Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_21 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 21~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Enc羹mende kazand覺覺 y覺ll覺k seksen bin frankl覺k gelirini pis alemlerde harcayan bu adam ailesine gelince cimrileiyordu. Neyse ki bu akam yar覺 sarho gelmiti. \\
 +- Sal覺覺n覺za,​ benim k羹癟羹k kedilerim! diye yuvarl覺yordu kadehini iman adam. \\
 +Parmaklar覺n覺 dolduran y羹z羹kler ve yakas覺nda bir g羹lle masan覺n ortas覺nda yer alan bu adam her t羹rl羹 elence ve pisliin i癟inde yuvarlanm覺t覺. Takma dileri, 繹ne f覺rlam覺 k覺rm覺z覺 iri burnu ve k覺sa kesilmi sa癟lar覺n覺n alt覺nda g繹zlerini zor a癟abiliyordu. len kar覺s覺n覺n kardelerinden birinin olu olan Guelin ad覺ndaki gen癟 akrabas覺 da gelmiti; gen癟 adam, day覺n覺n kar覺s覺n覺n on y覺l 繹nceki 繹l羹m羹nden bu yana ay覺k gezmediini s繹yl羹yordu. \\
 +Madam Josserand kardeinin sarholuuna g羹l羹ms羹yordu:​ \\
 +- Narcisse, biraz daha bal覺k almaz m覺s覺n? \\
 +Ev sahibesi kardeinin kar覺s覺nda oturmu, bir yan覺nda Guelin, dier yan覺nda ise Hector Trublot ad覺ndaki bir gen癟 adam vard覺. Genelde bu t羹r 癟ar覺lara baz覺 kiileri de zorunlu olarak kat覺yordu. rnein, 羹癟羹nc羹 katta yaln覺z yaayan Madam Juzeur de oradayd覺. Asl覺nda, day覺n覺n masadaki durumunu bildii i癟in, o geldiinde ya 癟ok yak覺n, ya da hava atmas覺 gerekmeyen kiileri 癟a覺r覺yordu. Bir bankada 癟al覺an gen癟 Trublot'​yu bir s羹re damat aday覺 olarak d羹羹nm羹t羹;​ ama gen癟 adam evlilikten nefret ettiini a癟覺k癟a s繹yledikten sonra art覺k onu da 繹nemsemiyor,​ hatta doru d羹r羹st yemesini bilmeyen Saturnin'​in yan覺na oturtuyordu. Her zaman kardeinin yan覺nda oturan Berthe ise onun rahat durmas覺n覺 salamakla g繹revliydi. \\
 +Bal覺ktan sonra dana rostosu geldi. K覺zlar h羹cum zaman覺 geldiine inand覺lar. \\
 +- 襤癟in, day覺c覺覺m! dedi Hortense. Bu sizin doum g羹n羹n羹z. 襤nsan doum g羹n羹nde bir bahi vermez mi? \\
 +- Sahi 繹yle, dedi Berthe saf bir edayla. Herkes doum g羹n羹nde bir ey vermeli. Bize yirmi frank verin. \\
 +Para s繹z羹ne kulak kabartan Bachelard sarholuunu abartmaya balad覺. Bu her zamanki kurnazl覺覺yd覺:​ G繹z kapaklar覺 a覺rla覺r,​ dili dolan覺rd覺. \\
 +- Ha? Ne? \\
 +- Yirmi frank, ite. Anlamazdan gelmeyin. Bize yirmi frank verirseniz sizi daha 癟ok seveceiz. Hadi day覺c覺覺m! \\
 +襤kisi de onun boynuna sar覺l覺p tatl覺 s繹zler ediyor, pis soluuna ald覺rmadan y羹z羹n羹 繹p羹yorlard覺. Bu t羹t羹n, misk ve arap kokusundan zaten irenen M繹sy繹 Josserand erden k覺zlar覺n覺n bu hallerini g繹r羹nce kar覺 癟覺kt覺: \\
 +- Rahat b覺rak覺n onu! \\
 +- Ni癟in? diye at覺ld覺 Madam Josserand. K覺zlar eleniyorlar. Eer day覺lar覺 onlara yirmi frank vermek istiyorsa verir. \\
 +- M繹sy繹 Bachelard ne kadar iyi bir day覺! diye kar覺t覺 Madam Juzeur. Ama day覺 direniyordu;​ salyal覺 az覺 daha da dola覺yordu:​ \\
 +- Be... ben bilmem... Ne dediniz? \\
 +Hortense ve Berthe aralar覺nda bak覺覺p onu b覺rakt覺lar ve yine barda覺n覺 doldurdular. 襤ki g羹zel 癟覺plak kol day覺n覺n iri burnu 繹n羹nde yeniden dolamaya balad覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​