Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_34 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 34~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Buna kar覺; kad覺n, evlenmemi bir kad覺nla ya da namuslu Roma yurtta覺 olmayan bir kad覺nla ilikide bulunduundan dolay覺 kocas覺n覺 ik璽yet edemeyecekti. Erkein bu ikinci s覺n覺f kad覺nla ilikisi ortaya 癟覺karsa, kar覺s覺n覺 aldatt覺覺 i癟in deil, bakas覺n覺n kar覺s覺yla zina yapt覺覺 i癟in su癟land覺r覺l覺yor,​ ceza g繹r羹yordu. \\
 +Augustus, bek璽rl覺k ve evlenme 羹zerine, 襤 18'de 癟覺kartt覺覺 bu yasalarla (Ferrero, cilt V, s. 239, not: 1'de, yasalar覺n 癟覺kar覺ld覺覺 bu tarihi dikkatle tart覺覺r),​ Roma'​y覺 kas覺p kavuran zinaya ve bek璽rl覺a,​ yani sorumsuz zevki ve ehveti arayan yaam bi癟imine, iyi bir darbe vurmu oluyordu. Roma ailesine salam temel, bu ailede Roma kentlisi olan kad覺na ger癟ek bir g羹venlik salam覺 gibiydi. Bu yasalar, Romal覺 olan ama zengin bir 癟eyizi bulunmayan k覺z覺n, evde kalmas覺n覺 da 繹nl羹yordu. Ayn覺 zamanda, kurulmu kad覺n-erkek ilikilerini yasallat覺rma f覺rsat覺 veriyor; azat edilmi y覺覺nla k繹lenin durumunu d羹zeltiyor;​ 癟ocuk sahibi olanlara birtak覺m ayr覺cal覺klar ve umutlar veriyordu. \\
 +B羹t羹n bunlar; 繹zg羹r birlemelerle,​ k繹t羹 ve eksik eitimle, k繹t羹 dostlarla, erotik yaz覺nla, b羹y羹k drahoma ya da 癟eyizle her 癟eit ay覺b覺 ilemeye hakl覺 gibi bir duruma gelen aile kad覺n覺n覺 akla, yasaya d繹nd羹rerek yuvan覺n g羹venini, dinginliini salamay覺 ama癟 biliyor; kendi kendisine yetmeyen ailenin yard覺m覺na,​ yasa komu oluyordu. \\
 +Bununla birlikte; yukarda iaret ettiimiz haklardan baka, u noktalar da vard覺: Bu bek璽rl覺k ve evlenme yasas覺, t羹m羹yle Roma kentlisini, onlar i癟inde de belli yeri olan y羹ksek tabakay覺, yani zenginlii ve 羹n羹yle 癟evresinde k覺skan癟l覺k ve nefret uyand覺ran senat繹rleri ve 繹valyeleri vuruyordu. Kara癟alma ve kin dalgalar覺 bu tabakay覺 boabilirdi. \\
 +Yaln覺z bu g繹r羹n羹m bile, bu tabakayla o denli iyi ge癟inmek isteyen Augustus'​un,​ bu yasay覺 hangi tabakan覺n zoruyla y羹r羹rl羹e koyduunu g繹sterir. Bu yasalar覺, o denli 癟ekindii ve dostluklar覺n覺 kazanmay覺 ama癟 edindii soylulara kar覺 癟覺karmas覺;​ onun gelenek癟i ruhuna uymaktad覺r. Soylular覺 temizleme ve g羹癟lendirme yoluyla Roma'​y覺 yeniden kurmaya yarayacak bu reformlar, Augustus'​un yurtsever y繹n羹n羹 de ayd覺nlat覺r. Onun bin k覺vr覺m, bin maske arkas覺nda gizlenen iyi, temiz bir yan覺n覺 ortaya koyar san覺r覺m. \\
 +Augustus, Roma'​n覺n zengin soylular覺n覺 b繹yle bir y覺覺n zorunluk alt覺na soktuktan sonra, onlara yeni, b羹y羹k ayr覺cal覺klar da verdi. Bunlar, Augustus'​a g繹re, Roma soylular覺na ve Roma'​y覺 yeniden kurmaya gerekli ayr覺cal覺klard覺. rnein, daha 繹nce de iaret ettiimiz gibi, devlet adam覺 (magistrat) olabilme hakk覺n覺, 癟覺kard覺覺 yasayla, 400.000 sestertten aa覺 geliri olanlara kapad覺. B繹ylece yoksul, orta halli yuttalar覺n y羹zy覺ld覺r yararland覺klar覺 olana覺 ortadan kald覺r覺p; devleti, geliri ("​cens"​i) olanlar覺n, yani her nas覺l ve ne ara癟la olursa olsun, zengin soylular覺n eline teslim etti. Zenginler ve soylular, as覺l imdi bu yasayla ve kimsenin az覺n覺 a癟amayaca覺 bir yasall覺k perdesi alt覺nda, Augustus'​un sayesinde, Roma 襤mparatorluu'​na egemen olmulard覺. Hem de tek tehlikeye, tek sorumlulua katlanmadan;​ b羹t羹n ayr覺cal覺klar覺 elde ederek! C. Gracchus'​un ger癟eklemesi yoluna can verdii demokratik olanak ve buna dayanan Halk Partisi sonsuza dek y覺k覺l覺p gitmiti! \\
 +Augustus'​un,​ bu bek璽rl覺k-evlilik-zina yasalar覺yla birlikte 癟覺kard覺覺 "l羹ks yasas覺"​ (Dion'​da bu yasan覺n ad覺: "Lex sumptuaria"​ diye ge癟er; Ferrero, V, s. 240, not: 1'den aktararak Dion, LIV'​羹nc羹,​ kitap, XVI'​nc覺 b繹l羹m) ayr覺 bir reformdur. Sonradan g繹rme ve y覺k覺mlar覺 s繹m羹rerek gelien zenginlerin,​ yoksul milyonlar kar覺s覺nda,​ her t羹rl羹 aa覺l覺k yaam bi癟imini hak bilen k羹stahl覺覺n覺,​ Augustus bu yasayla 繹nlemeye 癟al覺m覺t覺r. Roma kad覺nlar覺na,​ ipek giysiler giyme ve m羹cevher takma 癟覺lg覺nl覺覺n覺 hemen hemen yasak
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​