Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_13 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 13~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Bu otuz be b繹l羹mden baka, Dr. H. Dereli'​nin 癟evirisini verdii ek bir b繹l羹m vard覺r ki, bu Augusteum'​un duvar覺ndaki Latince ve Grek癟e metinlere kat覺lan d繹rt ufak par癟ad覺r. Bu d繹rt par癟an覺n, eyalet halk覺 i癟in, Augustus'​un 繹l羹m羹nden sonra yaz覺l覺p g繹nderildii anla覺l覺yor. Ankara yaz覺t覺ndan bakalar覺nda bu ekleri bulam覺yoruz. "Res gestae"​nin harcamalar b繹l羹m羹nde bir 繹zet gibi g繹r羹nen ama as覺l b羹y羹k metinde bulunmayan, "... Eyaletler halk覺na, senat繹rlere,​ Augustus'​un s覺radan yurttalar olan dostlar覺na yap覺lan..."​ ba覺lar覺 da belirtilmektedir. \\
 +Belgenin kolayca izlenip anla覺lmas覺 bak覺m覺ndan,​ 35 b繹l羹m羹n i癟indekileri k覺saltarak bal覺klar halinde vermeyi 癟ok gerekli g繹r羹yoruz:​ \\
 +1. Augustus'​un ilk d繹nemleri. 襤lk kons羹ll羹k ve "​癟ler Meclisi"​ne giri. \\
 +2. Sezar'​覺 "​繹ld羹renler"​i cezaland覺rmas覺. \\
 +3. Savalar覺. \\
 +4. Zafer alaylar覺 ve kons羹ll羹kleri. \\
 +5. ve 6. Geri 癟evirdii mevkiler, g繹revler; trib羹nl羹k yetkisinin kullan覺lmas覺. \\
 +7. Unvanlar覺 ve dinsel konumlar覺. \\
 +8. Sans羹r 癟al覺malar覺. \\
 +9. Onuruna yap覺lan dinsel t繹renler. \\
 +10. Augustus'​un kutsall覺覺 ve barahiplii. \\
 +11. Yazg覺 Tanr覺癟as覺 Suna覺 ve Augustus g羹n羹. \\
 +12. Pax Augustus (Augustus Bar覺覺 Suna覺) (nl羹 "Ara Pacis"​). \\
 +13. Ianus Tap覺na覺'​n覺n kapat覺lmas覺. \\
 +14. Augustus'​un oullar覺na verilen r羹tbeler. \\
 +15. Roma halk覺na para ve yiyecek da覺t覺m覺. \\
 +16. Emekli askerlere verilen topraklar, 繹d羹ller. \\
 +17. Devlet hazinesine yard覺m. Asker sand覺覺n覺n kurulmas覺. \\
 +18. 襤flas durumundaki devlet hazinesi yerine yap覺lan yard覺mlar. \\
 +19. Devlet topraklar覺 羹st羹nde yeni yap覺lar. \\
 +20. Halk覺n ve devletin yap覺lar覺n覺n onar覺lmas覺. \\
 +21. zel kiilerin topraklar覺 羹st羹nde yap覺lan yap覺lar. Tap覺naklara yap覺lan ba覺lar. Devlet bakan覺na getirilen alt覺nlar覺n geri verilmesi. \\
 +22. G繹steriler ve oyunlar. \\
 +23. Deniz sava覺 g繹sterisi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​