey duymaz."​ \\
 +Masa koskocamand覺,​ ama 羹癟羹 de bir k繹esine t覺k覺m覺lard覺. Alice'​in geldiini g繹r羹nce "Yer yok! Yer yok!" diye ba覺rd覺lar. Alice i癟erleyerek,​ "Yer dolu ayol!" dedi ve masan覺n bir ucundaki geni koltua oturdu. \\
 +Mart Tavan覺 dost癟a "Biraz arap buyurun!"​ dedi. \\
 +Alice masaya bakt覺, 癟aydan baka bir i癟ecek yoktu. "Ben arap marap g繹remedim"​ dedi. \\
 +Mart Tavan覺 yan覺tlad覺 "Yok da ondan."​ \\
 +Alice h覺rsla "Madem yok, buyurun demek pek nazik bir davran覺 olmad覺 herhalde"​ dedi. \\
 +Mart Tavan覺 "Sizin de, 癟ar覺lmadan gelip bakalar覺n覺n masas覺na oturman覺z pek nazik bir davran覺 deil herhalde"​ dedi. \\
 +Alice "Sizin masan覺z olduunu bilmiyordum,​ g繹r羹n羹e bak覺l覺rsa 羹癟 kiiden daha fazlas覺 i癟in haz覺rlanm覺"​ dedi. \\
 +apkac覺 "​Sa癟lar覺n覺z kesilmek istiyor"​ dedi. Deminden beri Alice'​i inceliyordu,​ ilk kez s繹ze kar覺m覺t覺. \\
 +Alice olduk癟a sert bir sesle "​Kimsenin kiilii i癟in s繹z s繹ylenmez, ay覺pt覺r"​ dedi. \\
 +apkac覺 bunu iitince g繹zlerini fal ta覺 gibi a癟t覺, yaln覺zca u s繹zleri s繹yledi "​Kuzgun niye yaz覺 masas覺na benzer?"​ \\
 +Alice "Hah! imdi alay bal覺yor!"​ diye d羹羹nd羹 "Ne iyi, bilmece sormaya balad覺lar."​ Sonra y羹ksek sesle, "Onu kestirebiliyorum san覺yorum"​ dedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​