Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_29 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 29~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +kollar覺na atabilecei bir erkek ararken g繹zleri, duvar kenar覺nda hi癟bir eye kar覺madan duran Auguste'​e iliti. \\
 +Tam o s覺rada Berthe elinde bir 癟ay fincan覺yla g羹l羹mseyerek Octave'​a yakla覺yordu. Annesinin buyruklar覺na uyarak giriimi s羹rd羹r羹yordu. Ama kad覺n k覺z覺n覺n kolundan tuttu. \\
 +- Bu 癟ay覺 M繹sye Vabre'​a g繹t羹r. Adam bir saattir bekliyor. \\
 +Ve hi癟bir ey anlamayan k覺z覺n覺n kula覺na f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Ona iyi davran, yoksa k繹t羹 yapar覺m. \\
 +Bir an duraklayan k覺z ba覺n覺 sallad覺: Bazen bir 癟ar覺da 羹癟 kez hedef deitirdii oluyordu. ay覺 ve Octave i癟in haz覺rlad覺覺 g羹l羹msemesini Auguste'​e g繹t羹rd羹. Ona sevimli davrand覺, Lyon ipeklerinin ne kadar iyi olduundan s繹z etti, tezg璽h覺n gerisinde iyi durabilecek bir kad覺n izlenimi vermeye 癟al覺t覺. Auguste'​羹n elleri titriyor, yine ba ar覺s覺 癟ekiyordu. \\
 +ay bitmi, konuklar yava yava ayr覺l覺yordu. Birka癟 konuk nezaketen salonda oturmay覺 s羹rd羹rd羹. Verdier'​yi arad覺klar覺nda gitmi olduunu fark ettiler. Octave'​覺 beklemeyen Campardon doktorla birlikte 癟覺km覺, eikte yine onu konuturuyordu. Madam Josserand'​覺n 羹stelemesine kar覺n Vabre ailesi de kalkt覺. Onlardan 繹nce hole 癟覺km覺 olan Octave yan覺ndaki Trublot'​nun birden kaybolduunu fark etti. Ancak mutfaa gitmi olabilirdi. Fazla 羹zerinde durmad覺, 癟羹nk羹 Valerie hole girmi, ipek fular覺n覺 ar覺yordu. Fular覺 vestiyerden alan Octave, ona uzatt覺. Kad覺n bir an ona bakt覺; gen癟 adam g繹zlerinin yand覺覺n覺 duyumsad覺. \\
 +- ok naziksiniz, beyefendi, dedi kad覺n. \\
 +Son 癟覺kan Madam Juzeur onlara bak覺p g羹l羹msedi. Daha sonra souk odas覺na 癟覺kan Octave'​覺n i癟i 覺s覺nm覺t覺. Aynaya bakarken kendi kendine konutu: Neden olmas覺n? Bir hamle yapabilirdi! \\
 +F覺rt覺na yemi gibi bo kalan dairede Madam Josserand sessizce dolan覺yordu. Piyanoyu sert癟e kapad覺, son lambay覺 s繹nd羹r羹rken bir k繹ede sessizce pasta yiyen Hortense'​覺 g繹rd羹. Gen癟 k覺z dingin bir sesle konutu: \\
 +Yine y羹r羹medi mi, anne? Bo yere kendini 羹zme. Ben honutum. Verdier kad覺n覺 g繹ndermek i癟in ona giysiler al覺yormu. \\
 +Annesi omuz silkti: \\
 +- Hah! Bu bir ey kan覺tlamaz. Pek璽l璽, sen bildiin gibi yap bakal覺m. B繹yle tats覺z pastalar覺 nas覺l yiyebiliyorlar?​ \\
 +Kar覺s覺n覺n 癟ar覺lar覺ndan yorgun d羹en M繹sy繹 Josserand bir sandalyede dinleniyordu. Ama onunla yine tart覺aca覺 endiesiyle,​ Hortense'​覺n kar覺s覺nda oturmakta olan Bachelard ve Guelin'​in yan覺na gitti. Day覺 uyand覺覺nda bir rom iesi bulmu, yitirdii yirmi franka s繹ylenerek i癟iyordu. \\
 +- Para 繹nemli deil, ilkelerime ayk覺r覺. Kad覺nlara nas覺l davrand覺覺m覺 bilirsin, onlara g繹mleimi bile veririm. Ama istemek ay覺p. \\
 +K覺z kardei ona s繹z verdiini an覺msat覺nca kar覺 癟覺kt覺: \\
 +- Sus, Eleonore! K羹癟羹k i癟in s繹z羹m羹 tutaca覺m. Ama isteyen kad覺nlardan nefret ederim. Ayr覺ca, Leon benim doum g羹n羹m羹 kutlamaya bile gelmedi. \\
 +Madam Josserand yumruklar覺n覺 s覺karak gezinmeyi s羹rd羹rd羹. Doru ya, Leon bile s繹z verip gemiyi terk ediyordu. K覺z kardeinin evlilii i癟in verilen bir 癟ar覺y覺 hi癟 ka癟覺rmazd覺. Bir k繹ede bulduu bisk羹viyi
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​