Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_30 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 30~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +olsun ellerine ge癟irmek yolunda kocalar覺yla anla覺yorlard覺"​. (Ferrero, V, s. 72.) B繹ylece fuhu, soylu tabakan覺n ho g繹rd羹羹 garip bir al覺veri durumuna gelmiti. Bir zamanlar, namussuz kad覺n覺 繹ld羹rme hakk覺 verilen koca, imdi bu namussuzluun ticaretiyle mutlu olmaya bak覺yordu. Soylu ya da y羹ksek ya da y繹neten tabakada bulunanlardan bir癟ounun kar覺s覺n覺n sat覺l覺k olduu, Roma'​da herkesin bildii bir eydi. Grachus kardelerin anas覺n覺 yetitiren Roma ailesinin d羹t羹羹 bu aa覺l覺k durum, ne korkun癟tur! \\
 +Erkeklerin de evlenme iinde kendilerini her t羹rl羹 sorumluluktan kurtaran yolu tutmalar覺 olaan bir ey olmutu. Evlenme yerine, soylu aile kad覺nlar覺ndan birini ya da Roma toplumunda toplumsal bir deeri olmayan, bu nedenle 癟iftlemesinden kayg覺 duyulacak bir sonu癟 癟覺kmayacak olan Suryal覺, Yunanistanl覺,​ 襤spanyal覺 dans繹zlerden,​ ark覺c覺lardan birini ya da ehvet oyunlar覺n覺n her t羹rl羹s羹 繹retilerek yetitirilmi gen癟 olanlar覺 se癟mek, d羹nyaya egemen olan Roma soylu erkeinin hi癟 k覺zarmadan yaad覺覺 g羹ndelik bir yaam olmutur. Doall覺kla,​ 癟ocuk sahibi olmamak, b羹t羹n bu toplumsal sapk覺nl覺klar覺n ba nedeniydi. \\
 +ocuksuz, sorumsuz bu ehvet d羹k羹nl羹羹;​ Roma'​da 癟arp覺ma ve savama isteini ve g羹c羹n羹 kemiriyordu;​ yaz覺n, "​erotik"​ iirleriyle toplumun 癟羹r羹y羹p da覺lmas覺n覺,​ ahlak s覺n覺rlamalar覺ndan,​ erkeklik, yurtseverlik duygular覺ndan t羹m羹yle uzak bir elence, bir sefahat mekanizmas覺n覺n korkun癟 bir yay覺lmayla ilemesini haz覺rl覺yordu. Tibulle ve Properce gibi Latin airleri, zaman覺m覺z覺n Pierre Louis'​inde g繹rd羹羹m羹z Yunan "​erotizmi"​ini Roma toplumuna yayarken, b羹t羹n羹yle askerlik ve sava d羹man覺 bir anlat覺m kullanmaktan 癟ekinmiyorlard覺. Ne tuhaft覺r ki, Tibulle'​yi koruyan, Roma'​n覺n g羹癟l羹 devlet adam覺 Messala; Properce'​i koruyan da, Augustus'​un en yak覺n dostu, ak覺l hocas覺 M矇c癡ne idi! \\
 +B羹t羹n bu 癟irkin iler, Roma'​y覺 y繹netenlerin ge癟mie d繹nmek, ge癟mii b羹t羹n gelenekleriyle yeniden yaatmak istedikleri bir zamanda oluyordu. Ge癟mii yaatmak isteyenler, onu 癟羹r羹ten, da覺tan iiri, insan覺 ayn覺 zamanda koruyor, benimsiyorlard覺! Bu 癟eliki, Roma'​n覺n i癟inde 癟alkand覺覺 ahlaksal bunal覺m覺 g繹stermeye yeter san覺r覺m. \\
 +Bu bunal覺ma, bu bunal覺m覺 yaratan b羹t羹n uursuz, olumsuz etmenlere kar覺, Roma'​da bir tepki belirdi. Bu tepkiyi oluturan kamuoyu, s覺radan deildi. Bir kez ger癟ek halk vard覺 ki, y覺llarca s羹ren i癟 ve d覺 savalardan dolay覺, depreme urayan yerlerin korkusuna, yoksulluuna ve umutsuzluuna d羹m羹lerdi. Bunlar yeni zenginlerin keyfi ve zorba y繹netiminin bitmesini; d羹zen, hak, adalet ve refah d繹neminin gelmesini salayacak iler bekliyor; bunu bir reform umuduna bal覺yorlard覺. \\
 +Sonra Romal覺l覺覺 kurtarmak isteyen idealistler,​ eski aile 癟ocuklar覺 vard覺. Bunlar azd覺lar, ama uyan覺kt覺lar;​ d羹nya egemenliine uygun bulduklar覺 Roma'​n覺n,​ i癟inde yuvarland覺覺 karars覺z, renksiz, karaktersiz ve dinsiz durumdan kurtulmas覺n覺,​ yeni bir alt覺n 癟a覺n a癟覺lmas覺 i癟in tek umar kabul ediyorlard覺. Bunun i癟in de ge癟mii, b羹t羹n kurallar覺 ve b羹y羹kl羹羹yle yeniden yaatmak gerekiyordu. Bunun dinde, ahlakta, hatta iir ve sanatta, ge癟miten esinlenen bir reformla olabileceini kabul etmilerdi. Bir Vergilius, y覺llarca 繹m羹r verdii Aeneisini, ite bu kayg覺yla haz覺rlayan idealistlerden biridir. \\
 +Devlet hizmetinde bulunanlardan bir b繹l羹m羹 de, i癟inde bulunduklar覺 koullar覺n Roma'​y覺 y覺k覺ma g繹t羹rd羹羹n羹 g繹r羹yor; onlar da bir reform istiyorlard覺. Devletin ve ulusun varl覺覺n覺 tehlikeye koyan al癟aklar覺,​ yeni zenginleri, sonradan g繹rmeleri, b羹t羹n gelenekleri hi癟e sayan ahlaks覺zlar覺 yola getirmek i癟in, bir temizlie iddetle gereksinme vard覺; 繹yle bir temizlik ki, bu k繹t羹leri 繹rnek alabilecek olan senat繹rleri,​ 繹valyeleri ve ailelerini etkisi i癟ine als覺n. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​