Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_31 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 31~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Zaten mimar evin namusu konusunda kiisel bir gurur duyduu i癟in Vabre ailesine toz kondurmuyordu. \\
 +- Ah! Siz de g繹rd羹n羹z,​ 癟ok sayg覺n insanlar. Kocas覺n覺n ileri yak覺nda d羹zelir, 癟羹nk羹 parlak d羹羹nceleri olan bir adam. Kad覺nsa, biz sanat癟覺lar覺n diliyle, klas bir han覺m. \\
 +Bir g羹n 繹nce hastal覺覺 daha da artan Madam Campardon uzand覺覺 koltuktan zay覺f bir sesle konumaya kar覺t覺: \\
 +- Bu zavall覺 Theophile benim gibi s羹r羹n羹yor. Valerie'​nin deerini bilmek gerekir. Evde s羹rekli ate i癟inde ve 繹ks羹ren sinirli bir adamla ba etmek kolay deil. \\
 +Tatl覺 s覺ras覺nda mimarla ei aras覺na oturan Octave istediinden daha fazlas覺n覺 繹rendi. Angele'​in duymamas覺 i癟in f覺s覺lt覺yla konuan kar覺 koca bazan s繹zc羹kler yetmediinde Octave'​覺n kula覺na eilip s繹zlerini tamaml覺yorlard覺. zetlenirse,​ Theophile budala ve iktidars覺z bir adamd覺 ve kar覺s覺n覺n yapt覺klar覺n覺 fazlas覺yla hak etmiti. Valerie'​ye gelince, o da salam ayakkab覺 deildi; kocas覺 onu tatmin etse bile, doas覺 gerei, yapt覺klar覺n覺 s羹rd羹recek bir 繹zyap覺s覺 vard覺. Herkes biliyordu, evlendikten iki ay sonra, gebe kalamayaca覺n覺 g繹r羹p yal覺 Vabre'​覺n servetinden pay alamayaca覺 endiesiyle,​ Sainte-Anne Soka覺ndaki kasaptan 癟ocuk peydahlam覺t覺. \\
 +Campardon son olarak Octave'​覺n kula覺na eildi: \\
 +- Sizin anlayaca覺n覺z,​ azizim, kad覺n isterik. \\
 +Bu s繹zc羹e bir kentsoylunun d羹lem g羹c羹ndeki ehveti y羹klerken dudaklar覺na keyifli bir g羹l羹mseme yay覺lm覺t覺. Angele ba覺n覺 taba覺na eerken hizmet癟i Lise ile bak覺覺p g羹lmemek i癟in kendini zor tutuyordu. Konuma s羹rd羹 ve Pichonlar 羹zerinde topland覺. Bu aileyi 癟ok 繹vd羹ler. \\
 +- Ah! Pichon'​lar 癟ok g羹venilir bir aile, dedi Madam Campardon. Bazan Marie k羹癟羹k Lilitte'​i gezdirirken Angele'​i de g繹t羹rmesine izin veriyorum. Bak覺n, k覺z覺m覺 herkese emanet etmem. Deil mi, Angele, Marie'​yi beeniyor musun? \\
 +- Evet, anne. \\
 +Ayr覺nt覺lar verildi. B繹yle s覺k覺 terbiye alm覺 bir kad覺n bulunamazd覺. Kocas覺n覺n ne kadar mutlu olduu y羹z羹nden okunuyordu. K羹癟羹k, yoksul ama temiz bir yuvada birbirlerine tap覺yorlard覺. \\
 +Mimar Valerie hakk覺ndaki az 繹nceki dedikodusunu unutup s繹ze kar覺t覺: \\
 +- Zaten en ufak bir sorunlar覺 olsa bu apartmanda bar覺namazlard覺. Burada namuslu insanlar istiyoruz, azizim. Vallahi, k覺z覺m merdivende kalitesiz bir insana raslad覺覺 g羹n bu evden 癟覺kar覺m! \\
 +Mimar o akam kuzini Gasparine'​i gizlice tiyatroya g繹t羹recekti. Bu nedenle, acele bir ii olduunu ve ge癟 d繹neceini s繹yleyip apkas覺n覺 ald覺. Rose bu gidiin ger癟ek nedenini biliyor olmal覺yd覺,​ 癟羹nk羹 Octave onun kocas覺na sar覺l覺rken m覺r覺ldand覺覺n覺 iitti: \\
 +- Elenmene bak. 覺k覺ta 羹羹tme. \\
 +Ertesi g羹n Octave'​覺n akl覺na bir d羹羹nce geldi: Madam Pichon'​a ilerinde yard覺mc覺 olup onunla arkada olacakt覺. B繹ylece, Valerie'​yle kar覺la覺rsa kad覺n g繹z yumabilirdi. Madam Pichon'​un on sekiz ayl覺k k覺z覺n覺 her g羹n gezmeye 癟覺kar覺rken kulland覺覺 bebek arabas覺 kap覺c覺 Gourd'​u 癟ileden 癟覺kar覺yordu. Bu araban覺n merdivenleri kirletmesine kar覺 癟覺k覺yordu. Kad覺n dairesinin dar kap覺s覺ndan arabay覺 癟覺karabilmek i癟in her defas覺nda tekerlekleri s繹k羹p takmak zorunda kal覺yordu. O g羹n, odas覺na 癟覺kan Octave gezintiden d繹nen kad覺n覺n sahanl覺kta araban覺n tekerleklerini takmaya 癟al覺t覺覺n覺 g繹rd羹. Arkas覺nda gen癟 adam覺n beklediini g繹ren kad覺n telaa kap覺ld覺. Octave ona yard覺mc覺 oldu: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​