Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_12 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 12~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Ama Octave uzun s羹re uyuyamad覺. Yeni g繹rd羹羹 y羹zler kafas覺nda d繹n羹p duruyordu. Ni癟in Campardonlar ona bu kadar iyi davran覺yorlard覺?​ Belki de daha sonra k覺zlar覺n覺 ona vermek istiyorlard覺. Veya, kocas覺 kar覺s覺n覺n neesini geri getirmesi i癟in ona g羹veniyordu. Ya bu zavall覺 Rose'​un hastal覺覺 neydi? Sonra d羹羹nceleri daha da koyulat覺:​ Bo ve iri g繹zlerle bakan komusu Madam Pichon; siyah i giysisi i癟inde dimdik ve ciddi duran g羹zel Madam Hedouin; ateli g繹zlerle ona bakan Madam Valerie; k羹癟羹k Matmazel Josserand'​覺n neeli g羹l羹羹. Ah, Paris'​te ne 癟ok kad覺n vard覺! Hep onun elinden tutup i yaam覺nda yard覺mc覺 olacak kad覺nlar d羹lemiti;​ ama dierleri s羹rekli bu d羹lemlere kar覺覺yorlard覺. Hangisini se癟eceini bilemiyor, kibar tav覺rlar覺 alt覺nda yatan kad覺n覺 k羹癟羹mseyici 繹zyap覺s覺 iyice ortaya 癟覺k覺yordu. Sonunda sert癟e dorulup y羹ksek sesle hayk覺rd覺: \\
 +- Beni rahat b覺rakmayacak m覺s覺n覺z? 襤lk hanginiz gelirse, umurumda deil! 襤sterseniz hepiniz birden... Uyuyal覺m bakal覺m, yar覺n g繹r羹r羹z. \\
 +( 2 ) \\
 +Madam Josserand, iki k覺z覺yla Rivoli Soka覺ndaki Madam Dambreville'​in 癟ar覺s覺ndan ayr覺l覺rken evin kap覺s覺n覺 sert癟e 癟arp覺p sokaa 癟覺kt覺. 襤ki saattir i癟inde tuttuu 繹fkesini boaltmak 羹zereydi. K羹癟羹k k覺z覺 Berthe yine bir kocay覺 elinden ka癟覺rm覺t覺. \\
 +- Orada kaz覺k gibi dikilip ne duruyorsunuz?​ Y羹r羹y羹n bakal覺m! Araba tutup iki frank harcayaca覺m覺 san覺yorsan覺z yan覺l覺yorsunuz. B羹y羹k k覺z覺 Hortense m覺r覺ldand覺:​ \\
 +- Bu 癟amurda giysilerimiz ne olacak? Ayakkab覺lar覺m yar覺n覺 g繹remezler. \\
 +- Y羹r羹! Ayakkab覺 bulamazsan b羹t羹n g羹n yatars覺n. Sizi gezdirmek sanki pek ie yar覺yordu! \\
 +Berthe ve Hortense balar覺n覺 eip y羹r羹meye koyuldular. 襤nce giysi i癟inde titreyen omuzlar覺n覺 癟ekip eteklerini yukarda tutmaya 癟al覺覺yorlard覺. Arkalar覺ndan gelen Madam Josserand eski bir k羹rk giymiti. Her 羹癟羹n羹n de apkas覺z sa癟lar覺na sard覺klar覺 danteller yoldan ge癟enlerin ak覺n bak覺lar覺na hedef oluyordu. Son 羹癟 k覺t覺r buna benzer nice akamlar, araba tutmaya g羹c羹 yetmeden Paris'​in d繹rt bir yan覺na k覺zlar覺n覺 ta覺yan annenin 繹fkesi, Madam Dambreville'​i d羹羹nd羹k癟e daha da art覺yordu. \\
 +- Bir de 癟繹p癟atanl覺k yapacakm覺 haspa! Nereden geldii bilinmeyen bir s羹r羹 herifi evine doldurmu! Ah, zorunlu olmasam gelir miyim? Bize hava atmak i癟in son evlendirdii k覺z覺 g繹steriyor. Ne 繹rnek ama? Ay覺b覺n覺 繹rtmek i癟in alt覺 ay manast覺ra kapat覺lan k覺za beyaz gelinlik giydirecekmi! \\
 +Palais-Royal Alan覺'​n覺 ge癟erken 癟iseleyen yamur bozgunun balang覺c覺 oldu. amur i癟inde durup ge癟en arabalara bakt覺lar. Fakat anne ac覺mas覺zd覺:​ \\
 +- Y羹r羹y羹n! Neredeyse geldik say覺l覺r, iki frank vermeye demez. Ya araba paras覺 繹detiriz diye i癟erde kalan kardeiniz Leon'a ne demeli? Bu kad覺n覺n evinden hi癟 癟覺km覺yor ki. Zaten evine gen癟 adamlar覺 dolduran, elli ya覺n覺 ge癟mi bu kad覺n覺n buralara nas覺l geldiini biliyoruz. Y羹ksek bir h羹k羹met g繹revlisi onun iini halledip bir hi癟ken m羹d羹r yapt覺覺 Dambreville'​le evlendirmemi miydi? \\
 +Hortense ve Berthe onu duymuyor gibi yamur alt覺nda y羹r羹yorlard覺. Anneleri b繹yle durumlarda, onlara a覺lamak istedii g繹rg羹 kurallar覺n覺 unutup i癟ini boaltmaya balad覺覺nda,​ sa覺r olmalar覺 gerektiini 繹nceden 繹renmilerdi. Bir soka覺 d繹nd羹klerinde Berthe bir 癟覺l覺k att覺: \\
 +- Ah! topuum 癟覺kt覺. Art覺k daha fazla gidemem ben! \\
 +Madam Josserand g羹rledi: \\
 +- Sen y羹r羹 bakal覺m! Bak ben s覺zlan覺yor muyum? B繹yle bir havada bu gece karanl覺覺nda benim bu sokaklarda ne iim var! Ah! Bari herkes gibi bir baban覺z olsayd覺. Ama hay覺r, beyefendi evde kal覺p \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​