Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_19 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 19~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Bu iki b繹l羹mdeki "​Cumhuriyet'​i kurtarmak"​ ve "​yasaya uygun" iler yapmak s繹zlerinin,​ yap覺lan ilere nas覺l ayk覺r覺 olduunu anlatmak i癟in son bir 繹rnek vermek isterim: Devlet arkada覺 Antonius, kendisini elendiren oyunculara Priene kentini, kendisine bir gece g羹zel yemek yediren a癟覺s覺na Magnesia'​n覺n en g羹zel evini (sahiplerinin istei d覺覺nda ve haberleri olmadan) armaan etmiti. 襤te bu Cumhuriyet kahraman覺, 襤 39'da Octavius ve Sex Pompeius ile yapt覺覺 羹nl羹 Brindes anlamas覺ndan sonra, b羹t羹n yapt覺klar覺n覺n "​yasaya uygun" olduu konusunda, Senato'​dan zorla bir buyrultu alm覺t覺! Asl覺nda, bu b羹y羹k Senato'​ya yine Augustus ve ibirlik癟ileri;​ s覺radan askerden tutun da Barbarlara, k繹lelere dek, 繹nlerine kim geldiyse 羹ye olarak sokmulard覺. Comitialarda ise, halk覺 kendilerine yaz覺l覺 olarak verilen listeleri se癟mek zorunda b覺rakm覺lard覺. \\
 +"Res gestae"​de,​ ger癟ee uymayan baka b繹l羹mler, baka olaylar da vard覺r. Augustus, XXVI. b繹l羹m羹n ikinci yar覺s覺nda,​ "​Buyruum ve koruyuculuum alt覺nda iki ordu, hemen hemen ayn覺 zamanda biri Habeistan'​a,​ 繹teki Arabistan'​覺n Felix denen b繹lgesine g繹nderildi,"​ der ve buralar覺n al覺nmas覺ndan,​ d羹man ordular覺n覺n yok edilmesinden s繹z eyler. Augustus i癟in kendi kiiliine bal覺 zaferler olan bu ilerin asl覺 bambakad覺r. 襤lkin 襤 26'da M覺s覺r Prefectus'​u Cornelius Gallus, t羹m羹yle kiisel, hatta keyfi bir i olarak Habeistan seferine 癟覺kt覺覺nda,​ Augustus'​un bundan haberi yoktu; haberi olduunda da bundan 羹rkm羹, ​  C. Gallus'​a 癟覺k覺mak istemiti. M覺s覺r Prefectus'​u bu sefer dolay覺s覺yla Roma'​dan,​ yani Augustus'​tan ne d羹羹nce, ne de yard覺m ald覺; tam tersine, M覺s覺r Prefectusunun zenginliini,​ rahat覺n覺, g繹rkemini k覺skananlar (b羹t羹n soylular, Plebes tabakas覺, 繹valyeler...),​ en k羹癟羹k duvar覺ndan,​ kald覺r覺m覺ndan en b羹y羹k tap覺na覺na dek bakas覺ndan,​ 繹zellikle eyaletlerden 癟al覺narak;​ yani eyaletler soyularak yap覺lm覺 olan Roma'​da,​ onu h覺rs覺zl覺kla su癟lay覺nca,​ Augustus bu f覺rsattan yararlan覺p onu g繹revden ald覺; eyaletinden 癟覺kard覺; hatta evini elinden ald覺. Bu konuda, ne onun daha 繹nceki hizmetlerini,​ ne de Habeistan'​覺 ele ge癟irmek yolundaki baar覺lar覺n覺 hesaba katt覺. Augustus bunu yaparken, belki M覺s覺r'​da ikinci bir Antonius 癟覺kmas覺ndan korkarak davranm覺t覺. Sonu癟 udur: "Res gestae"​de 繹v羹nd羹羹 ve benimsedii bu seferin birinci k覺sm覺ndan haberi bile olmam覺t覺r;​ haberi olunca da k覺zm覺t覺r. (Ferrero, cilt V'ten aktararak, Dion ve Amnien Marcellin.) \\
 +襤kinci evrede; Augustus yaln覺zca Arabistan seferiyle ilgilidir. Ordunun ba覺nda "​Legatus"​ s覺fat覺yla Aelius Gallus vard覺r (襤 25-3). Ama, b羹t羹n bir 襤talya'​y覺 doyuracak denli bol hazineler beklenen bu i, hemen hemen ordunun hastal覺ktan yok olmas覺yla sonu癟lanm覺,​ ele hi癟bir ey ge癟memi ve hemen geri d繹n羹lm羹t羹r. Petronius'​un M覺s覺r Prefectus'​u bulunduu o s覺rada, yani 襤 25'te, Habelilerin M覺s覺r'​a sald覺r覺s覺 ve Philae'​ye dek ilerleyileri,​ Habelilere Petronius'​un kar覺l覺k vermesini gerektirmi ve yerel nitelikte, k羹癟羹k bir utku elde edilmitir. G繹r羹l羹yor ki bunlar "Res gestae"​deki 繹v羹nmelere hak verdirecek eyler deildir. (Ferrero, cilt V, s. 54-7; 61-2; 113-4; 117-8; 120-1.) Bu Arabistan seferinin, Hindistan-Arabistan- Akdeniz ticaret yollar覺n覺n elde edilmesi amac覺yla yap覺ld覺覺n覺 biliyoruz. unu s繹ylemek doru olur: Bu seferin yap覺ld覺覺 d繹neme dek Hindistan-Arabistan-Akdeniz ticaret yolculuu (繹rnein Strabon'​a g繹re, 24, XIV, XVI; Batlamyuslar=Ptol矇m矇s zaman覺nda),​ K覺z覺ldeniz'​in kuzeydousunda,​ bug羹n Yenbu-羹l-Bahr簾 denen eski Levko-Kome ile Akabe'​nin kuzeyindeki Petro'​dan Suriye'​ye ge癟erek yap覺l覺yordu. Bu seferden sonra ve Aelius Gallus'​un M覺s覺r Prefectusu olduu zamanlardaysa K覺z覺ldeniz'​in kuzeybat覺s覺ndaki Myoshormos Liman覺'​ndan aa覺 M覺s覺r'​daki Caenopolis'​e ge癟ip Nil boyunu tutarak yap覺lmaya balam覺t覺r. (Strabon-24, ​ XIV, XVI.) \\
 +襤癟ten olunmay覺,​ ger癟ee uyulmay覺,​ insanca ac覺madan yoksun olu, dostluktan ve.. adaletten bir damla bile bulunmay覺 gibi nedenlerle, "Res gestae"​nin i癟inde dorudan doruya ge癟meyen ama s繹z羹 edilen ilerin i癟 y羹z羹n羹 g繹steren olaylar 癟oktur. Bunlar Augustus'​un kaleme ald覺覺 bu belgeyi ne denli sak覺narak kullanmak, yorumlamak gerektiini bug羹n羹n tarih癟isine buyurur. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​