Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_04 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 04~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Koridor ve merdivenin s羹slenmesi i癟in epey ura覺lm覺t覺. Yald覺zl覺 bir kad覺n b羹st羹 羹zerine kondurulmu 羹癟 gaz lambas覺, duvarlardaki yapay mermerler, demir trabzan覺n maun kaplamas覺 ve merdivenlerdeki k覺rm覺z覺 hal覺 g繹z kamat覺r覺yordu. Ama Octave'​覺n dikkatini 癟eken baka eydi: Havada bir sera s覺cakl覺覺,​ birisinin y羹z羹ne 羹fledii s覺cak bir soluk var gibiydi. Sordu: \\
 +- Ah! merdivenleri de 覺s覺t覺yorlar,​ 繹yle mi? \\
 +- San覺yorum, dedi Campardon. imdilerde yaamas覺n覺 bilen ev sahipleri bu harcamadan ka癟覺nm覺yorlar. Bu apartman 癟ok, 癟ok iyidir... G繹receksiniz,​ azizim, dairelerde oturanlar 癟ok uygun insanlard覺r. \\
 +Merdivenleri 癟覺karken bir yandan da dairelerde oturanlar覺 say覺yordu. Her katta biri 繹n cepheye, 繹teki avluya bakan iki daire vard覺. nce giri kat覺n覺n t羹m羹n羹 kaplayan ve ipek癟i d羹kk璽n覺n覺n sahibi M繹sy繹 Auguste Vabre'​dan s繹z etti. Kendisi apartman sahibinin b羹y羹k oluydu. Birinci kat覺n avlu taraf覺ndaki dairede mal sahibinin dier olu Teophile Vabre, 繹n tarafta da mal sahibinin damad覺 ve yarg覺tayda dan覺man olan M繹sy繹 Duveyrier kay覺nbabas覺yla birlikte oturuyordu. \\
 +- Daha k覺rk be ya覺nda y羹ksek mahkemede g繹revli, nas覺l yaman adam, deil mi? dedi Campardon ve ekledi: Her katta su ve havagaz覺 tesisat覺 var. \\
 +Her kat覺n hol羹nde, merdiveni soluk bir g羹n 覺覺覺yla ayd覺nlatan bir pencere ve 繹n羹nde k羹癟羹k bir banket vard覺. Mimar yal覺 kimselerin burada oturup soluk alabileceklerine dikkat 癟ekti. 襤kinci kat覺 ge癟erken dairelerde oturanlar hakk覺nda bilgi vermeyince Octave sordu: \\
 +- Ya burada kimler oturuyor? \\
 +- Ah! Onlar覺 kimse ne tan覺r, ne de g繹r羹r. Her yerde ufak bir kusur bulunur derler ya... Adam muhasebecilik yap覺yormu. \\
 +Bunu s繹ylerken aa覺 g繹ren bir anlat覺m覺 vard覺. Ama 羹癟羹nc羹 katta neesi yerine geldi. Avluya bakan daire ikiye b繹l羹nm羹t羹:​ Birinde yaln覺z yaayan talihsiz bayan覺n ad覺 Madam Juzeur'​d羹. Dierini kiralam覺 olan 癟ok soylu beyefendi haftada bir g羹n ileri i癟in geliyordu. Campardon bunlar覺 s繹ylerken bir yandan da 繹n tarafa bakan dairenin kap覺s覺n覺 a癟覺yordu: \\
 +- Buras覺 da bizim yerimiz; i癟erden anahtar覺n覺z覺 almam gerekiyor... nce sizin odan覺za 癟覺kal覺m, sonra eimle g繹r羹羹rs羹n羹z. \\
 +Yaln覺z kald覺覺 o iki dakika i癟inde Octave merdivendeki sessizliin i癟ine ilediini duyumsad覺. Trabzana eilip aa覺 ve yukar覺 bakt覺. Bu sessizlik s覺k覺 s覺k覺ya kapal覺 kentsoylu salonlar覺n覺n 繹l羹 sessizliiydi. Kapal覺 kap覺lar ard覺nda d羹r羹st kazan覺lm覺 paralar覺n u癟urumlar覺 vard覺. \\
 +Campardon anahtarla geri geldi. \\
 +- imdi sizin kata 癟覺kal覺m. Komular覺n覺z m羹kemmel insanlar: n tarafta Josserand ailesi var: Baba Saint-Joseph kristal fabrikas覺nda kasadarl覺k yap覺yor. Evlenecek iki k覺zlar覺 var. Sizin taraftaki komunuz Pichon ailesi; para i癟inde y羹zm羹yorlar ama terbiyeli bir kar覺 koca... B繹yle bir apartmanda bile her yerin kiralanmas覺 gerekir, deil mi? \\
 +癟羹nc羹 kattan sonra k覺rm覺z覺 hal覺 bitiyor, gri bir muamba bal覺yordu. B繹yle sayg覺n bir evde oturaca覺 i癟in keyiflenen Octave bunu biraz buruk kar覺lad覺. Odas覺na giden koridora doru mimar覺n peinden y羹r羹rken, yandaki yar覺 a癟覺k kap覺dan bir beiin ba覺nda duran gen癟 bir kad覺n g繹rd羹. Kad覺n g羹r羹lt羹ye ba覺n覺 kald覺rd覺. Sar覺覺n kad覺n覺n a癟覺k renk g繹zleri bo bo bak覺yordu. Octave'​覺n zihninde bu bak覺 kald覺, 癟羹nk羹 kad覺n yakalanm覺 gibi y羹z羹 k覺zararak kap覺y覺 kapad覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​