Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_02 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 02~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +1701'​de XIV. Louis, Tournefort isminde bir Frans覺z bilgininin bakanl覺覺nda,​ Ankara'​ya 繹zel bir bilim kurulu g繹nderdi. Bu kurul "​exemplum Tournefortianum"​ ad覺 verilen 羹癟羹nc羹 bir kopya 癟覺kard覺; ama bu da her bak覺mdan doyurucu bir kopya deildir. \\
 +1705'​te Paul Lucas ad覺nda bir baka Frans覺z, yaz覺t覺n alt覺 s羹tununun daha tam, daha 繹zenli bir kopyas覺n覺 癟覺kard覺. Hemen hemen y羹z elli y覺lda, b羹t羹n Avrupa bilginleri bu kopyay覺 arat覺rmalar覺na temel ald覺lar. Bug羹n bile 繹nemini koruyor. Bundan sonra 1745'​te Pocock, 1836'​da Hamilton, Grek癟e 癟eviriden Latince metnin bozuk yerlerini d羹zeltmeye 癟al覺t覺lar. Ama, tap覺na覺n "​cella"​ duvar覺na yap覺覺k olarak birtak覺m evlerin yap覺lm覺 olmas覺, bu ii hemen hemen olanaks覺z duruma getirdi. \\
 +1859'​da Hamburglu Mordtmann, Grek癟e metni ortaya 癟覺karmak ve Latince yaz覺t覺n tam bir metinini elde etmek 羹zere Ankara'​ya geldi. Her iki amac覺na da eriemedi. \\
 +1861'​de III. Napol矇on, George Perrot ve Edmond Guillaume ad覺nda iki se癟kin bilginin bakanl覺覺nda bir kurul g繹nderdi. Bunlar Latince metnin tamam覺n覺 ve Grek癟esinin de g繹r羹lebilen b繹l羹mlerinin yeni ve doru bir kopyas覺n覺 癟覺kard覺lar. 襤te bu kopya, Mommsen'​in yay覺mlad覺覺 ilk bas覺m覺n temelini oluturdu. \\
 +Y羹zy覺llarca bir癟ok 羹lkenin bilginlerince 羹zerinde 癟al覺覺lan ve iki bin y覺la yak覺n bir zamandan beri dimdik duran bu an覺t覺n 羹zerindeki yaz覺t覺n 癟evirisinde,​ 繹zellikle u kitaplardan yararlan覺lm覺t覺r:​ \\
 +1. The Monumentum Ancyranum, E. G. Hardy, Oxford, 1923. \\
 +2. Res gestae divi Augusti, Jean Gag矇, Texte 矇tabli et comment矇. Paris, 1935. \\
 +evirinin sonuna konan ekler, metnin anla覺lmas覺 i癟in gereken bilgileri vermektedir. Yap覺t覺n iyice anla覺lmas覺 i癟in, bunlar覺n yeterli olmad覺覺 a癟覺kt覺r. \\
 +unu da belirtmek gerekir ki, "​Og羹st Tap覺na覺"​ diye an覺lan tap覺nak, Augustus'​la balant覺lanm覺 olmakla birlikte, Augustus'​tan 癟ok 繹nce de vard覺. Son kaz覺larda ortaya 癟覺kan temeller, bunu a癟覺k癟a g繹stermektedir. \\
 +H璽mit Dereli \\
 +Not: Bu 繹ns繹z, 1939'​da B. Sad覺k 繹len ile birlikte yay覺mlad覺覺m覺z Monumentum Ancyranum 癟evirisinin ba覺nda 癟覺km覺t覺. Kimi d羹zeltmeler yaparak yeniden yay覺mlamay覺 yararl覺 buldum. \\
 +H. D. \\
 +ANKARA ANITI \\
 +(Monumentum Ancyranum) \\
 +Tanr覺sal Augustus'​un,​ yery羹z羹n羹 Roma halk覺n覺n egemenlii alt覺na almak i癟in baard覺覺 ileri, Roma Devleti ve halk覺 i癟in yapt覺覺 harcamalar覺 g繹steren belgenin bir kopyas覺 aa覺dad覺r. As覺l belge Roma'​da dikili iki s羹tun 羹zerine kaz覺nm覺t覺r. \\
 +I \\
 +On dokuz ya覺mda, kendi 繹zel karar覺m ve 繹zel harcamalar覺mla bir ordu kurdum. Bu orduyla devleti, alt覺nda ezilmekte olduu partinin egemenliinden kurtararak yeniden 繹zg羹rl羹e kavuturdum. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​