Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_17 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 17~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +b繹l羹m羹n konusu, 16., 17., ve 28. b繹l羹mlerde ele al覺nm覺t覺r. I. 繹bekle II. 繹bekteki b繹l羹mlerde de bu t羹rden yinelemelere raslan覺r. Bunlara, belirginlik olmad覺覺ndan,​ metnin izlenmesini g羹癟letiren bir mant覺k hafiflii de kat覺l覺yor demektir. Bunlar y羹z羹nden "Res gestae"​yi tarih ve kaz覺bilim bak覺m覺ndan birinci s覺n覺f belge gibi deerlendirmek bizi a覺rt覺yor. XVII. b繹l羹m羹n ikinci yar覺s覺n覺n,​ zaman s覺ras覺 bak覺m覺ndan XVI.'​ya girmesi gerekirdi. 羹nk羹 emekli askerlere ayr覺lan b繹l羹m, 繹zellikle XVI. b繹l羹md羹r. Baka metinlerin yazmad覺覺;​ 20. b繹l羹mde Minicius K繹pr羹s羹, yabanc覺 budunlar覺n,​ devletlerin ve h羹k羹mdarlar覺n adlar覺; 19. b繹l羹mde, Dalmatlardan baka, 繹teki budunlar覺n ele ge癟irdii bayraklardan s繹z edilmesi gibi adlar ve olaylar "​Monumentum Ancyranum"​da ikiyi 羹癟羹 ge癟mez. \\
 +Bu dilbilim an覺t覺n覺 haz覺rlayan politikac覺;​ 繹mr羹n羹n sonuna erimi bir b羹y羹k adam覺n i癟tenliini de g繹stermez. Bu i癟tenliksizlik,​ ilkin emei ge癟enlerin hakk覺n覺 vermekteki eli s覺k覺l覺kla balar. Hi癟bir zaman iyi bir komutan olmam覺 olan Augustus; Philippes'​teki zaferi kendisine mal ettii gibi (2. b繹l羹m); 3. ve 25. b繹l羹mlerdeki deniz zaferini de kendisine mal eder. Birinciyi yani Philippi savalar覺n覺 Antonius'​a;​ ikincilerini,​ yani deniz savalar覺n覺 Agrippa'​ya bor癟lu olduunuysa bug羹n biliyoruz. 襤spanya savalar覺ndaki (26. b繹l羹m) baar覺s覺zl覺a (Ferrero, V, 57-58'​de g繹r羹ld羹羹 羹zere), Agrippa'​ya gereksinme duymamak i癟in bakomutanl覺覺 kendisinin 羹stlenmesi nedeniyle uram覺 ve ancak bir hastal覺a tutulmas覺 sayesinde b羹t羹n ordunun ve Roma'​n覺n g繹z羹nden d羹me y覺k覺m覺ndan kurtulmutu. Oysa Augustus, "Res gestae"​de bu savalar覺 (26. b繹l羹m ) kendisinin bal覺ca onur nedenleri aras覺nda g繹sterir. 襤spanya savalar覺n覺 yazmak isteyen bir tarih癟inin,​ yaln覺zca b繹yle bir belgeye balanmak zorunda kald覺覺n覺 d羹羹n羹n. O zaman yaz覺lacak tarih, ne denli g羹venilir olur? 羹nk羹, "Res gestae"​de,​ olanla olmayan, tam yap覺lanla k覺smen yap覺lan birbirine kar覺t覺r覺larak ve bunlar覺 yapanlar覺n adlar覺 yerine yaln覺zca Augustus'​un ad覺 konarak kaydedilmitir. \\
 +XVII. b繹l羹mde, "asker sand覺覺"​n覺n kurulmas覺 i癟in, 170 milyon verdiini belirtir. Ama bir yabanc覺 olan kral Herode ve baz覺 zenginler de bu ama癟la ba覺ta bulunmulard覺r. Augustus bunlara hi癟 deinmez. \\
 +XIX. ve XX. b繹l羹mlerdeki yap覺larla bunlar覺n onar覺mlar覺na Agrippa ve Roma yurtta覺 zenginler pek 癟ok yard覺m ettikleri halde "Res gestae"​de bunlara g繹nderme bile yap覺lmaz. \\
 +"Res gestae"​de g繹r羹len i癟tenliksizlik,​ kimi zaman yalan s繹ylemeye dek var覺r. Augustus, b羹t羹n yapt覺klar覺n覺 羹lk羹selletirmek emeliyle, yap覺lan ilerin, olan olaylar覺n niteliini ve ak覺覺n覺 癟ok deitirmitir. Bu nedenle, elimizdeki belgeyi 癟ok sak覺narak okumak, daha 癟ok sak覺narak kullanmak zorunday覺z. rnein VI. b繹l羹mde, Senato'​nun ve halk覺n kendisini en geni yetkiyle "​Yasalar覺n ve Genel Ahlak覺n Koruyucusu"​ (Cura legum et morum) olarak se癟mesini kabul etmediini ve trib羹n kalmay覺 yelediini s繹yler. Oysa, Julia ailesinin tarih癟isi olarak 羹nlenen Sueton ve onun gibi 羹nl羹 bir tarih癟i olan Dion Cassius, Augustus'​un bu yetkiyi kabul ettiini, bir癟ok 繹rnekle belirtirler. (G. Ferrero, V, 221-2, not 1'den aktararak; Dion, LIV. kitap, 10 ve Suetone, Augustus, 27.) \\
 +Daha ilk b繹l羹mde, Augustus kendisini (bir bask覺c覺 kitleye, devleti ezen bir partiye kar覺) cumhuriyetin kurtar覺c覺s覺 gibi sunar. Bu kitle, bu parti, hangisidir? Caesar'​覺 繹ld羹ren ger癟ek soylular覺n partisi mi? Antonius'​un kolayca avucu i癟ine ald覺覺 halk覺n, yani Caesar'​a dayanak olanlar覺n partisi mi? Kukusuz Augustus, 76 ya覺nda yazd覺覺 bu belgede, birincileri s繹ylemek istemiti. Oysa, kendisi b羹t羹n olanaklar覺,​ 繹nce ite bu partinin yani soylular覺n ezilmesinde kulland覺; ama sonra M覺s覺r seferinden, Antonius'​un 繹l羹m羹nden sonra da, b羹t羹n 繹mr羹, yine bu partiyle anlamak, onu y羹kseltmek,​ Halk Partisi'​ni yok edecek ileri yapmakla ge癟ti. O zaman, "Res gestae"​deki sav覺n覺n ne deeri kal覺yor? Bu "​bask覺c覺 kitle",​ Brutus gibi 羹lk羹leri olan bir Romal覺 ve onun arkadalar覺yla yandalar覺d覺r. O d繹nemde Caesar'​a verilen "​Velletri Tefecisi"​ ve "​Zoral覺mc覺"​ (gas覺p) adlar覺n覺 d羹羹n羹rsek,​ ona kar覺 gelen Romal覺 idealistleri,​ "​bask覺c覺
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​