Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_01 [2015/08/31 16:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 01~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +**Ankara An覺t覺'​n覺n (Monumentum Ancyranum)** haz覺rlanmas覺nda,​ M.E.B. Latin Klasikleri dizisinde yay覺nlanan birinci bask覺s覺 temel al覺nm覺 ve 癟eviri dili g羹n羹m羹z T羹rk癟esine uyarlanm覺t覺r. \\
 +eviren: H璽mit Dereli \\
 +[[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Remzi_O%C4%9Fuz_Ar%C4%B1k|Remzi Ouz Ar覺k]]'​覺n incelemesiyle \\
 +Yay覺na haz覺rlayan:​ Egemen Berk繹z \\
 +Dizgi: Yeni G羹n Haber Ajans覺 Bas覺n ve Yay覺nc覺l覺k A.. \\
 +Bask覺: ada Matbaac覺l覺k Yay覺nc覺l覺k Ltd. ti. \\
 +Ekim 1999
 +----
 +=== B襤RKA SZ ===
 +Ankara'​daki [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Hac%C4%B1_Bayram_Camii|Hac覺 Bayram Camisi]]'​ne bitiik olan ve "​Og羹st Tap覺na覺"​ (August Tap覺na覺) ad覺yla tan覺d覺覺m覺z tap覺na覺n duvarlar覺na kaz覺nm覺 olan "​[[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Monumentum_Ancyranum|Monumentum Ancyranum]]",​ imdiye dek bulunan Latince yaz覺tlar覺n en uzunu, en 繹nemlisi ve en ilgi 癟ekenidir. Roma 襤mparatorluu'​nu kuran Augustus, 襤sa'​n覺n doumundan on d繹rt y覺l sonra 繹ld羹. l羹m羹nden biraz 繹nce kaleme ald覺覺 bu yaz覺, Senato'​da okunduktan sonra Roma'​da dikili iki tun癟 s羹tun 羹zerine kazd覺r覺lm覺t覺. Ayr覺ca kopyalar覺 da imparatorluun 繹teki eyaletlerindeki 癟eitli tap覺naklara konmutu. Bug羹n bu kopyalardan biri, 癟ok iyi korunmu olarak Ankaram覺zda bulunuyor. teki iki kopyadan kimi par癟alar Isparta ili i癟inde Antiochia (Yalva癟) ve Apollonia'​da (Uluborlu) bulundu. Kalan kopyalarsa b羹t羹n羹yle yok olmutur. \\
 +Ankara'​daki tap覺nakta bulunan yaz覺t, iki dilde kaleme al覺nm覺t覺r. Latince metne, Yunanca konuan eyaletlerdeki halk覺n okumas覺 i癟in, bir de Grek癟e 癟evirisi eklenmitir. Grek癟e 癟eviri, metnin birka癟 noktas覺 d覺覺nda olmak 羹zere, yaz覺t覺 癟繹z羹mleme ve a癟覺klama bak覺m覺ndan pek az 繹nemlidir. Mommsen ile Kaibel, 癟eviriyi yapan覺n bir Grek deil, bir Romal覺 olduunu kesin olarak kan覺tlam覺lard覺r. \\
 +Tarihsel deeri, inan覺lmayacak denli b羹y羹k olan bu esiz an覺t覺n Avrupa'​ca tan覺nmas覺,​ pek uzun bir zaman ald覺. 16. y羹zy覺la dek Bat覺, b繹yle bir yaz覺t覺n varl覺覺ndan bile haberli deildi. 襤lk kez 1555'​te 襤mparator Ferdinand'​覺n yollad覺覺,​ Hollandal覺 Buysbecque'​in bakanl覺覺ndaki bir kurul, seferde bulunan bir T羹rk padiah覺n覺n yan覺ndan d繹nerken Ankara'​da kald覺ktan sonra, "​exemplum Busbequianum"​ adl覺 bir kopyayla geri d繹nd羹. Ama, yaz覺ttaki alt覺 s羹tunun kopyas覺n覺 癟覺karma ii ayr覺 ayr覺 kiilere verilmiti. Yaln覺zca 羹癟羹nc羹 ve d繹rd羹nc羹 s羹tunlar tam olarak kopya edildi. Kalan d繹rt s羹tunun kimi k覺sa par癟alar覺 okunabildi. Grek癟e 癟eviri konusundaysa hi癟bir arat覺rma yap覺lmad覺覺 gibi, yap覺n覺n d覺 yan覺ndaki Grek癟e yaz覺n覺n Latince yaz覺yla bir ilgisi olduu, akla bile gelmedi. 1689'a dek bilginlerin elinde bu kabataslak kopyadan baka bir kopya yoktu. Ama o y覺l, Cosson ad覺nda 襤zmirli bir t羹ccar, bug羹ne dek nas覺l olduu anla覺lmayan bir yolla eline bir baka kopya daha ge癟irdi. 襤lk kopyadaki kimi boluklar覺 doldurmas覺na kar覺n, bu da tam ve yetkin bir metin deildir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​