Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_18 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 18~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +kitle" olarak; Antonius gibi 繹l羹ms羹z bir oyuncuyla (繹zellikle o zamanki) Oktavius'​u da "​繹zg羹rl羹k ve Cumhuriyet yiiti"​ olarak g繹stermenin i癟tenlikten ne denli uzak olduu ortaya 癟覺kar. Kendisinin kons羹l olarak atanmas覺n覺 "halk taraf覺ndan"​m覺 gibi g繹stermesi de ger癟ee uymaz. Senato'​nun bu ie nas覺l kar覺 olduu ve ancak askerlerin (yani Augustus taraf覺ndan beslenen ve Caesar'​覺n geleneine,​ an覺s覺na bal覺 kalan bir kitlenin) bask覺s覺 alt覺nda, istemeyerek bu ii yapt覺覺 bug羹n tarihe mal olmu bir ger癟ektir. (Duruy, s. 345.) "​癟ler'​ Meclisi"​ni de Senato'​nun deil, kendilerinin,​ halka ve Senato'​ya kar覺n nas覺l kurduklar覺 herkes癟e biliniyor. \\
 +襤kinci b繹l羹mde, Caesar'​覺 繹ld羹renleri "​yasaya uygun olarak kurulmu mahkemeler"​ eliyle s羹rg羹ne yollad覺覺n覺 s繹yler. Caesar'​覺n 繹l羹m羹nden sonra ge癟en g羹l羹n癟 ve ac覺kl覺 sahneleri; resmen kons羹l olan Antonius'​un,​ yine resmen ve Senato'​nun kesin isteiyle Brutus'​u ve arkadalar覺n覺 kendi eyaletlerini y繹netmek i癟in yollad覺覺n覺;​ ayn覺 Antonius'​un zengin olmak ve her eyin 羹st羹nde bir g羹癟 salamak i癟in eyaletleri, orunlar覺 nas覺l satt覺覺n覺;​ yasan覺n ve Senato'​nun,​ Brutus'​a ve arkada覺 Cassius'​a verdii Suriye ve Makedonya'​y覺 nas覺l ellerinden al覺p kendisine ve Dolabella'​ya mal ettiini an覺msamak gerek: Cicero'​nun ite bu s覺radaki Philippica'​lar覺n覺 ve bu arada, "Tiran 繹ld羹 ama tiranl覺k ya覺yor!"​ dediini d羹羹nerek,​ bu "​resmen kurulmu"​ s繹zde adil mahkemelerin durumunu ayd覺nlatabiliriz san覺r覺m. Augustus'​un kons羹ll羹k derecesini y羹kselmek i癟in kendi eliyle Cicero'​ya yazd覺覺 mektuplar覺,​ Antonius'​un bask覺c覺 y繹netimini y覺kmak i癟in halk覺n ve Senato'​nun kendisini Brutus'​la birlikte Antonius'​a kar覺 savaa yollad覺覺n覺;​ kendisinin, bu "ulus haini"​yle yani Antonius'​la ve onun orta覺 Lepidus'​la anla覺p (Bologna'​da,​ 襤 43'​te),​ ulusa ve Senato'​ya kar覺 (be y覺l s羹reyle) 羹nl羹 "​癟ler Meclisi"​ni (ya da irketini) kurduklar覺n覺,​ hele Octavius'​un yaln覺zca bu ama癟la (sonradan, g羹癟 kazan覺nca, bir nedeni olmaks覺z覺n aa覺layarak anas覺na geri yollad覺覺) Antonius'​un k覺z覺yla evlendiini d羹羹n羹nce;​ I. ve II. b繹l羹mlerin,​ hemen batan baa ger癟eklerden uzak olduu ortaya 癟覺kar. \\
 +Augustus'​un bu iki b繹l羹mde s繹yledii gibi, Cumhuriyet'​i nas覺l kurtard覺覺n覺 (!), ileri "​yasalara uygun" olarak nas覺l sonu癟land覺rd覺覺n覺 anlamak i癟in, bu "​癟ler"​ diktat繹rl羹羹n羹n,​ Cicero'​nun da i癟inde bulunduu b羹y羹k bir "​Cumhuriyet癟i devlet adamlar覺"​ kitlesini nas覺l 繹ld羹rtt羹羹n羹 bu anda an覺msamak gereklidir. "​Babam"​ diye kap覺s覺n覺 a覺nd覺rd覺覺 b羹y羹k Cicero'​nun,​ Antonius'​la kar覺s覺 Fulvia taraf覺ndan par癟alatt覺r覺lmas覺n覺,​ ite bu adil (!), Cumhuriyet癟i (!), "​yasalara uygun" (!) i g繹ren Augustus soukkanl覺l覺kla seyretmiti! Yine bu Augustus'​tur ki, Philippi savalar覺ndan sonra, utanmaz bir g羹ld羹rmen olan Antonius'​un bile yapmad覺覺n覺 yapm覺, yani Brutus'​un ba覺n覺 kopart覺p Roma'​da Caesar'​覺n tasvirini koyduklar覺 yerde sergilettirmiti. \\
 +III. b繹l羹mde, "​Yendiim zaman herkesi ba覺lad覺m!"​ demesini yaln覺zca bu olay bile yalanlamaya yeter. Oysa kendisi, bu i癟 savalarda a覺lacak denli hileci, ac覺mas覺z, k覺y覺c覺l覺kta soukkanl覺 davranm覺t覺r! Yabanc覺 uluslara kar覺 yufka y羹rekli oluuysa, bir Romal覺n覺n doal olan para h覺rs覺n覺n ateten 癟emberiyle sar覺l覺yd覺. Doymak bilmez para ve 癟覺kar h覺rs覺yla s覺n覺rlanan bir ac覺maya, bilmem ki bu ad verilebilir mi? \\
 +Asl覺nda Augustus'​un,​ 3'​羹nc羹 b繹l羹mde, "​Tehlikesizce ba覺lanabilecek olan yabanc覺 uluslar覺..."​ kayd覺n覺 koymas覺, bu ac覺man覺n bencillik s覺n覺r覺n覺 癟izmi bulunmaktad覺r. \\
 +Augustus'​un bu 羹nl羹 yufka y羹rekliliinin (!), adaletinin (!) baka bir 繹rneini, bu 3'​羹nc羹 ve sonradan gelen 25'​inci b繹l羹mlerdeki "​denizleri bar覺a kavuturmak"​ s繹zlerinin arkas覺nda gizlenen bir iki olayda buluyoruz. Sex Pompeius ile yap覺lan savalardan sonra 6 bin k繹leyi 癟arm覺ha gerdirmi, 24 binini de sahiplerinin keyfine b覺rakm覺t覺. Oysa Senato, bunlara 繹zg羹rl羹k s繹z羹 vermiti! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​