Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_16 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 16~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Roma b羹y羹羹ne bavurmu,​ onlar覺n da harcamalara kat覺lmas覺n覺 salam覺t覺r. XX. b繹l羹mdeki onar覺mlar, yap覺lar s羹redizine ve Roma topografyas覺na g繹re bir s覺ra izler san覺l覺r; ama, yer yer bu s覺ra bozulmutur. Julialar覺n Forumu ve Basilicas覺 襤S 12'de onar覺lm覺t覺r. Bu sat覺rlardan sonra gelen 82 tap覺na覺n onar覺m覺 iiyse M.. 28-29 tarihleriyle ilgilidir. G繹r羹l羹yor ki s羹redizin alt羹st olmutur. Flaminia yolunun yap覺lmas覺,​ XX. b繹l羹m羹n en sonundad覺r;​ oysa bu da M.. 27'de yap覺lm覺t覺r ve s羹redizin bir tek b繹l羹m i癟inde birka癟 kez alt羹st edilmitir. Bunun anlam a癟覺kl覺覺 bak覺m覺ndan ne derece tehlikeli olduunu s繹ylememe gerek var m覺? \\
 +XXI. b繹l羹mdeki tek tarih, devlet bakan覺na getirilen Aurum Coronarium'​un geri verilmesiyle ilgilidir. \\
 +"Res gestae"​nin II. 繹beindeki harcamalar覺n 羹癟羹nc羹 t羹r羹, Augustus'​un oynatt覺覺 t羹rl羹 oyunlarda yap覺lan harcamalard覺r. Bunlar XXII. b繹l羹mle balar. Bu b繹l羹m羹ndeki olaylar覺n zaman s覺ras覺na her zaman uyulmam覺t覺r. Zaten yaln覺zca iki noktada (y羹zy覺ll覺k oyunlar ve Mars Oyunlar覺 ko-     ​nusunda) tarih verilmitir;​ geri kalan yerler tarihsizdir! ​    ​XXIII. b繹l羹m羹n deniz savalar覺 g繹sterisiyse,​ 繹nemli 癟ok 繹nemlidir ama tarihsizdir. XXIV. b繹l羹m羹n her sat覺r覺 ayd覺nlat覺lmas覺 gerekecek denli 繹nemli olmas覺na kar覺n, belirsizdir. \\
 +"Res gestae"​nin III. 繹bei, Augustus'​un yapt覺覺 ilere ayr覺lm覺t覺r. Bu bak覺mdan I. 繹bekle birleir. Orada, onur, unvanlar ve t繹renler anlat覺lm覺t覺;​ burada, bir t羹r, bu olaylar覺n, onurlar覺n, unvanlar覺n nedenleri olan olaylar s覺ralanm覺t覺r. Bu grubun ba覺nda bulunan XXV. b繹l羹m bir yinelemedir;​ XXVI., XXVII., XXVIII., XIX., XXX., XXXI., XXXII. ve XXXIII. b繹l羹mler belirsizdir;​ 癟羹nk羹 tarihsizdir. III'​羹nc羹 繹bekte, "​b羹t羹n d羹nyaya kar覺, karada ve denizde savat覺覺n覺"​ s繹yler. Bu savdaki abartma bir yana, kiminle hangi zamanlarda savat覺覺n覺 ayr覺ca arat覺rmad覺k癟a bu kayda inanmak ve ona g繹re yarg覺ya varmak zordur. \\
 +Yukarda III. b繹l羹mde, "​500.000 kadar Romal覺 yurtta bana asker and覺yla baland覺lar"​ der; baka arat覺rmalar olmasa, bu askerlerin nerede ve ne zaman ona baland覺klar覺 bilinmez. Oysa bunlar, Augustus'​un 繹l羹m羹ne dein silahalt覺na ald覺覺 askerlerin toplam覺d覺r. Ayn覺 b繹l羹mde, "600 gemi ele ge癟irdim,"​ demektedir. Nerede, ne zaman, belli deildir. Bunlardan 300'​羹n羹n 襤 36'da Sex. Pompeius'​tan,​ 300'​羹n羹n Actium sava覺ndan sonra Antonius'​tan ele ge癟irildiini,​ bize ancak 癟ada bilim 繹retebilir. (Gag矇, s. 77.) Bunlar覺 ele ge癟irenin kendisi olmad覺覺 da ayr覺 bir konudur. \\
 +u birka癟 繹rnek de g繹steriyor ki, bu dilbilim an覺t覺 bir listedir ve tarih癟i bu listeyi 癟ok zorlukla, sak覺n覺mla kullanmak zorundad覺r. Belgede olay s覺ralamas覺 s羹redizin ya da 繹nem bak覺m覺ndan deil, Augustus'​un kiiliiyle ilgisi bak覺m覺ndan yap覺ld覺覺ndan,​ tarih癟inin belge olarak bu yap覺t i癟in g繹sterecei kukuculuun derecesi kestirilebilir. Yukar覺da s繹ylediimiz gibi, yaz覺lan her eyin zaman覺n覺 aramak, belgelendirmek zorundas覺n覺zd覺r. \\
 +Asl覺nda, 癟ada bilimin, J. Gag矇 gibi bir bilgin eliyle haz覺rlad覺覺 "​Augustus takvimi"​ni (J. Gag矇, ad覺 ge癟en yap覺t, s. 155-185) g繹zden ge癟irmek, "Res gestae"​deki s羹redizin eksikliklerini 癟ok a癟覺k olarak g繹rmeye yeter. 襤nsan bu takvim gibi yap覺tta, bug羹nk羹 bilimin elinde bulunan geni haber, inceleme ve kaynak olanaklar覺n覺 g繹r羹nce, "Res gestae"​ye,​ Augustus'​un kiiliiyle ilgili belgelerin bir basit 癟eitlemesi deerinden fazlas覺n覺 vermiyor. \\
 +S羹redizine uymamak y羹z羹nden doan bu belirsizlikler,​ metinde g繹r羹len yinelemeler nedeniyle de artm覺t覺r. I. ve III. 繹bekler, ayn覺 olaylar覺 birka癟 kez yinelemektedir. II. 繹bekte de yinelemelere rastlan覺r. III. 繹bei ele alal覺m: 25'​inci b繹l羹m, 1-3. b繹l羹mlerin yinelenmesidir. 15. ve 34. b繹l羹mlerde de ayn覺 noktalara dokunulmutur. 26. b繹l羹m k覺smen de olsa 3. b繹l羹m羹 yineler. 27. b繹l羹m羹n i癟indekiler,​ 3., 8., 24. ve 31. b繹l羹mlerde yinelenir. 28. b繹l羹m羹n konusu, 3., 16. ve 25. b繹l羹mlerde de ge癟miti. 34.
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​