Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_12 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 12~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +durumunda ge癟mitir. Ele ge癟enler de metnin tamam覺 olmay覺p b繹l羹mleridir. Hele Uluborlu'​daki Grek癟e 癟eviri metin, be alt覺 k覺r覺k par癟ay覺 ge癟memektedir. Oysa Ankara'​daki yaz覺t, b羹y羹k bir tap覺na覺n duvarlar覺 y羹z羹nde, hem Latince as覺l metin, hem Grek癟e 癟eviri metin olarak salamca ayaktad覺r. Bundan dolay覺 da, tam belge deerindedir. Bu belgenin, sayd覺覺m覺z iki eksik kopyadan baka ei bulunmamas覺,​ kendisine tek n羹sha, tek kaynak 繹nemi ve deerini vermi bulunuyor. Antik d繹nemlerden olup 87 y覺ldan beri dilbilimcilerin,​ tarih癟ilerin en 癟ok urat覺覺,​ yorumlamaya 癟abalad覺覺 bu metnin, daha 繹nce s繹ylediimiz gibi, 1926 ve 1927'​de Yalva癟'​ta bulunan Latince kopya par癟alar覺yla hemen hemen tamamlanmas覺 olanakl覺 olmutur. Sonra, buradaki Grek癟e 癟eviri metin de iyi korunmutur. Onun da eksii, Uluborlu'​da 1828'​den beri bilinen, Buckler-Calder-Guthrie kurulunca toptan yay覺mlanm覺 olan par癟alarla tamamlanabilmektedir. Augustus hanedan覺na bal覺l覺覺 pek iyi bilinen Galatia'​n覺n merkezi olan imdiki Ankara i癟in bu ayr覺cal覺k 癟ok deildir. Efesos ve Miletos gibi k羹lt羹r merkezi olmasa da; orta Anadolu'​da tan覺d覺覺m覺z Roma beldelerinin en b羹y羹羹, en g繹rkemlisi olduunu son kaz覺bilim bulgular覺yla saptad覺覺m覺z,​ Roma ve Augustus tap覺n覺s覺na o denli b羹y羹k istekle bar覺n覺 a癟t覺覺n覺 bildiimiz Ankara; elbette Augustus'​un bu esiz andac覺n覺n ilk ve tam kopyas覺n覺 elde edecek ve Grek癟e 癟evirisini verecekti. Bir oranda 癟ok g羹zel kalm覺 bu Grek癟e metin sayesinde Latince metni oluturmak olanakl覺 olmaktad覺r. Bug羹n bildiklerimize g繹re bu 羹癟 kopyadan baka kopyas覺 da bulunmayan bu yaz覺t覺n Ankara kopyas覺n覺,​ bu bak覺mdan da, b繹yle bir belgeye verilebilecek olan 繹nemlerin en b羹y羹羹yle selamlamak gerekiyor. \\
 +"Res gestae"​ ya da "​Ankara An覺t覺"​n覺 Mommsen'​den beri saran onurun, 繹nemin ve sayg覺nl覺覺n nedenlerini,​ asl覺n覺 aramak, bu b羹y羹k onura, 繹neme ve sayg覺nl覺a lay覺k olup olmad覺覺n覺 incelemek yarars覺z olmayacakt覺r. \\
 +襤lkin unu s繹yleyeyim ki; bu belgeyi, 繹zg羹n羹nden ya da 癟evirilerinden okumak, s繹zc羹klerin ne dediini anlamak kolay g繹r羹nse de; ondan tarih ve kaz覺bilim bak覺m覺ndan yararlanmak san覺ld覺覺 gibi kolay deildir. 羹nk羹 d羹羹ncelerin s覺ras覺n覺 izlemek zordur. \\
 +Bu zorluk, belgenin 35 b繹l羹me ayr覺lmas覺na kar覺n, bir癟ok konunun birbiri i癟ine girmesinden;​ yinelenmesinden;​ belgeyi haz覺rlayan Augustus onu Roma kentindeki Latin halk覺n okumas覺n覺 ama癟lad覺覺 i癟in, bir癟ok noktas覺n覺n bug羹n belirsiz kalmas覺ndan ileri geliyor. \\
 +Bu nedenle, yaz覺t Bat覺 d羹nyas覺nda bile bir癟ok kez 癟evrilmi,​ yorumlanm覺 olmas覺na kar覺n, J. Gag矇 gibi bir bilginin bu konuda 1935'​te yay覺mlad覺覺 yap覺t, sonsuz bir beeni kazanm覺t覺r. \\
 +Ger癟ekten de; belgenin son kaz覺bilim buluntular覺na,​ son incelemelere g繹re d羹nya kamuoyuna sunulmas覺, onun anla覺labilmesini salam覺t覺r. \\
 +Ele ge癟en Ankara, Yalva癟, Uluborlu kopyalar覺ndaki bal覺klara g繹re "Res gestae"​ iki temel konuyu i癟ine alm覺t覺r:​ A) Augustus'​un yapt覺覺 iler; B) Augustus'​un Roma halk覺 ad覺na yapt覺覺 harcamalar. Bu iki konu 35 b繹l羹mde ilenmi olmakla birlikte, 羹癟 繹bekte incelenmelidir:​ \\
 +I- Birinci 繹bee ilk on d繹rt b繹l羹m girer. Burada Augustus'​un devlet yaam覺 s覺ras覺nda kendisine 繹nerilip sunulan, kendisince kabul edilen ya da geri 癟evrilen mevkiler ve r羹tbelerle,​ onuruna yap覺lan t繹ren belirtilmitir. \\
 +II- 襤kinci 繹bee 15-24'​羹nc羹 b繹l羹mler girer. Burada, Roma Devleti halk覺 i癟in Augustus'​un kendi kesesinden yapt覺覺 b羹t羹n harcamalar belirtilmitir. \\
 +III- 癟羹nc羹 繹bee 25-35'​inci b繹l羹mler girer. Burada da Augustus'​un yapt覺覺 savalar覺n,​ kazand覺覺 onurlar覺n yeni bir s覺ralamas覺n覺 g繹r羹r羹z. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​