Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_42 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 42~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +<​blockquote>"​Akam 癟orbas覺! \\
 +Can覺m can覺m 癟orba!"</​blockquote>​
 +=== XI - 繹rekleri Kim ald覺? ===
 +Mahkeme salonuna girdiklerinde,​ Kral ve Krali癟e tahtlar覺na kurulmulard覺;​ 癟evrelerine de t羹rl羹 t羹rl羹 k羹癟羹k ku ve hayvanla bir deste iskambil toplan覺p y覺覺lm覺t覺. nlerinde, iki yan覺nda birer n繹bet癟i askerle, elleri kelep癟elenmi Y羹rek Olan覺 duruyordu. Kral'​覺n yan覺 ba覺nda da, bir elinde k覺vr覺lm覺 bir k璽覺t, 繹b羹r elinde de bir borazan tutan Beyaz Tavan vard覺. Mahkeme salonunun tam ortas覺nda, 羹zerinde koca bir tabak dolusu 癟繹rek duran, bir masa bulunuyordu. G繹r羹n羹leri o kadar nefisti ki bakarken Alice'​in az覺 suland覺, kendi kendine "u mahkeme bitse de, s覺ra yiyip i癟meye gelse!"​ diye d羹羹nd羹. Ama imdilik b繹yle bir ey olacaa pek benzemiyordu,​ onun i癟in Alice de vakit ge癟sin diye 癟evresine bak覺nmaya balad覺. \\
 +Bundan 繹nce hi癟 mahkemede bulunmam覺t覺,​ ama kitaplardan bir eyler 繹renmiti:​ orada bulunan hemen her eyin ad覺n覺 bildiini g繹r羹nce pek holand覺. "u yarg覺癟 olmal覺"​ diye d羹羹nd羹,​ "​羹nk羹 ba覺nda takma sa癟lar覺 var." \\
 +Yarg覺癟 Kral'​d覺. Pudral覺 perukas覺n覺n 羹zerine tac覺n覺 giymiti (ne bi癟im giydiini g繹rmek istiyorsan覺z kitab覺n ba覺ndaki resme bak覺n), onun i癟in hi癟 rahata benzemiyordu;​ zaten yak覺覺ks覺z da ka癟m覺t覺. \\
 +Alice kendi kendine "u da yarg覺c覺lar b繹l羹m羹"​ dedi. "u on iki yarat覺k da" ("​Yarat覺k"​ demek zorunda kalm覺t覺,​ 癟羹nk羹 i癟lerinden kimi hayvand覺, kimi ku) "​yarg覺c覺lar kurulu olsa gerek."​ Bu son s繹zleri, b繹b羹rlenerek,​ iki 羹癟 kez yineledi. \\
 +羹nk羹 "Benim ya覺mda bunun anlam覺n覺 bilen k覺z az bulunur!"​ diye d羹羹n羹yordu (yalan da deildi); neyse "​yarg覺c覺lar kurulu 羹yesi"​ dese de olurdu ya. \\
 +On iki kurul 羹yesi ta tahtalar覺n覺n 羹zerine har覺l har覺l bir eyler yaz覺yorlard覺. Alice Ejder'​e "​Bunlar ne yaz覺yor b繹yle?"​ diye f覺s覺ldad覺. "Daha yarg覺lama balamad覺 ki, bir ey yazs覺nlar."​ \\
 +Ejder yava癟a yan覺tlad覺:​ "​Mahkeme sonunda belki unuturuz diye adlar覺n覺 yaz覺yorlar."​ \\
 +Alice, holanmad覺覺n覺 belli ederek, y羹ksek sesle "​Aptallar!"​ diye s繹ze balam覺t覺 ki hemen sustu; 癟羹nk羹 Beyaz Tavan "ses yok!" diye hayk覺rm覺,​ Kral da g繹zl羹klerini takarak kim konuuyor diye 癟evresine bak覺nm覺t覺. \\
 +Alice, yarg覺c覺lar覺n omuzlar覺 羹zerinden bak覺yormu gibi, ta tahtalar覺na "​Aptallar!"​ diye yazd覺klar覺n覺 g繹r羹yordu. Hatta i癟lerinden biri "​aptal"​ s繹zc羹羹n羹n nas覺l yaz覺ld覺覺n覺 bilmiyordu da yan覺ndakine sordu. Alice "Daha mahkeme bitmeden tahtalar覺 癟orbaya d繹necek!"​ diye d羹羹nd羹. \\
 +Yarg覺c覺lar Kurulu 羹yelerinden birinin kalemi 癟ok k繹t羹 c覺z覺rd覺yordu. Alice'​in i癟i g覺c覺kland覺,​ buna hi癟 dayanamazd覺,​ 癟evreden dola覺p 羹yenin arkas覺na ge癟ti ve bir s覺ras覺n覺 getirip kalemini kap覺verdi. Bu ii 繹yle el 癟abukluuyla yapm覺t覺 ki zavall覺 羹ye (o da kertenkele Bill'​mi) kaleminin nereye gittiini bir t羹rl羹 anlayamad覺,​ bo yere aran覺p durduktan sonra art覺k bir parma覺yla yazmak zorunda kald覺; ama bu da bir ie yaramad覺, 癟羹nk羹 tahta 羹zerinde iz miz kalm覺yordu. \\
 +Kral "​a覺r覺c覺,​ su癟lamay覺 oku!" diye Beyaz Tavan'​a buyurdu. \\
 +Bunun 羹zerine, Tavan borazan覺n覺 羹癟 kez 繹tt羹rd羹, sonra elindeki tomar覺 a癟arak unlar覺 okudu: \\
 +"​Y羹rek Krali癟esi oturup bir yaz g羹n羹 \\
 +l璽 癟繹rekler yapt覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​