Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_37 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 37~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Geri 癟ekilip gen癟 adam覺 dikkatle s羹zd羹. G繹zleri donuk, sesi o kadar dingindi ki adam buz gibi oldu ve ne kadar g羹l羹n癟 olduunu anlay覺p elleri iki yan覺na d羹t羹. Sonra, kad覺n derin bir esnemeyle yava癟a konutu: \\
 +- Ah! Bay覺m, bir bilseniz. \\
 +Gen癟 adam覺n d羹 k覺r覺kl覺覺n覺 fark edip omuz silkti ama k覺zmam覺t覺. Octave onun zil kordonuna yaklat覺覺n覺 g繹r羹nce kendisini d覺ar覺 att覺raca覺n覺 d羹羹nd羹. Ama kad覺n hizmet癟iden yaln覺zca 癟ay istedi. T羹m羹yle da覺lm覺 olan Octave 繹z羹r dileyip kap覺ya y繹nelirken kad覺n koltua uzanm覺, 癟ay覺n覺 yudumluyordu. \\
 +Merdivende Octave her katta duruyordu. Kad覺n bundan holanm覺yordu demek? Onun hem isteksiz, hem de umursamaz olduunu duyumsam覺t覺. Oysa Campardon isterik olduunu s繹ylemiti. Kendisinin bu masala inan覺p aldat覺ld覺覺n覺 d羹羹nd羹,​ 癟羹nk羹 mimar覺n o s繹zleri olmasa b繹yle bir duruma d羹mezdi. 襤steri konusunda pek bir ey bilmediini g繹r羹yordu. Trublot'​nun s繹zlerini an覺msad覺: G繹zleri ate gibi yanan bu 癟atlak kad覺nlar覺n ne istedii hi癟 bilinmezdi. \\
 +st katta Octave sessiz odas覺na girmeye 癟al覺t覺. Fakat Pichonlar覺n kap覺s覺 a癟覺ld覺: Marie onu bekliyordu. Gen癟 adam 癟aresiz onun yan覺na girdi. Kad覺n覺n masan覺n yan覺na ald覺覺 beikte Lilitte uyuyordu. Masadaki yemek art覺klar覺 yan覺nda kitab覺n kapal覺 olduunu g繹rd羹. Kad覺n覺n sessiz kal覺覺na a覺ran Octave sordu: \\
 +- Bitirdiniz mi? \\
 +Kad覺n a覺r bir uykudan uyanm覺 gibi g繹zlerini outurdu:​ \\
 +- Evet, evet. Oh! B羹t羹n g羹n ba覺m覺 kald覺rmadan okudum. 襤nsan kendini kapt覺r覺nca zaman覺n nas覺l ge癟tiini bilmiyor. Boynum tutulmu gibi. \\
 +Okuduklar覺n覺n etkisiyle kafas覺nda oluan d羹ler konumas覺n覺 engelliyor, ideal aklar覺n uzaktan 癟ar覺lar覺 kulaklar覺n覺 uuldat覺yordu. Sonra, bu sabah Saint-Roch Kilisesi'​ne gittiini, saat dokuz ayinini izlediini s繹yledi. O kadar alam覺t覺 ki; din her eyin yerini alabiliyordu. \\
 +- Ah! imdi daha iyiyim, dedi. \\
 +Bir sessizlik oldu. Kad覺n saf bak覺larla ona g羹l羹ms羹yordu. Gen癟 adam, seyrek sa癟lar覺 ve 覺slak g繹zleriyle onu hi癟 bu kadar silik bulmam覺t覺. Kad覺n birden sarar覺p sendeledi; Octave ellerini uzat覺p onu tuttu. \\
 +- Ah! Tanr覺m! Tanr覺m! dedi h覺癟k覺rarak. \\
 +Gen癟 adam onu tutmak zorunda kald覺. \\
 +- Biraz 覺hlamur alsayd覺n覺z. Fazla okumak size yaram覺yor. \\
 +- Bilmem ki... Kitab覺 kapad覺覺mda yaln覺zl覺覺m覺 g繹rmek y羹reimi s覺k覺t覺rd覺. Ah! Ne kadar iyisiniz, Bay Mouret! Siz olmasayd覺n覺z,​ kendime zarar verebilirdim. \\
 +Gen癟 adam g繹zleriyle,​ onu oturtabilecei bir sandalye ar覺yordu. \\
 +- Sobay覺 yakmam覺 ister miydiniz? \\
 +- Teekk羹rler;​ ama 羹st羹n羹z kirlenir. Her zaman eldivenli gezdiinizi g繹r羹yorum. \\
 +Soba d羹羹ncesi onu yine telaland覺rm覺t覺;​ birden, d羹lerinin etkisiyle, gen癟 adam覺 繹pmek istedi. Ama beceriksizdi ve dudaklar覺 gen癟 adam覺n kula覺na s羹r羹nd羹. \\
 +Octave bu 繹p羹c羹kle sars覺ld覺. Gen癟 kad覺n覺n dudaklar覺 buz gibiydi. Ama kad覺n kendini onun kuca覺na b覺rak覺nca ani bir istek duydu. Kad覺na sar覺l覺p odas覺na g繹t羹rmek istedi. Ama bu kaba yakla覺m Marie'​deki g羹nah duygusunu uyand覺rd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​