Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_20 [2015/07/28 16:09]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_20 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 20~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Yukar覺da k覺smen g繹sterdik ki M覺s覺r seferi diye XXVI. b繹l羹mde 繹v羹nd羹羹 ey, asl覺nda M覺s覺r Prefectusu Cornelius'​un kiisel giriimidir. Bu adam覺n M覺s覺r'​da biriktirdii paradan 癟ok bu kiisel giriimini,​ Augustus nefretle kar覺lam覺t覺r. Onun (Sitzungberichte K繹nig. Preuss. Akadem., 1896, I, s. 476'da yay覺mlanan bir hiyeroglif yaz覺t覺na g繹re...) yapt覺覺 iler ve kazand覺覺 zaferler i癟in M覺s覺r'​da kendi ad覺na diktirdii yaz覺tlar覺 (襤 28'de) Augustus ba覺lam覺t覺r. 襤spanya savalar覺na balamadan 繹nce 癟ok ustaca propagandalarla ilkin Roma kamuoyunu, sonra Senato'​yu ie sokmu; asl覺nda 癟ok deerli iir, d羹羹nce ve silah adam覺 bir yiit olan Cornelius Gallus'​u,​ kendi kendisini 繹ld羹rmek zorunda b覺rakm覺t覺r. \\
 +Baka bir nokta daha var: Augustus, XI. b繹l羹mde, doudan 襤 19'da d繹nd羹羹nde,​ kendisini "​Kons羹l Q. Lucretius'​la birlikte ve Senato karar覺yla, pretorlar, trib羹nler, ileri gelen kimselerin Campania b繹lgesine dek gelerek kar覺lad覺klar覺n覺"​ ve "bu onurun o zamana dek kimseye verilmediini"​ b繹b羹rlenerek s繹ylerken ger癟ei yans覺tmam覺t覺r. Kons羹l olarak ad覺 ge癟en Lucretius, hen羹z kesin olarak bu g繹revde deildir. Bundan baka bu kar覺lama,​ asl覺nda bir halk 癟ocuu olan, Halk Partisi'​nden Egnatius Rufus adl覺 bir senat繹r羹n kons羹ll羹羹n羹 繹nlemek i癟in Augustus'​a bavurmaya koan soylular覺n manevras覺d覺r. Augustus, Soylular Partisi'​nin bu oyununu desteklemi,​ Q. Lucretius, Vespillon'​u kons羹l se癟tirerek Rufus'​u a癟覺kta b覺rakm覺t覺. \\
 +Bu oyunlara, hatta bu ac覺mas覺zl覺klara neden olan ey, korkun癟tur:​ Rufus kendi giriimiyle,​ mahallesindeki halk覺n ba覺na gelen yang覺n dertlerini 繹nlemi, hatta yang覺n 癟覺kt覺覺nda,​ b羹t羹n Roma halk覺n覺n yard覺m覺na komu adamd覺r. B羹t羹n toplumun mutluluunu arsa ve ev karaborsas覺na feda edecek denli d羹m羹; arsa ve ev kiralar覺n覺 art覺rmak i癟in bu yang覺nlar覺 s繹nd羹rmemeyi al覺kanl覺k edinmi olan soylular (yani zengin, uydurma Senato Meclisi 羹yeleri), o zamanki iktidar partisi, bu 繹nleme 癟ok k覺zm覺; halk覺 devrime g繹t羹ren demagoji su癟uyla Rufus'​u yok etmek istemitir. Halk, buna kar覺 Rufus'​u temsilci se癟mi ve ona senat繹r olma olana覺n覺 vermitir. Rufus 襤 19'da kons羹ll羹k i癟in adayl覺覺n覺 koyunca (kendi s覺n覺flar覺ndan bakas覺na bu yeri uygun g繹rmeyen) soylular buna iddetle ​   kar覺 癟覺km覺lar;​ b羹t羹n Roma'​y覺 yeni ve kanl覺 bir ayaklanmaya s羹r羹klemekten 癟ekinmemilerdir. Augustus, daha 襤 26'da, Rufus'​un soylular覺n haberi ve onay覺 olmadan ama bir kar覺l覺k beklemeden yapt覺覺 yang覺n s繹nd羹rme iini beenip onu kurtaracak yerde, iddetle eletirmi,​ b繹ylece halk hizmetlerinde yapmaya 癟al覺t覺覺 reformla 癟elikiye d羹m羹t羹. Kendisi, devlet hesaplar覺 i癟in; Agrippa su iinde, ayn覺 癟al覺kanl覺覺 g繹stermemi miydi? Ama Soylular Partisi'​ni honut etmek i癟in bu halk hizmetini yok etmeye raz覺 olmu; Rufus'​u ilkin eletirmi,​ sonra da kons羹l olmas覺n覺 engellemitir. \\
 +襤lgin癟 olan ve Augustus'​un o zamanki ruhsal durumuna geni, biraz da k覺z覺l ayd覺nl覺k serpen nokta udur: Augustus, Rufus'​un yerine kendisini aday g繹steren y覺l覺覺k kitlenin 繹nerisini kabul etmemi; ama daha k繹t羹 bir ey yapm覺t覺r:​ Gelen kurul aras覺nda bulunan ve 羹nl羹 42 y覺l覺n覺n (Caesar'​覺n 繹l羹m羹nden iki y覺l sonraki i癟 savalar覺n olduu, kara listelerin d羹zenlendii ac覺mas覺zl覺klar y覺l覺n覺n...) tutuklular覺ndan,​ yukar覺da s繹z羹n羹 ettiimiz Q. Lucretius soylular覺n aday覺d覺r. Soylular, halk dostu Rufus'​u se癟tirmemek i癟in halk y覺覺n覺n覺 toptan 繹ld羹rmeyi bile tasarlam覺lard覺. 襤te bu 繹ld羹r羹 癟etelerinin keyfi uruna Augustus, (42 y覺l覺nda, 羹st羹ndeki Triumvirlik yetkisinden yararlan覺p ve Comitialar覺n g繹revlerini 羹stlenerek kendi eliyle mahk羶m ettii adam覺) kons羹l olarak se癟tirmitir! Bu ite kendisinin soylu bir jestini g繹rmek isteyenler, Senato'​nun amac覺n覺 ve Lucretius'​un,​ o zaman i癟in, yaln覺zca soylu olmaktan baka, tek bir sivil 癟ekicilii bulunmad覺覺n覺 unutmulard覺r. \\
 +Halk覺n iini kolayca paras覺z g繹rme ilkesini y覺kan bu darbe ve koruma; senat繹rleri,​ soylular覺 haram yeme, haram para ve varl覺k edinme, her eye kar覺n zevk, rahatl覺k ve l羹ks i癟inde yaama yolunda k覺k覺rtma deil midir? Eski Cumhuriyet geleneklerine d繹nmek bu mudur? B羹t羹n bunlar覺 yapan Augustus'​un,​ halk覺n hizmetinde olan devlet adamlar覺na,​ g繹revlilere ve memurlara ilerini daha ciddi, daha d羹r羹st
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​