Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_10 [2015/07/28 16:09]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_10 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 10~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Hazine'​ye ya da Roma pleblerine ya da terhis olmu askerlere verdii paran覺n toplam覺, alt覺 y羹z milyon dinara var覺yordu. \\
 +EK II \\
 +Aa覺daki u yeni yap覺lar覺 yapt覺rd覺: Mars, Iuppiter Tonans ve Iuppiter Feretrius, Apollon, Tanr覺sal Iulius, Quirinus, Minerva, Iuno Regina, Kurtar覺c覺 Iuppiter, Lares, Tanr覺sal Penatlar, Gen癟lik Tanr覺癟as覺,​ Tanr覺lar覺n Anas覺, Lupercal tap覺naklar覺;​ Circus'​taki tap覺nak, yan覺 ba覺ndaki Minerva Tap覺na覺 ile birlikte Senato yap覺s覺; Augustus Forumu, Iuliuslar覺n basilicas覺,​ Marcellus Tiyatrosu, Revaklar.. Tiber Irma覺'​n覺n 繹te yan覺ndaki Caesarlar Korusu. \\
 +EK III \\
 +Capitolium'​u,​ tanr覺lar覺n seksen iki tap覺na覺n覺,​ Pompeius Tiyatrosu'​nun su kemerlerini ve Flaminius yolunu onartt覺rd覺. \\
 +EK IV \\
 +Tiyatro g繹sterilerine,​ gladyat繹r oyunlar覺na,​ atletizm yar覺malar覺na,​ yaban覺l hayvan d繹v羹lerine ve deniz savalar覺na (42); 襤talya'​da ve eyaletlerdeki deprem ya da yang覺nla y覺k覺lm覺 olan olan kentlere yapt覺覺 ba覺lara;​ dostlar覺na ve yasal olarak istenen m羹lkleri tamamlamak i癟in senat繹rlere yapt覺覺 yard覺mlara gelince; bunlar i癟in harcad覺覺 tutar hesaplanamaz. \\
 +"​ANKARA ANITI" ZER襤NE \\
 +"Res gestae",​ "​Ankara Yaz覺t覺",​ "​Ankara An覺t覺 = Monumentum Ancyranum",​ "​Augustus'​un Vasiyetnamesi"​ diye an覺lan belge; b羹t羹n insanl覺覺n ayd覺nlar覺nca,​ 87 y覺ldan (*) yani 1861'​den beri bilimsel olarak tan覺nmakta ve kullan覺lmaktad覺r. Bat覺 d羹nyas覺 bu yap覺t覺 Kanuni d繹neminden beri bilmektedir,​ ama bilimsel olarak tart覺覺lmas覺 ve tarih bak覺m覺ndan kullan覺lmaya balanmas覺 1861'​dedir. Bu tarihte G. Perrot adl覺 Frans覺z kaz覺bilimcinin bakanl覺覺nda E. Guillaume ve C. Delbet'​ten oluan bilim kurulu Ankara'​ya gelmi; belgenin bug羹n de b羹y羹k g羹venle kullan覺lan t覺pk覺bas覺mlar覺n覺 haz覺rlam覺t覺. Bu t覺pk覺bas覺mlara dayanan Th. Mommsen, 1865'​te,​ d羹nyadaki "antik yaz覺tlar覺n ecesi" dedii belgeyi, eksiklerini tamamlay覺p 癟evirisini ve yorumunu yaparak yay覺mlam覺t覺. Truva kaz覺lar覺n覺n 1871'​de Schliemann taraf覺ndan yap覺l覺覺 ayd覺nlar d羹nyas覺n覺 nas覺l cokuland覺rm覺,​ ak覺nl覺k i癟inde b覺rakm覺sa;​ Mommsen gibi iddial覺, Roma tarihini inceleme konusunda yeni y繹ntemler gelitirmi olan Latince yaz覺tlar 璽覺覺 tarih癟inin Ankara Yaz覺t覺'​n覺 yay覺mlamas覺 da ayn覺 etkiyi yaratm覺t覺. Mommsen, kimi duraksamalar ve kar覺 癟覺kmalar 羹zerine, 羹nl羹 Bergama Suna覺'​n覺 bulan ve 襤zmir'​de Alman konsolosu olarak g繹rev yapan K. Humann'​覺n 1882'​de Ankara'​ya gidip yaz覺t覺n kal覺plar覺n覺 癟覺karmas覺n覺 salam覺t覺. Mommsen, 1883'​te bu kal覺plar覺n sayesinde yap覺t覺n覺n tam, g羹venilir ve kesin ikinci yay覺m覺n覺 yapt覺. "​Ankara An覺t覺"​ konusundaki 癟al覺malar覺n hemen hepsi bu kal覺plara ve Mommsen'​in bu ikinci yay覺m覺na dayan覺r. D羹nyadaki ilgililerin as覺l bilimsel 癟al覺malar覺 ve an覺t覺n -deyi yerindeyse- bilimsel tarihi bundan sonra balar. \\
 +T羹rkiye'​de ve hele Ankara'​da bulunanlar覺n kolayca g繹recei 羹zere "​Ankara Yaz覺t覺",​ Hac覺bayram Camisi'​nin sa癟aklar覺yla sanki koruduu Augustus Tap覺na覺'​n覺n duvarlar覺na kaz覺lm覺t覺r. Tap覺na覺n ayakta kalm覺 olan giriindeki duvarlar覺n dar ve uzun i癟 y羹zeylerine Latince olarak kaz覺lan yaz覺t覺n, sa duvar覺n d覺 y羹z羹nde bir de Grek癟e 癟evirisi vard覺r. Gerek Latincesinde,​ gerek Yunancas覺nda,​ bir k覺s覺m yerler a覺nm覺,​ bir k覺s覺m yerler kopmu gitmitir. Belgeyi yeni dillere 癟eviren ve yorumlayanlar,​ ite bu eksik ve silik b繹l羹mlerde kimi zaman yan覺lmakta,​ birbirine kar覺t d羹羹nceler ve anlay覺lar 繹ne s羹rmekteydiler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​