Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_31 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 31~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +B繹ylece, her bak覺mdan toplumu ay覺klamak 羹zere bir ilke ve kurallara a覺r覺 bal覺l覺k,​ bir temizleme ak覺m覺 domutu. Bu ak覺m; 繹zellikle Actium'​dan sonra, b羹t羹n g羹癟leri elinde toplayan ve Roma d羹nyas覺nda esiz bir sayg覺nl覺k kazanm覺 olan Augustus'​a y繹neliyordu. \\
 +Augustus'​un reformlar覺,​ kendi isteinden 癟ok 癟evresinin bask覺s覺ndan domutu, denebilir. \\
 +Yukar覺da aile ve kad覺n konusunda reformlar yapacak olan bu Augustus'​un g繹n羹l ve ahlak d羹zeyini g繹sterdik. Bu d羹zey dolay覺s覺yla deil midir ki, Augustus'​un kendisinin, (s羹rg羹n gibi) en iddetli 繹nlemleri almak zorunda kald覺覺, hafifmereplikleriyle 羹nlenen k覺zlar覺 yetimiti! Bu durum, ailede reformla 癟elikiliydi;​ asl覺nda 襤talya, i癟 boumalardan sonra batan baa 癟elikilerle 癟alkalan覺yordu:​ Toplumsal yaamda, Latin ilkeleriyle Grek ve dou ilkeleri aras覺nda kar覺tl覺k;​ devleti bir egemenlik arac覺 bilenlerle onu bir k羹lt羹r y羹ksekliinin yaratt覺覺 ince ara癟 bilenler aras覺nda kar覺tl覺k;​ Roma'​daki askeri Cumhuriyet'​le t羹m-g羹癟l羹 (kadir-i mutlak=omnipotent) imparatorlar覺n ve krallar覺n elindeki Asya uygarl覺覺 aras覺nda kar覺tl覺k! (Ferrero, V, 79.) \\
 +Sezar'​覺n moda durumuna getirdii, kopya, bunun i癟in de aa覺l覺k maddeci ve dinsiz Epik羹rc羹l羹羹n 癟繹mezleri olan sonradan erme ve g繹rmelerle,​ Stoac覺l覺覺n ve Pitagoras癟覺l覺覺n avuntusunu benimseyen b羹y羹k halk kitleleri aras覺nda kar覺tl覺k vard覺: Boaz覺na dek aa覺l覺k duruma batm覺, iflas etmi (襤skender'​den sonraki) Grek ve Ege d羹nyas覺ndan kopya edilen Epik羹rc羹l羹kle Stoac覺l覺k 癟arp覺覺yordu. Bu 癟arp覺ma,​ Pitagoras癟覺 anlay覺覺n yard覺m覺yla Stoac覺l覺ktan yana desteklenmiti. Epik羹rc羹l羹k,​ zaman覺n tanr覺s覺 kesilen insan覺n; Augustus'​un yaratt覺覺 memurlar覺n,​ temsilcilerin (zenginlikten patlayan) d羹nyas覺n覺 sarm覺t覺. Garip bir Pitagoras癟覺 inan癟la g羹c羹 artan Stoac覺l覺ksa "​Saflat覺rmac覺l覺覺"​ (Puritanisme) dourmutu. \\
 +Augustus, reformlar覺na bu Saflat覺rmac覺lar覺n bask覺s覺 alt覺nda balam覺t覺r. Bunlar aras覺nda Tiberius Nero ve Vergilius gibi soylular ve idealistler vard覺; ama onulmaz k覺skan癟l覺klar覺n k覺vrand覺rd覺覺 orta s覺n覺f, 癟ounluu oluturuyordu. tekiler kural tan覺maz, dimdik zevke ve sefaya koarken; yeni ve zengin soylular覺n l羹ks羹ne ve rahat覺na hi癟bir yolla ulaamayan bu kitle, bir yandan sonsuz yoksulluklar覺n覺n,​ 繹te yandan inan癟lar覺n覺n 癟itleriyle 癟evrelenmi bulunuyordu. B繹ylece, "​Roma'​n覺n askerlik ve siyasetteki b羹y羹kl羹羹n羹n temeli dindir,"​ diyen bir metafiziin soylu duygular覺yla kin, k覺skan癟l覺k ve nefret duygular覺, ayn覺 Saflat覺rmac覺l覺k kayna覺ndan besleniyordu. Birey i癟in aile duygusu neyse, uluslarda geleneklere sayg覺 odur. Bu sayg覺, aa覺l覺k duygusu, korku, 癟覺kar ya da tutkuyla a覺rmam覺 olan her olaan insanla birlikte doan iyi 繹zelliklerdendir. Tak覺n bir bencilliin ya da sert bir zorbal覺k y繹netiminin sonucu, da覺lmak 羹zere bulunan toplumun kar覺s覺nda duyulan i癟ten kayg覺yla geleneklere sayg覺y覺 birletiren g羹癟 Saflat覺rmac覺l覺kt覺. Bu duygu ve bu kayg覺, Vergilius'​a Aeneis'​i yaratt覺rm覺t覺. air bu yap覺t覺yla,​ Roma'​y覺 y羹kseltmek isteyenlere tarihin ve gelenein bir dayana覺n覺 armaan ettiine inan覺yordu. \\
 +Asl覺nda da覺lmak 羹zere g繹r羹nen Roma'​n覺n ge癟miteki b羹y羹kl羹羹ne duyulan 繹zlem, o d繹nemde pek a癟覺kt覺. Toplumun her iinde bu 繹zlemi g繹rebiliyoruz. 襤talya'​da b羹y羹k, klasik Avrupa R繹nesans覺n覺 yaratan g羹癟, ite bu 繹zlemdi. Bug羹n羹n T羹rkiyesinde,​ bu ge癟miteki b羹y羹kl羹e 繹zlem, mimarl覺kta "​Yeni-T羹rk bi癟emi"​ yaratm覺, yaz覺nda halk iirini 繹n plana ge癟irmi, Osmanl覺 d繹neminin "T羹rk Ocaklar覺"​nda T羹rk癟羹l羹k羹 devlet siyasetinin belkemii yapm覺t覺r. Roma'​da bu 繹zlem, "eski bi癟em"​deki sanat覺 yaratm覺; s覺ra s覺ra bunal覺mlar,​ g繹癟羹ler b羹t羹n toplumda (yaln覺zca b羹y羹k, yaln覺zca g羹zel, yaln覺zca s羹rekli par癟alar覺 yaayan ve g繹z羹ken) ge癟mi d繹nemin bu 繹zlemini k繹r羹klemitir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​