Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_39 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 39~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Caesar'​覺n (nitelii batan baa deitirilmi) Epik羹rc羹l羹e olan vurgunluunu da benimsememitir. Doutan yal覺n ve elis覺k覺 olan Augustus, tutumluluu savurganl覺a,​ parlakl覺a her zaman yelemitir. Par癟alanmas覺na g繹z yumduu Cicero'​yu bu yolda 繹rnek edinirdi. Ailesi il kentsoylular覺ndan oluuyordu. Tan覺d覺覺 soylular da hep gelenee bal覺 olanlard覺. Bundan baka, toplumu 癟羹r羹ten ahlak bozukluklar覺n覺 癟ok iyi g繹r羹yordu. (Ferrero V, 17.) Souk, a覺rbal覺,​ (Livia 繹rneinde olduu gibi) zinas覺n覺 bile sonunda nik璽hla 繹demeye 癟al覺an Augustus; uursuz g羹nlerden, k繹t羹 raslant覺lardan y覺lard覺; Suetone'​un anlatt覺覺na g繹re, (Ferrero, La R矇publique d'​Auguste,​ s. 58, not 2'den aktararak) 襤spanya savalar覺nda,​ beceriksizliini g繹steren bir 癟ekilme s覺ras覺nda bir y覺ld覺r覺mdan kurtulduu i癟in, Capitolium'​daki Iuppiter tap覺na覺n覺 adam覺t覺! Bu Augustus'​un,​ Caesar'​覺n Brutus gibi bir dost taraf覺ndan 繹ld羹r羹lme nedenini 癟ok d羹羹nd羹羹n羹,​ bu d羹羹nceler sonunda bu 繹l羹m羹 haz覺rlayan iktidar ve imparatorluk h覺rslar覺n覺 ibretle anlad覺覺n覺 kabul etmek gerek. Augustus'​un,​ siyasal yaam覺 boyunca, g繹sterili,​ g繹ze batan sanlardan, t繹renlerden,​ konumlardan 癟ekinmesini,​ bunlar覺 hep bir t羹r al癟akg繹n羹ll羹l羹k,​ bir istemezlik perdesi alt覺nda gizlemeye 癟al覺mas覺n覺,​ bu noktalarda aramak doru olur. \\
 +襤 28-27'​de,​ Augustus'​un,​ elinde toplad覺覺 olaan羹st羹 yetkileri halka ve Senato'​ya geri verdii dorudur. "Res gestae"​nin bu kesiminde i癟tenlik vard覺r, ama hesab覺n 羹癟te biri kadar! Yukar覺da paralar, dinsel t繹renler ve benzeri uygulamalar 繹rneklerinde,​ Augustus'​un kesin egemenlikle ilgili eilimlerini,​ t羹m羹yle gizleyemeyerek a癟覺a vurduunu g繹sterdik. 襤te bu s覺ralarda, kons羹ll羹k arkada覺n覺n y繹nettii bir suikast giriimi ortaya 癟覺km覺t覺r. Arkas覺ndan da kendisini 繹ld羹rmesine az kalan hastal覺覺 gelince, 繹zyap覺s覺n覺 yukar覺da 癟izdiimiz Augustus g繹z羹pekliini yitirmi, iktidardan 癟ekilmitir. (Andre Piganiol: L'​Histoire de Rome, s. 216-217.) Bu 癟ekilmeyledir ki Roma'​da bask覺c覺 d繹nem 癟ok zay覺fl覺yor;​ Senato ve soylular g羹癟leniyor;​ eyaletlerdeyse Augustus tanr覺la覺yor. (Onun s覺k s覺k eyaletlere 癟ekilmesi, biraz da bu durumla ilgili olacak.) \\
 +Yine bu s覺ralarda (襤 23-22'​de),​ Roma'​da Cumhuriyet geleneine uygun olarak iki kons羹l, bir censor vard覺r. Ve Senato, yeniden para bast覺rabilmektedir. \\
 +Bu 繹zg羹rl羹k d繹nemi, Roma'​da ister istemez kar覺覺kl覺klar yaratm覺t覺r. O zaman kendisine diktat繹r ve 繹mr羹 boyunca kons羹l olmas覺 繹nerilirse de o trib羹n kalmay覺 yeler. Halkla ilgili, dokunulmaz bir g羹癟 olan trib羹nl羹e,​ Senato'​yu toplant覺ya 癟a覺rma g羹c羹n羹 de katar. G繹ze 癟arpmayan bu yeni ve b羹y羹k g羹癟 yan覺nda, prokons羹l olarak ta覺d覺覺 imperium hakk覺 s羹rmektedir. \\
 +B繹ylece b羹t羹n g羹c羹, kimsenin g繹z羹ne batmadan elinde tutmas覺n覺 bilmi ve 襤 19'da, bu g羹癟s羹z g繹r羹n羹l羹 durumu b覺rakarak kesin eylemlere ge癟mitir. (A. Piganiol, s. 216-218; ve Ferrero, V. 249.) \\
 +Caesar'​覺n 繹l羹m羹ne yol a癟an ilerden biri de, Senato'​yu kendi yetitirmeleriyle doldurmas覺 (11), oradaki egemenliklerini elden ka癟覺ran soylular覺n bunu ba覺lamamalar覺d覺r. \\
 +Augustus bunu da unutmam覺t覺. Oysa, i癟 savalar s覺ras覺nda o da bu yolu tutmutu. Dokuz y羹z kiilik Senato'​da,​ bu t羹rl羹 devrim arkadalar覺yla birlikte bulunan soylular; babalar覺n覺 ya da akrabalar覺n覺 繹ld羹rm羹 olan bu "ne id羹羹 belirsizlere"​ kar覺 besledikleri tiksintiyi, Augustus'​a y羹kl羹yorlar;​ onu su癟lu buluyorlard覺. (Ferrero, V. 32-33.) \\
 +Eldeki Senato'​yu bir anda deitiremeyeceini 癟ok iyi bilen Augustus, b羹t羹n bu hesaplar, kayg覺lar ve korkularla, soylular覺 kendisine d羹man olmaktan 癟覺karmaya uram覺t覺r. Soylularla bu anlama yolunda Augustus'​un g繹sterdii 癟aba, ak覺nl覺kla ve bir bak覺ma beenmeyle an覺lmaya deer. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​