Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_38 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 38~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +G繹ze batmayan bu ufak ad覺mlar, Roma'​da imparator tap覺n覺s覺n覺 yaymak i癟in ortam haz覺rlam覺t覺:​ Yurdu kurtaran ve tanr覺lam覺 Iulia ailesinin 癟ocuu, Venus'​un torunu, Apollo'​nun arkada覺 olan Augustus, Roma'​da da tap覺nmaya uygun g繹r羹lecekti! \\
 +Kendisi de, bu tap覺nma konusunda en belirsiz ve olaan yolu se癟ti: O d繹nemde herkesin ruhuyla ilgili, kiisel, k羹癟羹k bir tanr覺s覺 vard覺: Lar! Kasabalarda,​ d繹rtyol a覺zlar覺nda tap覺n覺lan bu al癟akg繹n羹ll羹 tanr覺c覺klar覺n "Lares Compitales"​ adl覺 bir de t繹renleri yap覺l覺rd覺. Augustus'​un Lar覺, yava yava hepsinin yerini ald覺 (襤 14'​te). Yedi y覺l sonra da bir Senato buyruu, bu g繹renei kurallat覺rd覺. \\
 +Roma'​da 265 d繹rtyol az覺 vard覺; buralarda, halk覺n Larlar覺n覺n Augustusunkini kucaklad覺覺 g繹r羹ld羹. Yani, yaayan bir b羹y羹羹n tanr覺lat覺r覺lmas覺na d羹man olan Roma kamuoyunu ayakland覺rmadan,​ daha sal覺覺nda tap覺n覺lman覺n yolunu buldu! (J. Charbonneaux,​ s. 10.) Sonu癟ta, 羹nl羹 "​Augustales"​ adl覺 dinsel t繹rene lay覺k g繹r羹ld羹. \\
 +B羹t羹n bunlar olurken, airler, sanat adamlar覺; Augustus'​un orduyu ve halk覺 kendisine balayarak Roma'​n覺n birliini, b羹y羹kl羹羹n羹 kurmakta olduunu, eyaletleri de tek bir inan癟 癟evresinde birletirdiini yayd覺. As覺l 繹nemli nokta, bakalar覺n覺n (繹rnein Pers 襤mparatorluu'​nun) tersine, tanr覺 Augustus'​un 羹st yan覺nda, tanr覺lam覺 Roma'​n覺n an覺n覺 y羹kseltmeleridir. B繹ylece, Romal覺 nitelii, Augustus'​tan daha uzun yaayabilmitir. \\
 +G繹r羹l羹yor ki, Augustus kiisel egemenliini,​ Cumhuriyet 癟er癟evesinin i癟ine kurmu; geni Roma d羹nyas覺n覺n y繹netimini salayan kiisel 繹rg羹t羹n羹 (yani se癟ilenlerden baka, kendisinin atayarak yaratt覺覺) bile bu Cumhuriyet g繹r羹羹ne dayand覺rm覺t覺r. \\
 +Bu verdiimiz 繹rnekler, Augustus'​un,​ i癟indekileri gizlemek ve onlar覺 (kimseyi ayakland覺rmadan) y羹r羹tmek, ger癟ekletirmek konusunda ne derece usta olduunu g繹sterir. \\
 +As覺l sorun, Augustus'​un ni癟in o derece g羹癟l羹 olduu zaman da bu derece sak覺nganl覺k g繹stermesidir. Bunun nedenini ilkin Augustus'​un (yukar覺da k覺saca 癟izdiimiz) yarat覺l覺覺nda,​ kiiliinde;​ sonra da 19 ya覺nda siyaset ve iktidar sava覺m覺na girdiinden beri edindii deneyimlerde aramal覺y覺z. Bir kez Augustus, kendisinden 繹nce, diktat繹rl羹kle bir t羹r tanr覺laan ve hemen yerin dibine f覺rlat覺lan Crassus'​un,​ Pompeius'​un,​ Caesar'​覺n ve Antonius'​un ba覺na gelenleri unutamam覺t覺r. \\
 +Augustus'​un b羹y羹k ayr覺cal覺klar覺ndan biri de, kukusuz, "​Caesar'​覺n olu" olmas覺yd覺. Gallia ayaklanmas覺n覺n en tehlikeli balang覺c覺nda onun Galler 羹lkesine gitmesi, yaln覺zca ad覺ndan dolay覺 bile 繹nemli etkiler yapm覺, ayaklanmay覺 繹nlemiti. (Ferrero, V, 289.) \\
 +Augustus, Caesar'​覺n 繹ld羹r羹lmesiyle at覺ld覺覺 sava覺mda "ama癟 i癟in her ey yap覺l覺r"​ ilkesine bal覺 kalm覺t覺. Bu ilkeyi uygularken Caesar'​覺,​ Antonius'​u 繹rnek alm覺; arkada olarak Antonius gibi insanlar覺 se癟miti. Bu d繹nemin Augustus'​u,​ ger癟ekten iren癟tir. Caesar'​覺n soylu ve Cumhuriyet癟i tabakaya d羹man olarak bunlara kar覺 olan b羹t羹n tabakalar覺 tutan kentsoylu s覺n覺f覺n覺 temsil eden zorba y繹netiminin yolunu tutmutur. Sava覺mdan ve beklemedii esiz utkudan sonra, baka bir Augustus'​la kar覺la覺r覺z. \\
 +Bu Augustus, Caesar'​覺n yanl覺lar覺n覺 ilememeye son derece dikkat eder. Bask覺c覺 ve sefih, ama Augustus'​a oranla 癟ok 羹st羹n bir asker ve sava覺mc覺 olan Caesar'​覺 d羹羹ren her eyden 癟ekinir. rnein, Caesar'​覺n tiyatroda rapor okumas覺n覺n ya da oyun bitmeden locas覺n覺 b覺rak覺p gitmesinin 癟evresinde (halkta ve soylularda...) b覺rakt覺覺 癟ok k繹t羹 etkiyi pek iyi bilmektedir. Bundan dolay覺 da, en k繹t羹 oyunu bile "​pulvinar"​ denen locas覺nda, sonuna dek, b羹y羹k bir ilgiyle seyretmeyi unutmam覺t覺r. (J. Carcopino: La vie quotidienne Rome, 1939, s. 243.) \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​