Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_33 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 33~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +M矇c癡ne gibi bir dostunun g羹zel kar覺s覺 T矇rentia ile ilikisi olduu s繹ylenirdi;​ kendisi bir zamanlar Livia'​n覺n 璽覺覺 olmu, sonra da Roma yasas覺na ve geleneklerine ayk覺r覺 olarak, onunla evlenmiti) ataerkil Roma toplumunun y覺k覺m覺 demekti. Bu durum kar覺s覺nda,​ kad覺nlar evlenmeye can atsalar bile hangi erkek evlenmeyi g繹ze alabilecekti?​ \\
 +Augustus, bu evlenme iinde baka bir devrim daha yapt覺; bir vasiyetnameyi yerine getirecek olanlara, o vasiyetname dulluk ya da bek璽rl覺覺 buyuruyorsa,​ buna baememe hakk覺n覺 tan覺d覺. Vasiyetnameyi b覺rakan baba ya da vasi evlenme iini 繹nl羹yorsa,​ vasilik alt覺ndakilerin,​ "​Pretor"​a bavurmalar覺yla bu 繹nlemeyi kald覺rtmak haklar覺 tan覺n覺yordu. Bu, o zamana dek Roma hukukunun, bir din buyruu ya da yasa覺 gibi sayg覺 g繹sterdii,​ dokunmad覺覺 bir noktay覺, vasiyetnameyi zorluyordu. Yani, burada da 癟eliki, gelenekle istek aras覺nda 癟arp覺ma vard覺. \\
 +Hele azatl覺lara verdii 繹zg羹rl羹k ve olanakla, patronlar覺n yetkesini birden s覺f覺ra indiriyordu. Oysa kendisi bu yetkenin canl覺 bir gardiyan覺, bir 繹rnei olduktan baka; Roma toplumu, s覺n覺flar覺n ger癟ekten var olduu ve inan覺lmaz bir nefretle ve ac覺mas覺zl覺kla 癟arp覺t覺覺 bir d羹nyayd覺. Bu d羹nyada b繹yle bir yasa, ger癟ek bir devrimle e deerdeydi. \\
 +Yeni yasayla, kocas覺 繹len bir kad覺n, bir y覺l; kocas覺ndan boanan kad覺n, alt覺 ay sonra yeniden evlenmek zorunda b覺rak覺lm覺t覺. Oysa Roma hukuku, b繹yle bir konuyu, zina denli g羹nah ve ay覺p sayard覺. Augustus burada da gelenekle 癟arp覺覺yordu. \\
 +Roma'​n覺n 繹nemli yasalar覺ndan biri de, vasiyetname sonucu ba覺larla ilgiliydi. Dostlar dostlara vasiyetnamelerinde kesinlikle bir eyler b覺rak覺rd覺. rnein Vergilius 繹ld羹羹nde,​ on milyon sestertlik servetinden d繹rtte birini Augustus'​a b覺rakm覺t覺. Augustus yeni "​bek璽rl覺k"​ yasas覺yla ve genel 癟覺kar ad覺na, hem eski Roma hukukunu, hem de 繹lenin son isteini tan覺m覺yordu. Bundan daha k繹t羹 ne olabilirdi? \\
 +Bunlar覺n yan覺nda Augustus, kad覺nlar覺n drahoma iini d羹zene koydu. O zamana dek erkek, kar覺s覺n覺n drahomas覺n覺 ne isterse yapabilirdi. "Lex de adulteriis"​ ile satmak ya da bakas覺na devretmek yasak edildi. Ailenin ekonomik yap覺s覺na bunun b羹y羹k etkisi olmutur. \\
 +Fuhua kar覺 haz覺rlamak zorunda olduu yasalar, hem fuhuu 繹nlemek, hem de Roma ailesini iki y羹z y覺ld覺r kirleten kargaadan kurtarmak istiyordu. Burada da devlet, Roma ailesinin ba覺nda bulunan insan覺n hakk覺na sald覺rm覺 oluyordu. Bu yasa, eski ataerkil aile bakan覺na tan覺nan haklardan bir tanesini korumay覺 s羹rd羹rm羹t羹r;​ fuhuu yapan kad覺nla su癟 orta覺n覺,​ su癟 ortaya 癟覺kar 癟覺kmaz 繹ld羹rme hakk覺n覺! Bundan baka, kocan覺n da, kar覺s覺n覺n 璽覺覺n覺 (evde yakalamak kouluyla) 繹ld羹rme hakk覺n覺 tan覺yordu; ama bu 璽覺覺n ya tiyatrocu, ya ark覺c覺, ya da dans癟覺 ya da ailenin azat ettii bir k繹le olmas覺 gerekti. Su癟 evde ilenmise,​ kad覺n da yakalan覺rsa,​ onu da 繹ld羹rme hakk覺 verilmekteydi. \\
 +Roma yurtta覺 olan kad覺n覺n zinas覺 ortaya 癟覺k覺nca, kocaya; koca davranmazsa,​ babaya, 60 g羹n i癟inde su癟u Pretor'​a haber vermek hakk覺 ba覺lan覺yordu. Koca ve baba, bu 60 g羹nde mahkemeye bavurmazsa herhangi bir Roma yurtta覺 bu ii yapabilecekti. 羹nk羹 zina, bu yasaya g繹re (Lex Iulia de pudicitia et de coercendis adulteriis),​ genel su癟lar aras覺ndayd覺;​ t覺pk覺 babay覺 繹ld羹rmek, kalpazanl覺k yapmak gibi! \\
 +Zina yapan erkein cezas覺, sonsuza dek s羹rg羹nd羹;​ mallar覺n覺n yar覺s覺n覺 da devlet zorla al覺yordu. Kad覺n i癟in bu ceza, sonsuza dek s羹rg羹n ve drahomas覺n覺n yar覺s覺n覺,​ elindeki m羹lk羹n 羹癟te birini devletin zorla almas覺yd覺;​ ayr覺ca, evlenmek hakk覺ndan da yoksun b覺rak覺l覺yordu. Evini zinaya ara癟 yapan, kar覺s覺n覺n namussuzluundan yararlanmak isteyen (6) ya da zina su癟unun ortaya 癟覺kmas覺ndan sonra da yan覺nda al覺koyan koca, zina yapan erkek gibi ceza g繹recekti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​