Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_35 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 35~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Ama Choiseul Soka覺'​ndaki kitap癟覺da kitap 癟eidi 癟ok az. rnein, daha 繹nce okuyup alad覺覺m Andr矇'​yi yeniden almak istedim. Ama yokmu. Babam, bebek y覺rtar diye, kendi kopyas覺n覺 vermek istemiyor. \\
 +- Kolay, dedi Octave. Dostum Campardon'​da George Sand'​覺n t羹m yap覺tlar覺 var. Andr矇'​yi sizin i癟in al覺r覺m. \\
 +Kad覺n覺n g繹zleri parlad覺 ve y羹z羹 yine k覺zard覺. Gen癟 adam ayr覺l覺rken kad覺n覺n, Lilitte'​in kar覺s覺nda yine 癟aresiz ve elleri bolukta kald覺覺n覺 g繹r羹yordu. \\
 +Ertesi g羹n pazard覺 ve Octave kitab覺 getirdi. Marie'​nin kocas覺 羹stlerinin bir ii i癟in 癟覺km覺t覺. Kad覺n giyinik olduundan gen癟 adam ona kiliseden mi geldiini sordu. Kad覺n hay覺r dedi. Evlenmeden 繹nce annesiyle d羹zenli olarak kiliseye giderdi; evliliin ilk alt覺 ay覺nda da al覺kanl覺覺 bozmadan gitmiti. Sonra, hi癟bir neden olmadan gitmemeye balad覺. Kocas覺 rahiplerden nefret ediyordu ve annesi de art覺k 羹stelemiyordu. Fakat Octave'​覺n sorusu onda yaam覺n tembelliinde g繹m羹l羹 kalm覺 bir eyler uyand覺rd覺. \\
 +- Bu g羹nlerde Saint-Roch Kilisesi'​ne gitsem iyi olur, dedi kad覺n: zaten bo oturup s覺k覺l覺yorum. \\
 +Sonra y羹z羹nde b羹y羹memi bir k覺z覺n sevinci ve i癟ten bir havayla Octave'​覺n ellerini tuttu. \\
 +- Ah! bu kitab覺 getirdiiniz i癟in size ne kadar teekk羹r etsem azd覺r. Yar覺n 繹le yemeinden sonra gelin; size kitab覺n bende b覺rakt覺覺 izlenimi anlat覺r覺m. Olur mu? \\
 +Oradan ayr覺l覺rken Octave kad覺n覺n tuhaf olduunu d羹羹nd羹. Kocas覺yla konuup bu kad覺nla biraz ilgilenmesini salamay覺 akl覺na koydu, 癟羹nk羹 kad覺n覺n biraz silkelenmesi gerektiini d羹羹nd羹. Ertesi g羹n 癟覺karken Pichon'​la kar覺lat覺 ve maazaya ge癟 kalma pahas覺na onunla biraz y羹r羹d羹. Fakat Jules kar覺s覺ndan daha saf g繹r羹n羹yordu. Yamurda pa癟alar覺n覺 癟amurlamamak gibi k羹癟羹k sorunlar onu daha 癟ok ilgilendiriyordu. Yolun sonunda Octave ona Marie'​yi biraz tiyatroya g繹t羹rmesini s繹yledi. \\
 +- Ni癟in o? diye a覺rd覺 Pichon. \\
 +- 羹nk羹 bu, kad覺nlar覺n houna gider. Onlar覺 daha sevecen yapar. \\
 +- Ah! 繹yle mi? \\
 +Sonra d羹羹neceini s繹yleyip, ge癟en arabalardan 癟amur yememek i癟in aceleyle uzaklat覺. \\
 +le paydosunda Octave kitab覺 almak i癟in Pichonlar覺n kap覺s覺n覺 癟ald覺. Marie masaya dirseklerini dayam覺, elleri sa癟lar覺nda kitab覺 okuyordu. Masaya 繹rt羹 bile yaymadan yedii omletin bula覺覺 duruyordu. Yerde, k覺r覺k bir taba覺n par癟alar覺 aras覺nda k羹癟羹k Lilitte uyuyakalm覺t覺. \\
 +- Peki, kitap nas覺l? diye sordu Octave. \\
 +Marie hemen yan覺t vermedi. S繹k羹k d羹meleri aras覺ndan boynu g繹r羹nen geceliiyle oturuyordu. \\
 +- Yaln覺zca y羹z sayfa kadar okuyabildim,​ dedi. D羹n annemler geldiler. \\
 +Kad覺n h羹z羹nl羹 bir sesle d羹lerini anlatt覺. K羹癟羹kken ormanda yaamak isterdi. Bir avc覺yla kar覺lat覺覺n覺,​ avc覺n覺n ona yakla覺p 繹n羹nde diz 癟繹kerek ak覺n覺 ilan ettiini d羹lerdi. Sonra, evleniyorlar ve ormanda el ele sonsuza kadar dola覺yorlard覺. Kad覺n baka bir ey istemeden mutlu olduunu duyumsuyordu. \\
 +- Bu sabah kocan覺zla biraz konutum, dedi Octave. Bana kal覺rsa, siz fazla 癟覺km覺yorsunuz. Sizi tiyatroya g繹t羹rmesi i癟in onu raz覺 ettim. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​