Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_23 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 23~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +yerine 繹n plana ge癟irmeyi (襤 22) doal g繹rm羹t羹r. O denli ki, Marcellus 繹lmedik癟e (襤 22'​de),​ bir daha Agrippa'​yla yak覺nlaamam覺t覺r. \\
 +Bu durumu bilen bir insan olarak, XXXIV'​羹nc羹 b繹l羹m羹n sonunda, Augustus'​un "​...襤ktidar覺m daha 癟oalmam覺t覺;​ benimle birlikte devlet bakanl覺覺 r羹tbesinde bulunan arkada覺mdan fark覺m yoktu,"​ demesini "​ibret"​le okuyoruz! Bu arkada覺; yeeni, olu ya da Agrippa gibi, Macellus'​un 繹l羹m羹nden sonra, onun kar覺s覺 ve Augustus'​un k覺z覺 Iulia'​y覺 alan damad覺, k覺saca, ona en bal覺 adam覺d覺r! Roma'​dan y覺llarca ayr覺ld覺覺 zaman b羹t羹n y繹netimi eline teslim ettii dost insand覺r! Bu insan, M矇c癡na ile birlikte, Augustus'​a yap覺lmak 羹zere olan suikast覺 繹nleyendir. B繹yle bir insan覺 se癟tirmesi ve sonra onunla ayn覺 haklara, ayn覺 g羹ce sahip k覺l覺nd覺覺n覺 ileri s羹rmesi, bunu da kendi adalet ve yasa duygular覺n覺 belirtmek i癟in yapt覺覺n覺 anlatmas覺, a覺lacak bir atakl覺kt覺r. \\
 +Oysa, Augustus bu deerde bir Romal覺y覺, kendisine bu denli hizmet eden dostu, kendisinden sonra y繹netime aday g繹stermemitir de oulluu Tiberius'​u g繹stermitir! Burada, bir daha, Augustus'​un "​Romal覺"​ y繹n羹n羹 a癟覺lm覺 bulmaktay覺z:​ Pinti ve bencil adam! Onun i癟in ilkin kendi ailesi, 癟oluk 癟ocuu; onlar覺n rahat覺, gelecei ve g羹venlii var! lkede en yararl覺 insan da olsa, dost ve arkada da olsa, yabanc覺lar ancak onlardan sonra gelebilir. \\
 +B羹t羹n bunlardan sonra; Corvinius Messala gibi bir insan覺n alt覺 g羹n i癟inde geri verdii Roma Valilii'​ni,​ en bunal覺ml覺 zamanda, ite bu dosta 繹nermi; Agrippa da bu 繹neriyi geri 癟evirmeyerek yurttal覺k ahlak覺n覺n hangi d羹zeyde olduunu bir daha g繹stermitir. \\
 +襤te bu eli s覺k覺, bu bencil, bu ac覺mas覺z, diktat繹rden de g羹癟l羹 zorba, kendi paras覺yla yaratt覺覺,​ sat覺n ald覺覺 Senato'​yu;​ insanl覺a,​ yine kendi g羹癟lerinin,​ onurlar覺n覺n yasal kayna覺 olarak tan覺tmaya 癟abal覺yor. \\
 +Bundan dolay覺d覺r ki; Augustus'​un,​ onuruna yap覺lmas覺 kararlat覺r覺lan bir癟ok zafer alay覺n覺 kabul etmemesi, r羹tbeleri, g羹癟leri geri 癟evirmesi, i癟ten bir al癟akg繹n羹ll羹l羹kten,​ Cumhuriyet geleneklerine bal覺 kalan davran覺覺ndan ileri gelmemi; bir politika oyununa perdelik g繹revi yapm覺t覺r,​ diyoruz. \\
 +"Res gestae"​de Senato s繹z konusu olunca, zaman覺m覺z覺n tarih癟isi 癟ok dikkatli olmak zorundad覺r. Augustus'​un Senato'​ya,​ onun verdii adlara, r羹tbelere, onun uygun g繹rd羹羹 onurlara gereinden 癟ok deer y羹kletmesi 癟ok ay覺pt覺r! a覺rt覺c覺d覺r:​ Zorbalar覺n egemen olduu yerlerde ac覺mas覺zl覺k ve keyfilik art覺p 羹lke 癟繹kt羹k癟e,​ zorbalar kendilerine dayanak g繹revi yapan kurumlar覺, kiileri daha 癟ok korur, daha 癟ok parlat覺rlar. Augustus, Roma'​da Senato'​ya hem say覺, hem para, hem parlakl覺k bak覺m覺ndan ne denli 癟ok 繹nem vermitir! 900 kiilik Senato'​yu kurmak i癟in geliri ("​cens"​覺) ilkin 400.000 sestert olarak saptayan, b繹ylece oraya istedii herkesi sokan odur! Sonra 1.200.000 sesterte 癟覺kard覺覺 bu gelirle Senato'​yu tasfiye eden, aradaki 800.000 sestertlik fark覺 kendi gelirinden 繹deyerek (3) Senato'​yu kendi 羹cretli adamlar覺n覺n ya da kendine bor癟lu bir soylular s覺n覺f覺n覺n kararg璽h覺 yapan Augustus'​tur! Bu Senato, efendisine bal覺l覺覺n覺 g繹stermek yoluyla rahat覺n覺, ilerisini salamak isteyen insanlarla dolmutu. Yerlerini, paralar覺n覺,​ erin癟lerini hep Augustus'​a bor癟luydular. Onun kurduu "​y繹netim mekanizmas覺"​yla,​ kendilerine yapacak i kalmam覺t覺. Augustus onlara, 襤talya'​n覺n,​ eyaletlerin en zengin, en verimli topraklar覺n覺,​ maden ocaklar覺n覺 ucuzca ve hemen hemen s羹rekli olarak kiralayarak zenginlemelerini,​ Hellenistik 癟a覺n Egesindeki b羹t羹n "​sefahet"​leri tadacak duruma gelmelerini salam覺t覺! Ald覺klar覺 bol paralar, Augustus'​un salad覺覺 i癟 ve d覺 g羹venle en iren癟 elencelere kap覺lan; servet, mal, cariye, odal覺k, i癟 olan覺 edinme zevkine dalan bu s羹r羹n羹n devlet ve ulus ilerini anlamaya, y羹r羹tmeye ne ak覺llar覺, ne zamanlar覺, ne de yetenekleri kal覺yordu. B繹yle bir kitle, en ufak bir nedenle, nas覺l olur da efendisine en b羹y羹k onuru, unvan覺 uygun g繹rmez? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​