Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_02 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 02~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +=== * * * ===
 +Bu arada, ikinci evliliini de yap覺p 繹zel yaam覺n覺 d羹zene koydu. 1870'​te Alexandrine Meley ile yapt覺覺 ilk evliliinden 癟ocuu olmay覺nca, uzun s羹re arkadal覺k ettii Jeanne Rozerot ile evlenmi ve bu evlilikten iki 癟ocuu olmutur. \\
 +Zola daha sonra baka roman dizileri de denedi, fakat hi癟biri Rougon-Macquart dizisi kadar baar覺l覺 olamad覺. \\
 +Zola ve ei 29 Eyl羹l 1902'​de evlerindeki 繹mineden s覺zan dumandan uykuda zehirlendiler. Yard覺m gelebildiinde Zola 繹lm羹, kar覺s覺 kurtulabilmiti. Cenazesi devlet t繹reniyle kald覺r覺l覺p Pantheone'​a g繹m羹ld羹. \\
 +=== * * * ===
 +=== Dreyfus Olay覺 ===
 +Frans覺z ordusunda g繹revli Albert Dreyfus ad覺ndaki gen癟 bir subay Almanya hesab覺na casusluk ettii iddias覺yla vatana ihanet su癟undan yarg覺lanm覺 ve 1894 y覺l覺nda 繹m羹r boyu hapse mahk羶m edilmiti. Ancak, bu davada kan覺tlar覺n yeterli olmad覺覺 ve kararda Dreyfus'​羹n Yahudi as覺ll覺 olmas覺n覺n etkili olduu k覺sa s羹rede anla覺lm覺t覺. Frans覺z bas覺n覺nda balayan ve 12 y覺l s羹ren bu tart覺ma d繹nemin toplumsal ve siyasal yap覺s覺nda derin izler b覺rakm覺t覺r. \\
 +Dreyfus'​un su癟suz olduuna inanan Zola 13 Ocak 1898 tarihli L'​Aurore gazetesinin ilk sayfas覺n覺 t羹m羹yle kaplayan ve 羹nl羹 J'​Accuse! (Su癟luyorum!) s繹zleriyle balayan bir a癟覺k mektup yay覺nlad覺. Bu yaz覺 羹zerine, orduya hakaret su癟uyla yarg覺land覺 ve mahk羶m edildi. Zola yarg覺tay karar覺n覺 beklemeden 襤ngiltere'​ye ka癟t覺. Daha sonraki gelimeler sonucu, Dreyfus karar覺 bozuldu ve Zola Fransa'​ya geri d繹nd羹. \\
 +Ge癟tiimiz y覺l (1998) Zola'​n覺n an覺s覺na J'​Accuse! mektubunun dev bir kopyas覺n覺n bez afii Paris alanlar覺nda sergilendi. \\
 +=== * * * ===
 +Apartman (Pot-Bouille) adl覺 roman 20 ciltlik Rougon-Macquart Ailesi dizisinin 10. kitab覺d覺r. Bu 癟eviriyle T羹rk癟ede ilk kez yay覺nlanmaktad覺r. \\
 +Zola dizide daha 繹nce yay覺nlad覺覺 L'​Assomoir (T羹rk癟e'​ye Sen Bir Melektin ad覺yla 癟evrilen) roman覺nda alkolik bir i癟i ve ailesinin yaad覺覺 yoksulluu anlatarak end羹stri devrimini su癟lam覺t覺. Kendi s繹zleriyle "​imdi kentsoylu s覺n覺f覺yla hesaplama zaman覺 geldi",​ diyerek yazmaya balad覺覺 Apartman (Pot-Bouille) adl覺 roman覺nda, o y覺llarda yeni balayan apartman yaam覺 ortam覺nda, sayg覺n kentsoylular覺n kirli 癟ama覺rlar覺n覺 ortaya d繹kmektedir. Roman yay覺nland覺覺 andan balayarak tart覺malar yaratm覺, aa覺lama ve m羹stehcenlik su癟lamalar覺yla bir癟ok hukuk davas覺na yol a癟m覺t覺r. Zola'​n覺n en s羹r羹kleyici romanlar覺ndan biridir. \\
 +Bekir Karaolu
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== ( 1 ) ===
 +Octave'​覺 getiren 羹癟 sand覺k y羹kl羹 at arabas覺 soka覺n ba覺nda durdu. Kas覺m ay覺n覺n karanl覺k 繹leden sonras覺nda havan覺n souk olmas覺na ald覺rmayan gen癟 adam camlardan birini a癟覺p d覺ar覺 bakt覺. 襤癟 i癟e ge癟mi sokaklarda insanlar覺n kaynad覺覺 bu kalabal覺k mahallede birden kararan g羹ne a覺rm覺t覺. Depreen atlar覺na s繹ven arabac覺lar,​ kald覺r覺mlarda birbirine 癟arparak ge癟en insanlar, maazalardan akan tezg璽htar ve m羹teriler onu a覺rt覺yordu;​ 癟羹nk羹 her ne kadar Paris'​in daha temiz olmas覺n覺 umuyorsa da bu kouturmacay覺 beklemiyor, buran覺n g繹z羹pek adamlar覺n itah覺na a癟覺k bir kent olduunu duyumsuyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​