Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_30 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 30~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +kemirirken Berthe gidip Saturnin'​i getirdi. F覺rlak g繹zleriyle 癟evresine bakan 癟ocuu kardei yat覺t覺rmaya 癟al覺覺yordu. \\
 +- Ne aptal ey! Anne, beni evlendirdiinizi san覺yor. Kocam覺 ar覺yormu. Ara bakal覺m, Saturnin. Yine olmad覺, hi癟 olmayacak diyorum sana! \\
 +O anda Madam Josserand patlad覺: \\
 +- Hay覺r! Size ant i癟erim ki bu kez olacak. Onu baca覺ndan balasam da olacak. Bana 繹yle bakmay覺n, M繹sy繹 Josserand? Siz beenmeseniz de bu d羹羹n olacak. 襤itiyor musun, Berthe, o adam覺 parma覺nla 癟a覺rman yeterli! \\
 +Saturnin duymuyor gibi masan覺n alt覺n覺 ar覺yordu. Berthe g繹z ucuyla onu g繹sterdi. Madam Josserand o 繹nemli deil dercesine ba覺n覺 sallad覺. Berthe giderken m覺r覺ldan覺yordu:​ \\
 +- Demek M繹sy繹 Vabre olacak? Oh! Benim art覺k umurumda deil. Bana bir sandvi癟 bile ay覺rmam覺lar! \\
 +=== ( 4 ) ===
 +Octave hemen ertesi g羹n Valerie ile ilgilenmeye koyuldu. Onun al覺kanl覺klar覺n覺 ve merdivende kar覺laabilecei saatleri 繹rendi. Campardonlarda yedii 繹le yemeini bahane ederek maazadan istedii saatte ayr覺labiliyor ve odas覺na 癟覺k覺yordu. K覺sa s羹re sonra, kad覺n覺n herg羹n saat ikide 癟ocuunu parkta gezdirmek i癟in 癟覺k覺p maazan覺n soka覺ndan ge癟tiini g繹rd羹. O saatlerde maazan覺n kap覺s覺na dikilip bekliyor, kad覺n ge癟erken onu zarif bir g羹l羹msemeyle selaml覺yordu. Kad覺n bu selamlara kibarca kar覺l覺k veriyor ama durmuyordu. Gen癟 adam onun donuk bak覺lar覺nda ve ince belinin sal覺n覺覺nda bir tutku g繹r羹r gibi oluyordu. \\
 +Maaza k覺zlar覺yla oynat覺覺 y覺llardan kalma deneyimiyle plan覺n覺 yapm覺t覺. Valerie'​yi d繹rd羹nc羹 kattaki odas覺na 癟覺karabilmek gerekiyordu. Merdiven hep 覺ss覺z olduundan onlar覺 yukarda kimse fark edemezdi. Mimar akrabas覺n覺n uyar覺lar覺n覺 an覺msayarak g羹l羹ms羹yordu,​ 癟羹nk羹 bu d覺ardan kad覺n getirmek say覺lmazd覺. \\
 +Ama bir ey Octave'​覺n can覺n覺 s覺k覺yordu. Pichonlar覺n mutfa覺 koridorun 繹te yan覺nda olduu i癟in kad覺n bazan kap覺s覺n覺 a癟覺k b覺rakmak zorunda kal覺yordu. Sabah dokuzdan sonra da geceyar覺s覺na kadar evde muhasebe ileri yap覺yordu. Gen癟 kad覺n Octave'​覺n g羹r羹lt羹s羹n羹 duyunca yaban覺l gibi, hemen kap覺y覺 繹rt羹yordu. Ama Octave onun s覺rt覺n覺 ve atkuyruu yap覺lm覺 kumral sa癟lar覺n覺 g繹rebiliyordu. Bu aral覺k kap覺 onlar覺n i癟 d羹nyas覺n覺 da g繹z 繹n羹ne seriyordu; temiz ve yoksul mobilyalar, g繹r羹lmeyen bir pencerenin 覺覺覺nda s繹n羹k beyaz 癟araflar,​ ikinci bir odan覺n dibinde bir bebek karyolas覺 kocas覺 癟al覺an bir kad覺n覺n t羹m g羹n i癟inde yaad覺覺 yaln覺zl覺覺n birer iaretiydiler. Bu daireden hi癟 ses 癟覺km覺yordu;​ bebek de annesi gibi sessizdi. Bazan kad覺n覺n yava sesle s繹yledii ark覺 bir inilti gibi duyulurdu. Fakat Octave bu kad覺na k覺zmaya balam覺t覺,​ 癟羹nk羹 kendisini izlediini d羹羹n羹yordu. Her neyse, Pichonlar覺n kap覺s覺 a癟覺k olduu s羹rece Valerie'​yi buraya 癟覺karamazd覺. \\
 +te yandan ilerin yolunda gittiine inanmaya balam覺t覺. Bir pazar sabah覺, birinci kat覺n sahanl覺覺nda onunla kar覺lamay覺 baard覺. Kad覺n, o gece kocas覺 olmad覺覺 i癟in, g繹r羹mcesinde kalm覺, geceliiyle kendi dairesine ge癟mek 羹zereydi. Valerie onunla selamla覺p birka癟 s繹z etmek zorunda kald覺. Gen癟 adam art覺k bir dahaki kar覺lamada onun dairesine girebileceini umuyordu. B繹yle ateli bir kad覺nla gerisi kolayd覺. \\
 +O akam Campardonlardaki yemekte Octave s繹z羹 Valerie'​ye getirerek onlardan bilgi almaya 癟al覺t覺. Fakat k覺zlar覺 Angele de orada olduundan anne ve babas覺 gen癟 kad覺n hakk覺nda 繹v羹c羹 s繹zlerle ge癟itirmek istediler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​