Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_30 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 30~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Krali癟e "​Gelin,​ 繹yleyse!"​ diye g羹mb羹rdedi;​ Alice de "​Arkas覺ndan neler gelecek bakal覺m,"​ diye d羹羹nerek alaya kat覺ld覺. \\
 +Yan覺ba覺nda 羹rkek bir ses "G羹.. g羹zel hava, deil mi?" dedi. Bakt覺 ki, merakl覺 merakl覺 y羹z羹n羹 s羹zen Beyaz Tavan ile yan yana gidiyor. \\
 +Alice de "Ya! Ger癟ekten g羹zel"​ dedi. "​D羹es nerelerde kuzum?"​ \\
 +Tavan telal覺 bir sesle yava癟a "​! !"​ dedi. Endieli endieli 癟evresine, arkas覺na bak覺n覺yordu,​ sonra ayaklar覺n覺n ucunda y羹kselerek,​ az覺n覺 Alice'​in kula覺na yaklat覺rd覺 ve "​襤dama mahk羶m edildi"​ diye f覺s覺ldad覺. \\
 +Alice sordu: "​Ni癟in?"​ \\
 +Tavan "Ne yaz覺k m覺 dedin?"​ diye sordu. \\
 +Alice "​Hay覺r,​ demedim"​ dedi. "Bunda yaz覺k denecek bir ey yok ki! Ni癟in diye sordumdu."​ \\
 +Tavan "​Krali癟e'​yi tokatlad覺..."​ diye s繹ze balam覺t覺 ki Alice bir kahkaha att覺. Tavan korkak bir sesle "Aman sus" dedi, "Sonra Krali癟e iitecek! Ha, ne diyordum, biraz ge癟 kalm覺t覺,​ Krali癟e de dedi ki..." \\
 +O s覺rada Krali癟e g繹k g羹r羹lt羹s羹 gibi bir sesle "​Yerlerinize ge癟in!"​ diye ba覺rd覺, herkes de birbirine 癟arpa 癟arpa d繹rt yana koumaya balad覺. Ama neyse, bir iki dakika i癟inde yerli yerlerine ge癟tiler, oyun da balad覺. \\
 +Alice, 繹mr羹nde hi癟 b繹yle acayip kriket alan覺 g繹rmemiti! Her yan t羹msek, 癟ukur doluydu! Toplar canl覺 kirpi, oyun sopalar覺 da canl覺 flamingo kular覺yd覺;​ K繹pr羹leri de, ayaklar覺yla ellerini yere dayay覺p yay gibi b羹k羹len askerler oluturuyordu. \\
 +Alice i癟in ilk g羹癟l羹k flamingosunu kullanmak oldu, hayvan覺n g繹vdesini g羹zelce kolunun alt覺na s覺k覺t覺r覺p bacaklar覺n覺 salland覺rd覺,​ ama tam boynunu dorultup kafas覺 ile kirpiye vuraca覺 s覺rada, ku ba覺n覺 kald覺r覺p surat覺na bak覺yordu; hem bak覺覺nda 繹yle bir ak覺nl覺k vard覺 ki Alice kendini tutam覺yor, kahkahay覺 kopar覺yordu;​ kuun boynunu d羹zeltip tam topa vuraca覺 zaman bu kez de kirpinin yerinde tortop durmaktan vazge癟ip, s羹r羹ne s羹r羹ne uzaklat覺覺n覺 g繹r羹yordu. stelik, kirpisini yuvarlamak istedii yolun 羹st羹nde kesinlikle bir 癟ukur yahut bir t羹msek oluyordu; k繹pr羹l羹k eden askerler de durmadan yer deitiriyorlard覺. ok ge癟meden Alice oyunun g羹癟l羹羹n羹 anlad覺. \\
 +Oyuncular da, s覺ralar覺n覺 beklemeden, ikide bir kavga ederek ve kirpiler senindi, benimdi diye d繹v羹erek,​ hep birden oynuyorlard覺. K覺sa s羹re i癟inde Krali癟e 繹yle 繹fkelendi, 繹yle 繹fkelendi ki dakikada bir tepiniyor "Kesin kafas覺n覺 unun! Kesin kafas覺n覺 bunun!"​ diye hayk覺r覺p duruyordu. \\
 +Alice yava yava telalanmaya balam覺t覺;​ ger癟i hen羹z Krali癟eyle aralar覺nda bir ey olmam覺t覺,​ ama neredeyse olacaa benziyordu. "Ya sonra?"​ diye d羹羹nd羹,​ "Sonra ne olur benim durumum? Buran覺n insanlar覺 kafa kesmeye pek merakl覺! Nas覺l olmu da biri sa kalabilmi,​ insan ona a覺yor!"​ \\
 +Art覺k ka癟mak i癟in 癟evrede bir yol ar覺yor. "Acaba kimseye g繹r羹nmeden s覺v覺abilir miyim?"​ diye d羹羹n羹yordu;​ bir de bakt覺, havada acayip bir ey belirmi. nce epeyce at覺 ama bir iki dakika sonra bunun bir g羹l羹mseme olduunu anlad覺, kendi kendine "​Cheshire Kedisidir"​ diye s繹ylendi. "ok 羹k羹r konuacak birini buldum."​ Konuabilecek kadar az覺 ortaya 癟覺k覺nca Kedi "​Nas覺ls覺n?"​ diye sordu. \\
 +Alice g繹zler de ortaya 癟覺k覺ncaya kadar bekledi, sonra ba覺n覺 sallad覺. "​Kulaklar覺ndan hi癟 olmazsa biri g繹r羹nmedik癟e konuman覺n bir yarar覺 olmaz ki" diye d羹羹nd羹. Bir iki dakika sonra b羹t羹n kafa belirdi. Bunun 羹zerine Alice, flamingosunu yere b覺rakarak oyunu anlatmaya balad覺; kendisini dinleyecek birini \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​