Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_03 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 03~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Bunlardan dolay覺 Senato, C. Pansa ile L. Hirtius'​un kons羹ll羹kleri zaman覺nda (1), beni onurland覺ran karar覺yla 羹yeleri aras覺na kabul etti. Ayn覺 zamanda, kons羹ll羹k yapm覺 olanlarla birlikte oy verme hakk覺n覺 ba覺lad覺覺 gibi, imperium (2) da verdi. \\
 +Devletin bir zarara uramas覺n覺 繹nlemek i癟in propraetor (3) niteliiyle benim de kons羹llerle birlikte 繹nlem almam覺 buyurdu. \\
 +Ayn覺 y覺l (4) her iki kons羹l de savata 繹l羹nce, halk beni kons羹l yapt覺 ve devlete yeniden d羹zen verecek 羹癟 kiiden biri olarak se癟ti. \\
 +II \\
 +Babam覺 繹ld羹renleri s羹rg羹ne g繹nderdim. B繹ylece yasaya uygun olarak kurulmu mahkemelerle,​ cinayetlerinin 繹c羹n羹 ald覺m. Sonradan devlete kar覺 sava a癟t覺larsa da, onlar覺 sava alan覺nda iki kez yendim. \\
 +III \\
 +B羹t羹n d羹nyada, karada ve denizde, i癟 ve d覺 savalara giritim. Utku kazan覺nca, sa kalan b羹t羹n yurttalara ac覺d覺m. Tehlikesizce ba覺lanabilecek olan yabanc覺 uluslar覺 yok etmektense korumay覺 yeledim. \\
 +Be y羹z bin kadar Romal覺 yurtta, bana asker and覺yla baland覺. Hizmetleri sona erince, bunlar覺n 羹癟 y羹z binden biraz 癟ounu kolonilere yerletirdim ya da kendi municipiumlar覺na (5) g繹nderdim. Hepsine de taraf覺mdan sat覺n al覺nm覺 arazi yahut arazi yerine kendi servetimden para verdim. \\
 +癟 s覺ra k羹rekli gemilerden (6) daha k羹癟羹k olanlar覺 hesaba kat覺lmamak 羹zere, alt覺 y羹z gemi ele ge癟irdim. \\
 +IV \\
 +襤ki kez ovatio (7) zafer alay覺 yapt覺m, 羹癟 kez de curulis zaferi (8) kutlad覺m; yirmi bir kez "​襤mparator"​ diye selamland覺m. Sonradan Senato'​nun onuruma yap覺lmas覺na karar verdii bir癟ok zafer alay覺n覺 kabul etmedim. Ayn覺 bi癟imde, her savata adad覺覺m adaklar覺 yerine getirirken defne dal覺ndan 癟elenkleri capitoliuma koydum. Taraf覺mdan ya da korumam alt覺ndaki legatlar taraf覺ndan karada ve denizlerde kazan覺lan zaferlerden dolay覺, Senato elli be kez 繹l羹ms羹z tanr覺lara supplicatio (9) yap覺lmas覺na karar verdi. Zafer alaylar覺nda arabam覺n 繹n羹nde dokuz kralla kral 癟ocuu gidiyordu. Bu sat覺rlar覺 yazmakta olduum s覺rada, on 羹癟 kez kons羹l olmutum. Trib羹nl羹k yetkimi otuz yedi y覺ld覺r kullan覺yordum. (10) \\
 +V \\
 +M. Marcellus ile L. Arruntius'​un kons羹ll羹kleri zaman覺nda (11), hem yokluum s覺ras覺nda,​ hem de Roma'​da bulunduumda,​ halk ve Senato taraf覺ndan 繹nerilmi olmas覺na kar覺n diktat繹rl羹羹 kabul etmedim. Son derece b羹y羹k bir yiyecek k覺tl覺覺nda,​ "​yiyecek salanmas覺 g繹revini"​ni 羹stlenmekten 癟ekinmedim. Bunu o denli baar覺yla y繹nettim ki birka癟 g羹n i癟inde harcad覺覺m parayla b羹t羹n ulusu korkudan ve urad覺覺 y覺k覺mdan kurtard覺m. Ayn覺 zamanda, her y覺l yenilenmek 羹zere yaam boyu verilen kons羹ll羹k g繹revini kabul etmedim. \\
 +VI \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​