Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_35 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 35~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +etmi; soylu zenginlerin s覺n覺r ve utanma bilmeden, kendileri i癟in oyunlar verme ve 繹lenler d羹zenleme konusundaki sarholuklar覺n覺 k繹steklemitir. \\
 +Buna kar覺 oyun, g繹steri ve giyim kuam ileriyle uraan Pretor'​a,​ b羹t羹n halka oyunlar ve elenceler d羹zenleme giderlerini 羹癟 kat覺na 癟覺karabilme yetkisini tan覺m覺t覺r. B羹t羹n 繹teki 癟elikilere ek olarak, garip bir halk癟覺l覺k,​ (bu bask覺c覺 soylular d繹nemi i癟in) garip bir demokrasi bi癟imi, b繹ylece, bu alanda olumutur! \\
 +Bek璽rl覺k, zina ve l羹ks yasalar覺yla ayn覺 zamanda (yani 襤 18'​de),​ Augustus baka bir 繹nemli reforma girimiti. 襤癟 savalar dolay覺s覺yla hemen hemen ele ge癟en herkes, 繹zellikle emekli lejyonerler,​ senat繹r se癟tirilmiti. Zorba Caesar'​a ve 癟ou asker olan yandalar覺na d羹man soylular Senato'​dan at覺lmad覺k癟a,​ "​癟ler Meclisi"​ne rahat yoktu. Bunun i癟in Augustus gibi 繹teki "​癟ler"​ de Senato'​nun kendi yandalar覺yla doldurulmas覺na uram覺lar;​ senat繹rlerin say覺s覺n覺 dokuz y羹ze kadar 癟覺karm覺lard覺. \\
 +Augustus'​un "Res gestae"​de hemen her b繹l羹mde, kendisini onurlara ve r羹tbelere boduunu,​ kendisine akla gelen ve gelmeyen her g羹c羹 vermekte duraksamad覺覺n覺 sonsuz 繹v羹n癟lerle belirttii Senato'​nun asl覺 budur. \\
 +B羹y羹k 癟ounluu (Caesar y繹ntemine g繹re) asker yani gereksinmeye uygun olarak toplanm覺 halk tabakas覺ndan olan bu senat繹rler;​ ayaklanmaya kat覺lm覺,​ 繹nderin baar覺s覺n覺 haz覺rlam覺 emektarlard覺r. Bunlar覺 繹nder, Roma'​n覺n en y羹ksek, en paral覺 yerlerine yerletirerek,​ Roma'​ya egemen olan milyonerler durumuna eritirmiti. Ama, bu uydurma kitle i癟inden, 繹rnein 襤 25'te Questorluk i癟in yirmi aday bulunamam覺t覺 (Ferrero, V., 94). Tek elden (mutlak癟覺) y繹netimlerin yaratt覺覺 adam k覺tl覺覺n覺 burada da g繹rmekteyiz. Roma'​n覺n se癟im y繹ntemine dayanan 繹rg羹t羹, Augustus'​un ayl覺k ve y覺ll覺k 羹cret kural覺n覺 koymas覺na kar覺n iyi ilemiyordu. Bu, eski ayaklanma, 繹ld羹r羹 ve yama arkadalar覺,​ ister herhangi bir devlet adam覺, ister senat繹r olsun; Augustus'​un art覺rd覺覺 ayl覺klar覺n覺 al覺yor; etliye s羹tl羹ye kar覺m覺yorlard覺. Hele senat繹rler,​ 繹nderin kendilerine salad覺覺 etkinlii, paray覺 bir kut羹y羹 yast覺k gibi balar覺n覺n alt覺na al覺yor ve.. uyuyorlard覺! Toplant覺lara gelmiyorlar;​ gelirlerse konuyla ilgilenmiyorlar,​ konumalara can vermiyorlard覺. Her t羹rl羹 karar覺 Augustus'​un vermesini, kendilerine de yaln覺zca sonucu bildirmesini ya da yaln覺zca oylar覺n覺 toplamas覺n覺 istiyorlard覺. (Ferrero, V, 94-95.) \\
 +Augustus'​un yaratt覺覺 b繹yle insanlardan toplanm覺 olan bu Senato'​nun hangi deerde, hangi kimlikte olduunu g繹rmek i癟in; 襤 23-24'​te Roma'​ya gelen "Part El癟ilik Kurulu"​ ii, a覺r bir 繹rnektir. Roma'​n覺n o s覺rada d覺 konu olarak ele ald覺覺 en 癟etin i, kukusuz ki Partlarla ilikilerin d羹zenlenmesiydi. Bu gelen el癟ilik kurulu dolay覺s覺yla,​ Roma d羹nyas覺n覺n beyni olup olmad覺覺n覺 g繹stermek, Senato'​ya d羹羹yordu. Augustus'​un (biraz sonra nedenleri 羹st羹nde duraca覺m覺z) b羹t羹n g羹癟lerini birka癟 y覺l 繹nce (襤 27'de) Senato'​ya geri verdii d羹羹n羹l羹rse,​ Senato'​nun kendi varl覺覺yla ilgili b繹yle bir f覺rsat覺 ka癟覺rmamas覺n覺 pek doal olarak beklemek gerekiyordu. Ama, her biri ayr覺 ayr覺 k繹le ve kukla olan bu sonradan g繹rmeler topluluu; kendi hakk覺n覺, yetkisini kullanmay覺 akl覺na bile getirmedi ve ileri Augustus'​un y羹r羹tmesini diledi. Augustus, Partlar覺n kuruluyla yaln覺z ba覺na konuup bar覺a karar verdii bu tarihte (襤 23) imparator olmutu denebilir! Ona, kendi eliyle imparatorluun temelini att覺ran Senato; para, r羹tbe, ehvet, l羹ks dolaplar覺na dal覺p gitmi; d覺 politikada art覺k bir ie yaramad覺覺n覺 herkese bildirmi; b羹t羹n Roma d羹nyas覺n覺n en 繹nemli d覺 konusunu d羹羹necek ve 癟繹zecek zek璽dan da, g繹z羹peklikten de, uygarl覺k yeteneinden de uzaklat覺覺n覺 g繹stermitir. Cicero gibi b羹y羹k Cumhuriyet癟ileri par癟alayan 羹nl羹 "​癟ler Meclisi",​ Senato'​ya,​ ite bu t羹rl羹 insanlar覺 toplam覺t覺. Roma'​n覺n demokrasiyi g繹mmesi, insanl覺a uzun y羹zy覺llar bask覺 y繹netiminin en 癟覺lg覺n 繹rneini veren tek elden y繹netimin, imparatorluu yaratmas覺 ite buradan balar. (7) \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​