Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_46 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 46~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Kendi kendine "Bir ey olaca覺ndan deil ya!" diye s繹ylendi. "​Mahkeme i癟in o t羹rl羹 otursa da bir, bu t羹rl羹 otursa da." Yarg覺c覺lar,​ devrilmenin verdii sersemlikleri ge癟ip tahtalar覺 ve kalemleri de bulunarak ellerine tututurulur tututurulmaz,​ hepsi har覺l har覺l bu 羹yenin 繹yk羹s羹n羹 yazmaya koyuldular; yaln覺zca, pek afallam覺 g繹z羹ken Kertenkele az覺n覺 a癟m覺, al覺k al覺k tavan覺 seyrediyordu. \\
 +Kral "Bu i hakk覺nda bildiklerin ne?" diye sordu. \\
 +Alice "Bir ey bilmiyorum"​ dedi. \\
 +Kral direterek "​Hi癟bir ey de bilmiyor musun?"​ diye sordu. \\
 +Alice "​Hay覺r,​ hi癟bir ey de bilmiyorum"​ dedi. \\
 +Kral yarg覺c覺lar kuruluna d繹nerek "​Bak覺n! Bu 癟ok 繹nemli"​ dedi; 羹yeler de tam bunu tahtalar覺na yaz覺yorlard覺 ki Beyaz Tavan s繹ze kar覺t覺: hem sayg覺s覺n覺 belli eden bir sesle konuarak, ama hem de y羹z羹n羹 buruturup kalar覺n覺 癟atarak "​Herhalde Kral hazretleri, 繹nemli deil, demek istediler."​ \\
 +Kral 癟abuk 癟abuk "elbet 繹nemli deil demek istedimdi"​ dedi, kendi kendine de, sanki hangisi kulaa ho geliyor diye dinliyormu gibi, "​繹nemli... 繹nemli deil... 繹nemli... 繹nemli deil"​ diye m覺r覺ldanmaya balad覺. \\
 +Yarg覺c覺lar覺n da kimi "​繹nemli"​ diye yazd覺, kimi "​繹nemli deil"​ diye. Alice ta tahtalar覺n覺 g繹recek kadar yak覺nlar覺nda olduu i癟in ne yazd覺klar覺n覺 g繹rebiliyordu. "Aman can覺m, zaten bir 繹nemi yok ki" diye d羹羹nd羹. \\
 +Tam o s覺rada bir zamand覺r not defterine har覺l har覺l bir eyler yazan Kral ba覺n覺 kald覺rarak "​Susun"​ diye hayk覺rd覺, sonra defterinden unlar覺 okudu "Madde 42: Bir milden uzun boylu olanlar mahkeme salonundan 癟覺kmal覺d覺r."​ \\
 +Herkes Alice'​e bakt覺. \\
 +Alice "Benim boyum bir mil yok ki" dedi. \\
 +Kral "​Var"​ dedi. \\
 +Krali癟e "Hatta iki mile yak覺n"​ diye ekledi. \\
 +Alice "​襤sterse olsun, gitmeyeceim"​ dedi, "Hem o maddenin kitapta yeri yok, demin kendiniz uydurdunuz."​ \\
 +Kral "Hi癟 de deil, bu yasa kitab覺n覺n en eski maddesidir"​ dedi. \\
 +Alice, "​yleyse madde 1 olmas覺 gerekirdi."​ \\
 +Kral bozuldu, not defterini 癟at diye kapatarak yarg覺c覺lara titrek ve al癟ak bir sesle "Hadi, yarg覺n覺z覺 verin" dedi. \\
 +Beyaz Tavan telala yerinden f覺rlayarak "Aman Kral hazretleri, daha g繹zden ge癟irilecek eyler var, u k璽覺t demin yerde bulunmu"​ dedi. \\
 +Krali癟e, "​襤癟inde ne yaz覺l覺?"​ diye sordu. \\
 +Beyaz Tavan "​Bilmem,​ daha a癟mad覺m"​ dedi, "Ama bir mektuba benziyor... Mahk羶m taraf覺ndan birine yaz覺lm覺 galiba."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​