Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_21 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 21~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +yapmalar覺n覺 sal覺k vermesi, insana y覺lg覺nl覺k veren bir soukkanl覺l覺kt覺 ki, b羹t羹n Augustus'​u tan覺maya, bu bile tek ba覺na yeter! \\
 +Augustus, davran覺覺n覺n 癟irkin olduunu 癟ok iyi biliyordu. Bu nedenle de hi癟bir ey vermedii orta s覺n覺f覺n, Rufus'​a uygun g繹rd羹羹 bu k繹t羹l羹kten dolay覺 kendisine nas覺l davranaca覺n覺 hesaplam覺;​ baar覺 ve needen coan soylular覺n Roma'​da haz覺rlad覺klar覺,​ tanr覺lara yara覺r kar覺lama t繹reninden ve b繹ylece s繹zde se癟imde yendikleri Halk Partisi'​ni ayr覺ca yok etmek istemelerinden korkarak, bir gece gizlice Roma'​ya girivermiti. evresindekiler ve tarih癟ileri (g羹n羹m羹z羹n arat覺rmac覺lar覺 bile) bunu bir al癟akg繹n羹ll羹l羹k belirtisi diye g繹rm羹lerdir! \\
 +癟羹nc羹 bir olay覺 da anlatal覺m; bu, "Res gestae"​deki yaz覺tlara ruhbilimsel bak覺mdan olaan羹st羹 bir ayd覺nl覺k verecek niteliktedir:​ Makedonya Valisi M. Primus, komu ve Barbar boylardan biri olan Odriseslere kar覺 ufak bir sefer haz覺rlamay覺 kendi yetkisi i癟inde ve o andaki koullar覺n gerekli bir 繹nlemi gibi bilmi, harekete ge癟miti. (襤 23'​te.) Halk hizmetleri, devlet sorumluluu,​ yurttal覺k bilinci ve onuru konusunda bir damla uyan覺kl覺覺,​ utanmas覺 bile kalmam覺 olan o zamanki iktidar partisi (Augustus'​un yaratt覺覺 Senato), Primus'​un bu hareketini kendi y羹ce g羹c羹ne kar覺 bir sald覺r覺 sayd覺 ve Makedonya Valisi'​ni y羹ksek mahkemeye verdi. Halk Partisi'​nin 繹nderi olan Mureno ve Fannius Cepion, bunu yersiz buldular ve valinin savunmas覺n覺 羹stlendiler. Mahkemenin sonucu, t羹m羹yle Augustus'​un tan覺kl覺覺na bal覺 kald覺. Her iki taraf da onu 癟a覺rmay覺 d羹羹nm羹yordu. Ama o, soylular覺 honut etmek i癟in kendiliinden Forum'​a gitti; zavall覺 Primus'​u yok edecek yolda tan覺kl覺k yapt覺. Onun bu davran覺覺ndan sonsuz bir umutsuzlua ve 繹fkeye kap覺lan Halk Partisi'​ni b羹sb羹t羹n yok etmek i癟inse, bu tan覺kl覺覺n hemen ard覺ndan Augustus'​a kar覺 bir tak覺m uydurma "​suikast"​ haberleri birbirini kovalad覺. Her haberden sonra da Halk Partisi 繹nderlerinden ya da 羹yelerinden yeni yeni kurbanlar覺n ortadan kalkt覺覺 g繹r羹ld羹. Augustus'​un Caesar gibi 繹ld羹r羹lecei yolundaki bu haberler, i癟 savalar覺n Roma'​y覺 sard覺覺 d繹nemlerin yaban覺ll覺覺n覺 ve al癟akl覺覺n覺 yeniden yaratt覺. B繹ylece, halk覺n soylulara kar覺 cephesi, bir daha yekinememek 羹zere y覺k覺ld覺. Bu y覺k覺l覺,​ Roma'​da Cumhuriyet'​in silinmesini ve mutlak h羹k羹mdarl覺a benzeyen bir y繹netimin kurulmas覺n覺,​ 繹nlenemez bir duruma getirmitir. \\
 +Augustus'​un bu yeni kanl覺 hizmetine soylular s覺n覺f覺n覺n 繹d羹l羹 korkun癟tur:​ Soylular覺n kararg璽h覺 durumuna sokulan Senato, ne zaman isterse o zaman, B羹y羹k Meclis'​i,​ kendiliinden toplama ayr覺cal覺覺n覺 Augustus'​a b羹y羹k minnetlerle sundu! Biliyoruz ki bu sunulan eyin resmi olmayan ad覺, "​diktat繹rl羹k kayd覺yla s羹rekli kons羹ll羹k"​t羹r! 襤nsan, bu ac覺mas覺zl覺klar覺n,​ vicdans覺zl覺klar覺n;​ bu ikiy羹zl羹l羹klerin nedenini merak ediyor ve kendi kendine, "Kara listeler (proscriptions),​ idamlar, ayaklanmalar d繹nemi bitmi olduuna g繹re, b羹t羹n bu kargaal覺覺n as覺l nedeni nedir?"​ diye soruyor. \\
 +O zaman, b羹t羹n oligarilerin g繹r羹n羹m羹 g繹z羹m羹z羹n 繹n羹ne geliyor. Ger癟ekten de, b羹t羹n oligarilerin ba覺 kar覺覺kl覺a,​ ayaklanmalara,​ yasad覺覺l覺a,​ ac覺mas覺zl覺a,​ h覺rs覺zl覺a,​ bask覺c覺 y繹netime dayan覺r. B繹yle bir y繹netimin nitelii udur: Ba覺 s覺k覺覺nca,​ eli alt覺nda bulunanlardan birini kamu kininin 繹n羹ne atar, par癟alanmas覺n覺 seyreder ve bu arada kendi dolaplar覺n覺 癟evirmek i癟in haz覺rl覺klar覺n覺 tamamlar. Augustus'​un;​ Cor. Gallus, Eg. Rufus, M. Primus konular覺ndaki davran覺覺n覺n ruhbilimsel a癟覺klamas覺n覺 burada aramak gerek. "Res gestae"​de Augustus'​la Senato aras覺nda ge癟en, ge癟tii belirtilen onurla, r羹tbeyle, sayg覺yla, t繹renle ilgili b羹t羹n ileri de, bu ruhsal durumun kar覺l覺kl覺 belirtileri olarak almak yanl覺 olmaz. \\
 +"Res gestae"​de,​ Augustus'​un 繹yle yukardan bir bak覺la s繹z羹n羹 ettii al癟akg繹n羹ll羹l羹klerin asl覺, hep b繹yledir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​