Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_05 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 05~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +d繹n羹mlerinde,​ her y覺l kurban kesmelerini buyurdu ve bu g羹ne, benim ad覺m dolay覺s覺yla Augustalia ad覺n覺 verdi. \\
 +XII \\
 +Ayn覺 zamanda Senato karar覺yla praetorlar ve halk trib羹nlerinden bir b繹l羹m羹, kons羹l Q. Lucretius'​la birlikte ve 繹teki ileri gelen kimseler Campania'​ya kadar beni kar覺lamaya g繹nderildiler. Bu onur, o zamana dek benden baka kimseye verilmemiti. \\
 +Tiberius Nero ile P. Quintilus'​un kons羹ll羹kleri s覺ras覺nda,​ 襤spanya ve Galia'​dan,​ bu illerin ilerini baar覺yla bitirdikten sonra d繹nerken, Senato d繹n羹羹m羹 kutlamak i癟in, Campus Martius'​ta (28) Pax Augusta'​ya (29) bir sunak yapt覺r覺lmas覺 ve orada magistratlar覺n (30), rahiplerin, Vesta k覺zlar覺n覺n her y覺l bir kurban kesmeleri i癟in buyruk verdi. \\
 +XIII \\
 +Atalar覺m覺z,​ her ne zaman Roma 襤mparatorluu i癟inde, karada ve denizde kazan覺lan zaferler sonunda bar覺 kuracak olursa, Ianus Quirinus Tap覺na覺 kap覺lar覺n覺n kapanmas覺n覺 dilemilerdi. Bunlar覺n ben domadan 繹nce, Roma'​n覺n kuruluundan beri, yaln覺zca iki kez kapand覺覺 s繹yleniyordu. Benim bakanl覺覺m s覺ras覺nda Senato 羹癟 kez bu kap覺lar覺n kapanmas覺 i癟in karar 癟覺kard覺. \\
 +XIV \\
 +Senato ve Roma halk覺, bana kar覺 bir onur olmak 羹zere, talihin daha gen癟 yatayken elimden ald覺覺 oullar覺m Gaius ile Lucius Caesar'​覺 on be ya覺ndalarken kons羹l yapt覺 ve be y覺l sonra magistratl覺k yaam覺na girmelerine izin verdi. Senato, bundan baka onlar覺n Forum'​a (31) g繹t羹r羹ld羹kleri g羹nden sonra, resmi tart覺malara kat覺lmalar覺n覺 karar alt覺na ald覺. Ayn覺 zamanda, Roma 繹valyelerinin hepsi oullar覺ma g羹m羹 kalkanlar ve m覺zraklar armaan ettiler ve onlar覺 principes juventutis (32) olarak selamlad覺lar. \\
 +XV \\
 +Babam覺n vasiyetnamesine uyarak, Roma pleblerinden (33) her bireye 羹癟 y羹z sestert (34) 繹dedim ve beinci kons羹ll羹羹mde sava ganimetlerinden her kiiye d繹rt y羹z sestert verdim. Onuncu kons羹ll羹羹mde,​ ikinci kez de kendi miras覺mdan her kiiye d繹rt y羹z sestert tutar覺nda bir congiarium (35) ba覺lad覺m. \\
 +On birinci kons羹ll羹羹nde,​ kendi paramla sat覺n ald覺覺m yiyeceklerden on iki kez 繹zel buday da覺t覺m覺 yapt覺m. Trib羹nl羹k yetkimi ald覺覺m覺n on ikinci y覺l覺, 羹癟羹nc羹 kez, kii ba覺na d繹rt y羹zer sestert verdim. Bu ba覺lar覺m,​ hi癟bir zaman iki y羹z elli bin kiiden az kimseye verilmedi. Trib羹nl羹k yetkimin on sekizinci y覺l覺nda ve on ikinci kons羹ll羹羹mde,​ kent pleblerinden 羹癟 y羹z yirmi bin kiiden her birine altm覺ar dinar verdim. Beinci kons羹ll羹羹mde,​ sava ganimetlerinden s繹m羹rgelerde yerlemi olan askerlerimin her birine bin sestert ba覺lad覺m. Utkumu kutlamak i癟in yap覺lan bu ba覺覺m覺,​ s繹m羹rgelerde,​ aa覺 yukar覺 y羹z yirmi bin kii ald覺. On 羹癟羹nc羹 kons羹ll羹羹mde genel yiyecek da覺t覺m覺ndan yararlanan pleblerden her birine altm覺 dinar verdim. Bunu alanlar覺n say覺s覺 iki y羹z bin kiiden biraz 癟oktu. \\
 +XVI \\
 +D繹rd羹nc羹 kons羹ll羹羹mde (襤 30) ve sonra M. Crassus ile Cn. Lentulus Augur'​un kons羹ll羹kleri s覺ras覺nda,​ municipiumlara askerlerime da覺tm覺 olduum topraklara kar覺l覺k,​ birtak覺m paralar 繹dedim. B繹ylece
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​