Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_48 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 48~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Hepsi de baydan sana d繹n羹p geldiler geri \\
 +Oysa daha 繹nce benimdiler pek璽l璽. \\
 +Eer ben yahut bayan, bir raslant覺 olur da, \\
 +Kar覺arak bu ie bir g羹癟l羹e urarsak \\
 +Bay g羹veniyor sana, onlar覺 b繹yle darda \\
 +B覺rakmaz kurtar覺rs覺n,​ bizim gibi aln覺 ak. \\
 +Eer anlay覺覺mda yan覺lm覺 deilsem ben \\
 +(Bayan h覺rs n繹betine tutulmadan 癟ok 繹nce) \\
 +Araya girip 繹yle bir dikilmisin ki sen \\
 +Bay覺 bizleri onu ay覺rm覺s覺n g羹zelce. \\
 +Sak覺n ha, bay bilmesin sevdiini bayan覺n \\
 +Onlar覺 o kadar 癟ok, bu giz olup kalmal覺; \\
 +Herkesten gizlemenin, iyice saklaman覺n \\
 +S覺k覺nt覺s覺 sana, bana kalansa dost mal覺. \\
 +Kral ellerini uuturarak,​ "Bu, elimize ge癟en kan覺tlar覺n en 繹nemlisi, onun i癟in art覺k yarg覺c覺lar kurulu karar覺n覺..."​ \\
 +Alice "​襤癟lerinden biri olsun 癟覺k覺p da bu iirin anlam覺n覺 anlatabilirse,​ ona benden be kuru"​ dedi. (Son birka癟 dakikad覺r 繹yle b羹y羹m羹t羹 ki Kral覺n s繹z羹n羹 kesmekten hi癟 癟ekinmemiti.) "Bana sorarsan覺z bir damlac覺k bile anlam覺 yok derim!"​ \\
 +Yarg覺c覺lar hemen ta tahtalar覺na "Ona sorarsan覺z bir damlac覺k bile anlam覺 yok diyor" diye yazd覺lar, fakat birisi olsun iiri a癟覺klamaya kalk覺mad覺. \\
 +Kral, "Eer yaz覺lanlarda anlam yoksa daha iyi, hi癟 olmazsa anlam aramak s覺k覺nt覺s覺ndan kurtulmu oluruz."​ Sonra k璽覺d覺 dizlerinin 羹st羹ne yay覺p tek g繹zle s羹zd羹: "Ama dorusunu isterseniz, ben bir anlam 癟覺karm覺yor deilim... Y羹zme iini beceremezmiim ben.." Olan'​a d繹nerek, "Sen y羹zme bilmezsin, deil mi?" \\
 +Olan ac覺 ac覺 ba覺n覺 sallad覺. "​Y羹zecek gibi duruyor muyum?"​ diye yan覺tlad覺. (Kartondan yap覺lm覺 olduu i癟in durmuyordu elbette.) \\
 +Kral "​Buraya kadar iyi" diyerek 繹b羹r dizeleri kendi kendine m覺r覺ldand覺:​ "Sanki bilmiyormuuz hi癟 g繹rm羹yormuuz biz. Bunu elbet yarg覺c覺lar kurulu s繹yl羹yor. Ben bayana bir verdim, 繹b羹rleri baya iki. Bu da 癟繹rekleri ne yapt覺覺n覺 anlat覺yor olmal覺."​ \\
 +Alice, "Ama sonra, hepsi de baydan d繹n羹p geldiler sana geri diyor" dedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​