Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_25 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 25~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Augustus, XXVI. b繹l羹mde, "​Hi癟bir boy gereksiz yere bizim taraf覺m覺zdan sald覺r覺ya uramad覺,"​ der. Bu s繹z de her zaman i癟in doru deildir; 繹zellikle para bulmak ve alt覺n madenleri ele ge癟irmek olanaklar覺 olan yerler i癟in (繹rnein 襤spanya savalar覺),​ ya da ticaret yollar覺 iini d羹zeltmek i癟in (繹rnein Arabistan savalar覺),​ Augustus'​un sava a癟t覺覺 g繹r羹lm羹t羹r. Ama, onun devlet adam覺 olarak uygulad覺覺 belki en g羹zel ilke, "​sava i癟in sava"​ yapmamas覺d覺r. Gereksiz yere sava a癟mayan ya da sava覺 en az a癟an Romal覺, Augustus'​tur. ada bilimin de (G. Ferrero; cilt V, s. 32) saptad覺覺 羹zere o, bar覺覺, Roma maliyesinin kalk覺nmas覺yla 繹mr羹n羹n sonlar覺na doru, bir t羹r gelenek癟ilii ve yasalara sayg覺y覺, siyasetinin 羹癟 ilkesi yapm覺t覺. D覺 savalardan,​ bir ser羹ven niteliinde kald覺k癟a, hep 癟ekinmi ve tiksinmitir. \\
 +Bundan dolay覺, XXVI. b繹l羹mdeki s繹zleri, b羹y羹k bir ger癟ek pay覺yla par覺ldayan seyrek yerlerden birisidir. \\
 +uras覺n覺 hemen belirtelim ki, Augustus bu g羹zel ilkeyi, adalet ve insanl覺k duygusundan 繹t羹r羹 koymam覺t覺. Augustus, b羹t羹n 繹mr羹nce (baz覺 korkular ve boinan癟lar b覺rak覺l覺rsa) duyguya yer vermemi olan kuru Romal覺 tiplerinin ba覺nda gelir. Galatya k覺smen bir yana kal覺rsa; ne Yunanistan'​a,​ ne M覺s覺r'​a,​ ne Suriye'​ye,​ ne Filistin'​e,​ ne Bitinya'​ya,​ ne Ermenistan'​a,​ ne Partlara, ne Afrika'​ya,​ ne 襤spanya'​ya,​ ne Gallia'​ya kar覺 uygulad覺覺 y繹netim; adaletten, sevecenlikten,​ insanl覺ktan kaynaklanm覺t覺r. Augustus buralarda ve her yerde kuru, elis覺k覺, bencil bir hesap癟覺l覺kla i g繹rm羹t羹r. Onun b繹yle bir siyaset g羹tmesinin nedeni, bol para ve dolu hazine edinmek, Roma'​n覺n ve Roma'​da soylular覺n daha l羹ks, daha rahat bir yaam i癟inde, daha 癟ok oyun ve elence, daha 癟ok haz ve keyif tatmalar覺d覺r! Augustus'​un ekonomi 繹rg羹t羹n羹n amac覺, Roma'​da sonsuz harcama yapmak ve bunu, eyaletlere y羹kletmekti (Ferrero, V, 28). Bu 繹rg羹t, ne Augustus'​tan 繹nce, ne onun zaman覺nda, ne de ondan sonra Roma eyaletlerini geni g繹r羹lerle y繹netmeyi akl覺na getirmitir. Uyruklar覺n iyiliini g繹zeten, genelin yarar覺n覺 ama癟 edinen tek d羹羹nce, tek ilke, Roma'​da bulunamaz! Asl覺nda, Grek ve Roma y繹netimleri,​ Duruy'​nin de dedii gibi (His. Rom., 1907 s. XXI), bir siteyi kurmas覺n覺,​ 癟ok iyi iletmesini bilmi; ama bir imparatorluu anlayamam覺t覺. Bir Sel癟uklu 襤mparatorluu,​ hele bir Osmanl覺 襤mparatorluu g繹z 繹n羹ne getirilirse,​ insanl覺覺n genel gelimesi ve uyruklar bak覺m覺ndan,​ ne Atina, ne Makedonya, ne Roma bu d羹zeye deil yetimek, bu d羹zeyi d羹羹nmemilerdir bile! \\
 +Bu durumda, bu ruhta olan Roma ve onu temsil eden insan, 繹rnein Yunanistan'​da,​ 襤 146'​dan sonra (eski Grek yap覺tlar覺n覺 bir kurt gibi yemek ve iflas etmi bir oul gibi sat覺p savmak bir yana) tek kurtar覺c覺 i yapmam覺t覺r. Yunanistan'​覺,​ Atina 襤mparatorluu'​nun y覺k覺nt覺lar覺 alt覺nda; k繹yl羹leri,​ kentlere ak覺n ederken; kentleri de, yoksulluun k繹r羹kledii l羹ks, zevk, a癟 g繹zl羹l羹k,​ kumar al覺kanl覺覺,​ birbirinin aya覺na karpuz kabuu koyma dolaplar覺, anlams覺z Grek b繹lgeciliinin b羹t羹n pisliklerine boulmu buldular. Bek璽rl覺k ve bor癟luluk, yoksulluk ve savurganl覺k,​ bu isiz g羹癟s羹z 羹lkeyi frengi gibi yemekteydi. Roma, bu u癟urum yamac覺nda bulduu, kendisinin k羹lt羹r 繹retmeni olan Yunanistan'​覺 kurtaracak yerde, bir tekme de kendisi vurmu; u癟uruma yuvarlam覺t覺. 羹nk羹 bu dertlere siyaset ve iktisat bak覺m覺ndan umar bulacak yerde, Augustus'​un bile, onu yaln覺zca "​istedii eyi yapmakta ba覺bo b覺rakmas覺",​ elbet de u癟uruma yuvarlayacakt覺. Bu ba覺boluk,​ ancak Yunanistan b羹t羹n eski y繹netim koullar覺n覺 elde edebilirse, yani baka 繹zg羹rl羹klerle birlikte ie yarard覺. Yoksa onu Roma tutsakl覺覺 i癟inde ba覺bo b覺rakmak; onunla ilgilenmemek,​ onun o andaki d羹nya koullar覺nda yok olmas覺n覺 seyretmek demekti. \\
 +"Asya eyaleti"​ne Roma'​n覺n uygun g繹rd羹羹,​ belki daha da k繹t羹yd羹. Orada ne yerli ve Hellenlemi krallar覺n, ne Bergama Krall覺覺'​n覺n baard覺覺 tarihsel g繹revleri yapabilmiti. Hellen k羹lt羹r羹n羹n gelimesi yolunda emei yoktu; 羹lkeyi ve halk覺 tan覺m覺yordu. B羹t羹n kayg覺s覺, soymak, 羹lkede ne kadar alt覺n varsa al覺p g繹t羹rmekti! Din, yaay覺, tar覺m olarak ne bulduysa ona dokunmad覺; onlardan haberli bile
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​