Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_23 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 23~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- st羹n羹 aray覺n! \\
 +O zaman Hortense ve Berthe day覺n覺n 羹zerine at覺ld覺lar. Yirmi frank istei onlara kibarl覺覺 unutturmutu;​ biri adam覺n yelek ceplerini kar覺t覺r覺rken,​ dieri elini ceket cebine sokmutu. Geriye kaym覺 olan day覺 onlara engel olmaya 癟al覺覺rken g羹l羹yordu:​ \\
 +- Vallahi yok! Durun, yapmay覺n, g覺d覺klan覺yorum. \\
 +Guelin onlar覺 k覺z覺t覺rmak i癟in ba覺rd覺. \\
 +- Pantalon! oraya bak覺n. \\
 +Ve Berthe elini pantalon cebine soktu. 襤kisi de iyice yorulmu, neredeyse adam覺 d繹vecek gibi 癟abal覺yorlard覺. Sonunda bir zafer 癟覺l覺覺 att覺lar: Berthe bir avu癟 para 癟覺kar覺p masan覺n 羹zerine sa癟t覺. Bir s羹r羹 bozukluk aras覺nda yirmi frankl覺k bir lira g繹r羹nd羹. \\
 +- Buldum! 襤te buldum! \\
 +T羹m konuklar onu alk覺lad覺. Madam Josserand sevecenlikle k覺zlar覺na bak覺yordu. Bozuk paralar覺n覺 toplayan day覺 ciddi bir sesle yirmi frank覺n kolay kazan覺lmad覺覺n覺 s繹yl羹yordu. 襤ki k覺z dudaklar覺 titreyerek soluk almaya 癟al覺t覺lar. \\
 +Kap覺 zili 癟ald覺. Yemei yava yedikleri i癟in 癟ar覺n覺n konuklar覺 gelmeye balam覺t覺. Ev sahibesi tatl覺y覺 acele sundu, 癟羹nk羹 yirmi frank yitirmi olan day覺, yeeni Leon'​un kendisini kutlamaya gelmediini s繹yleyerek h覺r 癟覺karmaya 癟al覺覺yordu. Leon daha sonra gelecekti. Masadan kalkarlarken Adele alt kattaki mimar覺n yan覺nda bir gen癟 adamla geldiini bildirdi. \\
 +- Ah! o gen癟 adam覺 da 癟a覺rm覺 m覺yd覺k? Onu d羹n kap覺c覺n覺n orada g繹rm羹t羹m,​ kibar birine benziyor. \\
 +Madam Josserand konuklar覺yla salona ge癟erken, t羹m yirmi frank d繹v羹羹 s覺ras覺nda uyuklam覺 olan Saturnin birden sandalyesini devirip ayaa f覺rlad覺: \\
 +- 襤stemiyorum! Kimse gelmesin! \\
 +襤te annesi bundan korkuyordu. Kocas覺na iaret edip Madam Juzeur'​i 癟覺karmas覺n覺 iaret ettikten sonra yan覺ndaki Trublot'​dan 繹z羹r diledi. Trublot salona ge癟ecei yerde Adele'​in peinden mutfaa s覺v覺t覺. Bachelard ve Guelin ise, deli dedikleri 癟ocukla ilgilenmeden bir k繹ede akala覺yorlard覺. \\
 +- Bu akam tuhaft覺 zaten, diye m覺r覺ldand覺 Madam Josserand. Berthe, 癟abuk gel! \\
 +Berthe yirmi frank覺 ablas覺na g繹stermeye dalm覺t覺. Saturnin bir b覺癟a覺 kapm覺 ba覺r覺yordu:​ \\
 +- 襤stemiyorum onlar覺! Kar覺nlar覺n覺 deeceim! \\
 +Annesi yine 癟a覺r覺nca Berthe hemen koup kardeinin elini tuttu, salona girmesini 繹nledi. Onu yat覺t覺rmaya 癟al覺覺yordu ama deli 癟ocuk kendi mant覺覺yla anlatmaya 癟al覺覺yordu:​ \\
 +- Seni evlendirmek istiyorlar... Asla, iitiyor musun?.. Sana k繹t羹l羹k yapmalar覺n覺 istemiyorum! \\
 +Gen癟 k覺z g羹ld羹, evleneceini de nereden 癟覺karm覺t覺?​ Ama kardei ba覺n覺 sall覺yor, inanm覺yordu. Bir an yanamaya 癟al覺an annesine b覺癟a覺 g繹sterdi. Kad覺n korkuyla 癟ekilirken,​ salondakilerin bu rezaleti duymas覺ndan korkuyordu. Berthe'​e onu odas覺na g繹t羹rmesi i癟in iaret etti. \\
 +Berthe elini Saturnin'​in omzuna koyarak s羹r羹kledi. \\
 +- Bak, uslu durmazsan, seni art覺k sevmem. \\
 +ocuk yumuad覺, g繹zleri yala doldu: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​