Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_28 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 28~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Bununla birlikte, III. Tigran'​覺n az sonra kopan (b羹y羹k olas覺l覺kla,​ Partlar覺n haz覺rlad覺覺) bir kar覺覺kl覺kla 繹ld羹r羹ld羹羹n羹 g繹r羹yoruz. (Sandaldjian,​ II, 496; Gag矇, 131.) \\
 +IV. Tigran ve k覺z kardei Erato, Partlar覺n dostudur ve Roma'​n覺n b羹t羹n 癟abalamas覺na kar覺, bu kral覺n Ermenistan'​da kalmas覺 dikkate deer. Buna kar覺 Augustus, Partlar 羹st羹ne y羹r羹meyi kesinlikle d羹羹nmemi;​ ii entrika ve anlama yoluyla ve 癟ou kez olay覺n d覺覺ndaki bir arac覺 gibi 癟繹z羹mlemeyi yelemiti. Oysa, b羹t羹n anlamaya kar覺n, Ermenistan'​daki bu oyunlar覺yla Partlar覺n Roma'​ya meydan okuduklar覺 a癟覺kt覺r. \\
 +G繹r羹l羹yor ki "Res gestae"​de Ermenistan konusunda Augustus, ii abartm覺, hele hem kendisini, hem Roma'​n覺n iyi y羹rekliliini ger癟ee hi癟 uymayan bir bi癟imde anlatm覺t覺r. Burada yaln覺zca "Res gestae"​yi kaynak olarak almak zorunda kalsak, ne duruma d羹eceimiz a癟覺kt覺r. \\
 +Yineleyelim:​ "Res gestae"​de (zaman s覺ras覺 ve doruluk noktalar覺 bir yana b覺rak覺l覺rsa) konu s覺ras覺yla en iyi toplanan b繹l羹mler, bu d覺 siyasetle ilgili olanlard覺r. XXVIII. b繹l羹m, koloniler iine ayr覺lan bir aral覺k gibidir; sonra, XXIX. ve XXXIII. b繹l羹mler, yine d覺 siyaseti yans覺t覺r. \\
 +Augustus, b羹t羹n bu b繹l羹mlerde,​ hep hakka, yasall覺a uygun iler yapt覺覺n覺 belirtmeye 癟abalar. XXV. b繹l羹mde en sivri nokta, b羹t羹n 襤talya'​n覺n kendisine, "​kendiliinden"​ bal覺l覺k and覺 i癟tiidir. Bu "​kendiliinden"​ s繹zc羹羹 yaln覺zca bir savd覺r, ger癟ek deildir. (A. Piganiol, His. de Rome, 1939, s. 215 ve gerisi.) Bu ant iini Augustus inceden inceye haz覺rlam覺;​ dahas覺, zorlam覺t覺r. Asl覺nda bu "​kendiliinden"​ i癟ilen antla XXVI. b繹l羹m羹n i癟erii 癟elikilidir. G繹r羹l羹yor ki, "Res gestae"​yi her zaman kendi 繹zellikleri i癟inde ele almak ve aldanmamak gerekiyor; o her zaman, bir 繹v羹nme dizelgesi olarak kalm覺t覺r. \\
 +*** \\
 +"Res gestae"​de s覺ras覺z, eksik ve gereksiz olan eyler konusunda verdiimiz bu 繹rnekler, amac覺 anlatmaya yetecektir san覺yoruz. Bu gereksiz olan yerler yan覺nda, belgenin b羹y羹k bir eksii vard覺r. O da Augustus'​un devlet adam覺 olarak en b羹y羹k yan覺n覺 ayd覺nlatmaya yarayan reformlar覺d覺r. Y繹netimde, dinde, maliyede, ailede, toplum yaam覺nda,​ oyunlar d羹zenlemede,​ ba覺 yapmakta, askerlikte, eyaletler iinde.. yapt覺覺 bu ileri biz baka kaynaklardan 繹renmek zorunday覺z. \\
 +Ger癟i o, "Res gestae"​nin VIII. b繹l羹m羹nde reformlar覺na deinir: a. Patri癟iyenlerin say覺s覺n覺 artt覺rm覺t覺r;​ b. 癟 kez Senato se癟imi yapm覺t覺r;​ c. D繹rt kez n羹fus say覺m覺 ("​lustrum"​) yapm覺t覺r;​ 癟. Yeni yasalarla, gelenekleri canland覺rm覺;​ atalar覺n, uyulmaz duruma giren geleneklerini ve kurallar覺n覺 canland覺rmak istemitir;​ d. Kendisi, daha sonra gelenlere 繹rnek olacak d羹zenler haz覺rlam覺t覺r. Ama bu reformlar覺n ne olup ne olmad覺klar覺 bu sat覺rlarla anla覺lmaz. Oysa bu reformlar onun su癟unu ba覺latacak,​ ad覺n覺 sonsuza dek yaatacak ileridir. \\
 +Atalar覺n uyulmaz duruma gelen d羹zenlerinden,​ kurallar覺ndan birisi de "​lustrum"​du. Douunda yaln覺zca sal覺kla, dinle ilgiliyken, sonu癟ta halk覺n ve Senato'​nun zenginliini anlamaya yarayan bu inceleme say覺m覺; n羹fus say覺m覺 bak覺m覺ndan tarihin 癟ok yararland覺覺 kaynak olmutur. Sonucu bak覺m覺ndan Roma'​ya gelir salamaya yarayan bu say覺mlardan,​ 繹zellikle 襤 8 tarihine raslayan ve VIII. b繹l羹mde "​ikinci bir kez..."​ diye belirtilen lustrum, ancak "Res gestae"​den 繹renilmektedir. (Gag矇, s. 85.) \\
 +Onun bu say覺mlarla,​ 繹zellikle eyaletlerde g羹tt羹羹 ​   ama癟, yaln覺zca kuru ve elis覺k覺 bir maliyecinin Roma'​ya para, vergi salamak isteyen ve bu istatistiklerden halk覺n sal覺覺 ve g繹nenci i癟in en ufak bir sonu癟 bile 癟覺karmay覺 akl覺na getirmeyen s繹m羹rgecinin amac覺d覺r. Gallia'​ya yollad覺覺 Licinus adl覺 azatl覺
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​