Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_34 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 34~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Nas覺l, madam? Piyanonuz yok mu? \\
 +Bir s覺k覺nt覺 oldu. Anne ve babas覺 ge癟im derdi nedeniyle alamad覺klar覺n覺 s繹ylediler. Zaten, Marie'​nin doutan ark覺 s繹yleyebildiini,​ bir par癟ay覺 bir kez dinledikten sonra ezberlediini anlatt覺lar. Hele 襤spanya 羹zerine bir ark覺 vard覺, sevdiini 繹zleyen tutsak bir k覺z覺n 繹zlemini anlatan bu ark覺y覺 o kadar yan覺k s繹yl羹yordu ki. Marie'​nin y羹z羹nde 羹z羹n癟 belirdi; eliyle bebein uyuduu oday覺 g繹sterdi: \\
 +- Ah! S繹z veriyorum, ka癟a mal olursa olsun, Lilitte piyanoyu 繹renecek! \\
 +- nce onu bizim seni yetitirdiimiz gibi b羹y羹t bakal覺m, dedi annesi. Evet, m羹zie kar覺 deilim, 癟羹nk羹 duygular覺 gelitirir. Ama k覺z覺n覺 k繹t羹l羹klerden uzak tutmal覺s覺n... \\
 +Yal覺 kad覺n yeniden balay覺p, din konusunda neler yap覺lmas覺 gerektiine girdi. 襤yice s覺k覺lan Octave bir randevusu olduunu s繹yleyerek izin istedi. Onlar覺 selamlarken Marie'​nin k覺zard覺覺n覺 g繹rd羹. \\
 +O 繹le sonras覺ndan itibaren Octave her pazar, 繹zellikle Bay ve Bayan Vuillaume'​un sesini duyduunda,​ kap覺n覺n 繹n羹nden sessizce s覺v覺覺yordu. Akl覺 Valerie'​deydi. Kad覺n, 羹zerinde younlaan bu ateli bak覺lara kar覺n anla覺lmaz derecede ilgisizdi. Octave bir g羹n raslant覺ym覺 gibi Tuilerie Park覺'​nda onunla kar覺lat覺 ama kad覺n oral覺 olmadan d羹nk羹 f覺rt覺nadan s繹z etti. T羹m bunlar Octave'​覺 kad覺n覺n pek yaman olduuna inand覺r覺yordu. Art覺k merdivenlerden ayr覺lm覺yor,​ kad覺n覺n evine zorla da olsa girebilecei an覺 kolluyordu. \\
 +Bu arada her ge癟iinde Marie k覺zar覺p g羹l羹ms羹yordu. Bir sabah kap覺c覺n覺n ona iletmesi i癟in verdii bir mektubu 癟覺kard覺覺nda,​ kad覺n覺 telal覺 buldu. Masan覺n 羹zerine oturttuu Lilitte'​i giydirmeye 癟al覺覺yordu. \\
 +- Ne oldu? diye sordu gen癟 adam. \\
 +- Ah! k羹癟羹羹 giydiremiyorum. Al覺yor diye giysisini 癟覺karm覺t覺m,​ imdi ne yapaca覺m覺 bilemiyorum. \\
 +Octave a覺rarak ona bakt覺. Kad覺n elinde bir giysiyi 癟evirip duruyordu. \\
 +- Babas覺 her sabah ie gitmeden 繹nce onu giydirmeme yard覺m eder. Ben tek ba覺ma bir t羹rl羹 yapam覺yorum,​ s覺k覺nt覺 veriyor. \\
 +Beklemekten s覺k覺lan ve yabanc覺 adamdan 羹rken bebek 癟覺rp覺n覺p d羹mek 羹zereydi. Ama kad覺n sanki ona dokunmaktan korkuyormu gibi geri duruyordu. Octave'​覺n yard覺m覺yla sonunda bebei giydirdiler. Gen癟 adam g羹l羹yordu:​ \\
 +- Bir d羹zine olunca ne yapacaks覺n覺z?​ \\
 +- Ah! hay覺r, dedi kad覺n, baka bebek yapmayaca覺z. \\
 +Octave'​覺n inanmad覺覺n覺 g繹r羹nce ekledi: \\
 +- Hay覺r, ge癟en g羹n annemi duydunuz. Jules'​e 癟ocuk yapmay覺 yasaklad覺lar. Annemi bilmezsiniz,​ ikinci bir bebek olursa aram覺z bozulur. \\
 +Octave bu sorunu onunla tart覺maktan elendii i癟in 羹steliyordu. Kad覺n, asl覺nda 癟ocuklar覺 sevdiini ama kocas覺 ne yaparsa ona uyduunu s繹yledi. Annesinin uyar覺lar覺 da buna eklenince, anal覺k duygusu gelimemi bir kad覺n olup 癟覺km覺t覺. ocua da evi gibi bir g繹rev anlay覺覺yla bak覺yor, eski gen癟 k覺zl覺k yaam覺n覺n boluk ve s覺k覺nt覺s覺 i癟inde g羹nlerini ge癟iriyordu. Octave ona yaln覺z ba覺na s覺k覺labileceini s繹yledi. Hay覺r, dedi kad覺n, ev ileri aras覺nda g羹nlerin nas覺l ge癟tiini bilemiyordu. Pazarlar覺 bazen kocas覺yla gezmeye 癟覺k覺yor, bazan anne ve babas覺 geliyor ve 癟ounlukla kitap okuyordu. Art覺k kitap okumas覺na izin verildii i癟in, ba覺 ar覺y覺ncaya kadar okuyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​