Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_38 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 38~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Kar覺 koymaya 癟al覺t覺,​ her an d繹nebilecek kocas覺n覺 ve yan覺 ba覺nda uyuyan k覺z覺n覺 unutup annesini yard覺ma 癟a覺rd覺. \\
 +- Ah! Hay覺r, hay覺r! Bu olmaz. Doru deil! \\
 +Gen癟 adam 羹steliyordu:​ \\
 +- Kimse duymaz, merak etmeyin. \\
 +- Hay覺r, M繹sy繹 Octave. Sizi tan覺makla duyduum mutluluu yok edeceksiniz. 襤nan覺n bana, bir ey elde edemezsiniz. Benim d羹lerim... \\
 +Fakat gen癟 adam onu duymuyordu. Az 繹nce aa覺da urad覺覺 aa覺laman覺n etkisiyle i癟inden "Sen k覺z覺m, elimden kurtulamazs覺n,"​ diye m覺r覺ldand覺. Kad覺n onun odas覺na gelmemekte direnince, onu masan覺n yan覺nda yere 癟繹kertti. Kad覺n kar覺 koymad覺 ve gen癟 adam unutulmu tabaklar ve kitab覺n yan覺ba覺nda ona sahip oldu. Dairenin kap覺s覺 a癟覺k kalm覺, merdivenin t羹m sessizlii h羹k羹m s羹r羹yor, k羹癟羹k Lilitte uyumay覺 s羹rd羹r羹yordu. \\
 +Marie ve Octave ayaa kalk覺p giysilerini d羹zelttiler;​ s繹yleyecek bir ey bulam覺yorlard覺. Kad覺n 癟ocuuna bakmaya gitti ve tabaklar覺 kald覺rd覺. Gen癟 adam dilsiz gibiydi, hi癟 beklenmedik bu maceradan bir rahats覺zl覺k duyuyordu. Oysa bu kad覺n覺 kocas覺na yaklat覺rmay覺 planlam覺t覺. Bu dayan覺lmaz sessizlii bozmak istiyordu. \\
 +- Kap覺y覺 kapamam覺 m覺yd覺n覺z?​ \\
 +Kad覺n hole bak覺p sarard覺. \\
 +- Sahi, a癟覺k kalm覺. \\
 +Kad覺n覺n y羹z羹nde bir kendinden utanma vard覺. Octave imdi bu savunmas覺z ve yaln覺z kad覺ndan utan覺yordu. stelik kad覺n覺n hi癟 zevk almad覺覺na emindi. \\
 +- Ah! dedi kad覺n, kitap yere d羹m羹! \\
 +Fakat cildin bir kenar覺 k覺r覺lm覺t覺. Bu k羹癟羹k ayr覺nt覺 onlar覺 ferahlatt覺. Konumay覺 繹rendiler. Marie 羹z羹l羹yordu. \\
 +- Benim su癟um deil. Bak覺n, kirlenmesin diye kaplam覺t覺m. 襤stemeden onu d羹羹rm羹 olmal覺y覺z. \\
 +- Hi癟 dikkat etmedim, dedi Octave. nemli deil. Campardon d羹羹ns羹n. \\
 +Kitap elleri aras覺nda geziniyor, onu d羹zeltmeye 癟al覺覺rken parmaklar覺 titremeden birbirine deiyordu. Bu g羹zel kitab覺n ba覺na gelen, yapt覺klar覺n覺n bir sonucu olarak onlar覺 d羹羹nd羹r羹yordu. \\
 +- K繹t羹 bitecei belliydi, dedi Marie alayarak. \\
 +Octave onu avutmak zorunda kald覺. Campardon'​a bir bahane uydururdu. Ayr覺lacaklar覺 zaman yine s覺k覺nt覺l覺yd覺lar. Birbirlerine birka癟 s繹z s繹ylemek istiyorlar ama boazlar覺 d羹羹mleniyordu. O s覺rada merdivenlerde ayak sesleri duyuldu: kocas覺 eve d繹n羹yordu. \\
 +Octave ses 癟覺karmadan kad覺n覺 kendine 癟ekti ve dudaklar覺ndan 繹pt羹. Kad覺n yine souk dudaklar覺yla kar覺 koymad覺. Gen癟 adam sessizce odas覺na d繹nd羹羹nde,​ paltosunu 癟覺kar覺rken,​ bu kad覺n覺n da seksten holanmad覺覺n覺 d羹羹nd羹. Peki, ne istiyorlard覺?​ Ni癟in Marie bakas覺n覺n kollar覺 aras覺na b覺rak覺yordu kendini? Kukusuz, kad覺nlar覺 anlamak zordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​