Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_06 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 06~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +繹denen paran覺n toplam覺, 襤talya topraklar覺 i癟in yakla覺k olarak alt覺 y羹z milyon sestert; eyalet topraklar覺 i癟in iki y羹z altm覺 milyon sestertti. 襤talya'​da ya da eyaletlerde,​ imdiye dek, askeri s繹m羹rgeler kuranlar aras覺nda, yaln覺zca ben, ilk kez olarak bu bi癟imde davrand覺m. Sonradan Ti. Nero ile Cn. Piso ve C. Antistius ile D. Laelius; L. Pasienus ile C. Caluisius ve L. Lentulus ile M. Mesalla; L. Canius ile Q. Fabricius'​un kons羹ll羹kleri zaman覺nda, hizmetleri bittikten sonra kendi municipiumlar覺na g繹nderdiim askerlere para 繹d羹lleri verdim. Ve bu ama癟la, b羹y羹k bir elia癟覺kl覺kla davranarak hemen hemen d繹rt milyon sestert harcad覺m. \\
 +XVII \\
 +D繹rt kez devlet hazinesine kendi paramdan yard覺mda bulundum ve hazineye bakan memurlara, elimle y羹z elli milyon sestert 繹dedim. \\
 +M. Lapidus ile L. Aruntius'​un kons羹ll羹kleri zaman覺nda, yirmi y覺l ya da daha 癟ok hizmet etmi askerlerime 繹d羹l verilmesi konusundaki tasar覺ma uygun olarak kurulmu (36) olan asker hazinesine, babamdan kalan servetimden y羹z yetmi milyon sestert yat覺rd覺m. \\
 +XVIII \\
 +Cn. ile P. Lentulus'​un kons羹l olduklar覺 y覺ldan sonra, her ne zaman illerin vergileri eksik topland覺ysa,​ kimi zaman y羹z bin, kimi zaman daha 癟ok kiiye, kendi tarlalar覺mdan kald覺rd覺覺m 羹r羹nle ya da kendi kiisel varl覺覺mdan para yard覺m覺nda bulundum. \\
 +XIX \\
 +Aa覺daki yap覺lar, taraf覺mdan yapt覺r覺ld覺:​ Senato ve yan覺ndaki Minerva Chalkidicum Tap覺na覺;​ Palatan tepesinde revaklar覺yla birlikte Apollon Tap覺na覺;​ tanr覺sal Iulius Tap覺na覺;​ bir Lupercal; Flaminius alan覺ndaki portik (bunun ayn覺 yerdeki daha eski bir portii yapan adam覺n ad覺ndan dolay覺 Octavius ad覺yla an覺lmas覺na izin verdim); Circus Maximus'​ta bir trib羹n; Capitolium'​da Iuppiter Tonans ve Iuppiter Feretrius i癟in birer tap覺nak; Aventinus tepesinde Quinnus, Minerva ve Iuno Regina ve Iuppiter Libertas tap覺naklar覺;​ Via Sacra'​n覺n (37) balang覺c覺nda Lares Tap覺na覺;​ Velia'​da Dei Penates Tap覺na覺;​ Palatiam tepesinde Iuventas ve Magna Mater tap覺naklar覺. \\
 +XX \\
 +Gerek Capitolium Tap覺na覺'​n覺,​ gerekse Pompeius Tiyatrosu'​nu b羹y羹k masraflar yaparak onartt覺m; her ikisinin 羹zerine de ad覺m覺 yazd覺rmad覺m. Eskiliinden dolay覺 bir癟ok yerleri y覺k覺lmaya y羹z tutmu olan su yollar覺n覺 onartt覺m ve Marcius ad覺yla an覺lan su kemerlerindeki su miktar覺n覺,​ kanal覺na yeni bir kaynak daha katarak iki kat覺na 癟覺kard覺m. Babam覺n yap覺m覺na balam覺 olduu ve hemen hemen bitirilmi olan Forum Iulium'​u ve Castor Tap覺na覺'​yla Saturnus Tap覺na覺 aras覺nda bulunan basilicay覺 (38) tamamlad覺m. Ayn覺 basilica yan覺nca, arsas覺n覺 genileterek 羹st羹ne oullar覺m覺n adlar覺 kaz覺nmak 羹zere yeniden yap覺m覺na balad覺m. Yaarken bitiremezsem,​ v璽rislerimin tamamlamas覺 i癟in vasiyet ettim. Alt覺nc覺 kons羹ll羹羹m zaman覺nda Senato'​nun buyruuyla,​ kentteki tanr覺lar覺n seksen iki tap覺na覺n覺 onartt覺m. Bunlardan, o zaman da onar覺lmas覺 gereken hi癟birini onarmadan b覺rakmad覺m. Yedinci kons羹ll羹羹m s覺ras覺nda,​ Roma'​dan Ariminium'​a dek, Flaminius osesini ve Mulvius ile Minucius k繹pr羹leri d覺覺nda olmak 羹zere, b羹t羹n k繹pr羹leri yeniden yapt覺rd覺m. \\
 +XXI \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​