Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_15 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 15~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Berthe bir yandan bouna aran覺p duruyordu. Sonunda annesinin eski bir re癟eli suland覺r覺p davetlerde erbet olarak kullanmak 羹zere haz覺rlad覺覺 ieyi buldu. Yar覺m bir bardak doldurdu: \\
 +- Ben de buna ekmek bat覺r覺p yerim, ne yapal覺m! \\
 +Madam Josserand ona sert癟e bak覺yordu: \\
 +- ekinme, buyur! Yar覺n konuklara ben ne ikram edeceim, bakal覺m? \\
 +Bu arada Adele'​in yeni bir su癟unu yakalam覺t覺. Masan覺n 羹zerinde bir kitap fark etti: \\
 +- Ah! sersem k覺z! Yine Lamartine'​imi mutfaa getirmi! \\
 +Masadan Jocelyn (*) adl覺 kitab覺 ald覺, sanki kirlenmi gibi sildi. Bu s覺rada k覺zlar kalan bir ekmek dilimini paylam覺lard覺. Madam Josserand mutfaa son bir g繹z at覺p iri kollar覺 aras覺ndaki kitab覺yla salona d繹nd羹. \\
 +Bu arada M繹sy繹 Josserand yine yazmaya balamt覺. Kar覺s覺n覺n yatmaya gitmeden 繹nce ona fazla k覺zm覺yaca覺n覺 umuyordu. Fakat kad覺n onun yan覺ndaki bir sandalyeye 癟繹kt羹 ve hi癟 konumadan g繹zlerini ona dikti. Bu bak覺覺 g繹ren adam覺n elindeki kalem titremeye balad覺. \\
 +- Adele'​in yar覺n i癟in kaymak yapmas覺na siz engel oldunuz, deil mi? diye konutu sonunda Madam Josserand. \\
 +Adam ak覺nl覺kla ba覺n覺 kald覺rd覺: \\
 +- Ben mi? \\
 +- Oh! Yine hay覺r diyeceksiniz tabii! yleyse, istediim kayma覺 niye yapmad覺?.. Siz de biliyorsunuz ki yar覺n, davetimizden 繹nce, Bachelard Day覺'​n覺n doum g羹n羹n羹 kutlayaca覺z. Kaymak olmazsa dondurma almam覺z gerekecek, be frank覺 sokaa ataca覺z. \\
 +Yal覺 adam kar覺 癟覺kmad覺. Ama iine koyulmaya cesaret edemeden kalemiyle oynamaya balad覺. \\
 +- Yar覺n gidip Campardonlar覺 g繹rmenizi istiyorum, diye s羹rd羹rd羹 kad覺n. Onlar覺 akama kesinlikle beklediimizi s繹yleyeceksiniz. Akrabalar覺 olan gen癟 adam bug羹n gelmi. Onu da getirmelerini s繹yleyin. Duydunuz mu, onun da gelmesini istiyorum. \\
 +- Hangi gen癟 adam? \\
 +- Bir gen癟 adam ite; size anlatmas覺 uzun s羹rer... Bana s繹ylediler. Ne yapal覺m, siz k覺zlar覺n覺z覺n sorumluluunu benim 羹zerime at覺p 癟ekildiniz,​ ben de elimden gelen her eyi deniyorum. \\
 +Bu d羹羹nce onu daha da k覺zd覺rd覺:​ \\
 +- G繹r羹yorsunuz,​ kendimi tutuyorum. Ah! b覺kt覺m. Bir ey s繹ylemeyin yoksa k繹t羹 olur! \\
 +Adam hi癟bir ey s繹ylemedi ama kar覺s覺 yine de patlad覺. \\
 +- Art覺k yeter! 襤te s繹yl羹yorum,​ bu yak覺nlarda sizi ve iki sersem k覺z覺n覺z覺 ortada b覺rak覺p gideceim. Ben bu meteliksiz yaam i癟in mi dodum? Her g羹n kuru saymak, bir 癟ift 癟izmeyi alamamak, dostlar覺m覺 uygun bir bi癟imde konuk edememek, hepsi sizin y羹z羹n羹zden! Kafan覺z覺 oynat覺p sinirimi bozmay覺n! Evet, sizin y羹z羹n羹zden! Beni kand覺rd覺n覺z,​ bay覺m, al癟ak癟a kand覺rd覺n覺z. Eer bakamayacaksan覺z evlenmeseydiniz. O zamanlar havan覺zdan ge癟ilmiyordu! Yan覺nda 癟al覺t覺覺n覺z Bernheimlar覺n olu sizin arkada覺n覺z da oluyordu. Ama siz ne yapt覺n覺z? Hi癟bir ey! imdiye kadar onlar覺n orta覺 olman覺z gerekirdi. Bu kristal fabrikas覺n覺 imdi Paris'​te en b羹y羹k duruma siz getirdiniz. Ama h璽l璽 bir kasadar, bir memursunuz. Sizde hi癟 y羹rek var m覺? Susun! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​