Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_39 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 39~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Ertesi g羹n Campardonlarda 繹le yemei s覺ras覺nda Octave kitab覺 nas覺l kazayla zedelediini anlat覺rken Marie i癟eri girdi. K羹癟羹k Lilitte'​i parka g繹t羹r羹yordu. Angele'​in de gelip gelemeyeceini sordu. Kad覺n dingin bir y羹zle Octave'​a g羹l羹msedi ve masa 羹zerinde duran kitaba saf g繹zlerle bakt覺. \\
 +- Ah! ok teekk羹rler,​ dedi Madam Campardon. Angele, k覺z覺m, git 羹st羹n羹 giy. O sizinleyken g繹z羹m arkada deil, Madam Pichon. \\
 +Marie d羹n 羹羹tm羹 d繹nen kocas覺ndan ve artan et fiyatlar覺ndan s繹z etti. Angele'​i g繹t羹rd羹kten sonra dierleri pencereye 癟覺k覺p onlar覺 seyrettiler. Marie eldivenli elleriyle Lilitte'​in arabas覺n覺 s羹rerken, izlendiini bilen Angele ba覺 繹ne eik y羹r羹yordu. \\
 +- Ne kadar terbiyeli bir kad覺n! dedi Madam Campardon. Ne iyi huylu, ne namuslu! \\
 +Mimar, Octave'​覺n omzuna vurarak g羹l羹msedi:​ \\
 +- Aile terbiyesi bu, azizim; daha iyisi bulunmaz! \\
 +=== ( 5 ) ===
 +O akam Duveyrierlerde davet ve konser vard覺. 襤lk kez 癟ar覺lan Octave saat ona doru odas覺nda giyinirken d羹羹nceliydi. Kendi kendine k覺z覺yordu. Valerie gibi bir kad覺n覺 nas覺l elinden ka癟覺rm覺t覺?​ Ya Berthe Josserand, onu geri 癟evirmeden 繹nce biraz d羹羹nse k繹t羹 m羹 olurdu? Beyaz kravat覺n覺 takarken Marie Pichon'​un hayali can覺n覺 s覺kt覺. Be ayd覺r Paris'​te yaln覺zca bu kadarc覺k bir macera olur muydu? B繹yle bir ilikinin yavanl覺覺 onu s覺k覺yordu. Eldivenlerini giyerken art覺k b繹yle ilerle zaman yitirmemeye karar verdi. Sosyeteye girmek 羹zereydi ve orada f覺rsatlar daha 癟ok olacakt覺. \\
 +Fakat koridorun ucunda Marie onu g繹zl羹yordu. Kocas覺 olmad覺覺 i癟in gen癟 adam birka癟 dakikal覺覺na girmek zorunda kald覺. \\
 +- Ah! Ne kadar yak覺覺kl覺 olmusunuz diye m覺r覺ldand覺 kad覺n. \\
 +Onlar覺 hi癟 Duveyrierlerin davetine 癟a覺rmam覺lard覺. Ama kad覺n bundan dolay覺 birinci kattakilere daha bir sayg覺 duyuyor, kimseyi k覺skanm覺yordu;​ zaten bunu d羹羹necek g羹c羹 ve istenci yoktu. \\
 +Kad覺n 繹pmesi i癟in aln覺n覺 uzatt覺: \\
 +- Sizi bekleyeceim. Ge癟 kalmay覺n, bana nas覺l elendiinizi anlat覺rs覺n覺z. \\
 +Octave onun sa癟lar覺na bir 繹p羹c羹k kondurmak zorunda kald覺. Pek istemeden aralar覺nda kurulan ilikiye kar覺n ikisi de birbirine "​sen"​ diyemiyorlard覺. Gen癟 adam inerken kad覺n uzun s羹re arkas覺ndan merdivenlerde kald覺. \\
 +Ayn覺 anda Josserandlar覺n dairesinde b羹y羹k bir dram yaan覺yordu. Annenin d羹羹ncesine g繹re, Duveyrierlerdeki bu davet Berthe ile Auguste'​羹n evliliinde 繹nemli bir aama oluturacakt覺. Onbe g羹nd羹r sadan soldan bu konuda yoklanan damat aday覺 Auguste Vabre h璽l璽 karars覺zd覺,​ 癟羹nk羹 癟eyiz paras覺 konusunda kukular覺 vard覺. Bu konuda bir ey yapmas覺 gerektiini anl覺yan Madam Josserand kardeine bir mektupla durumu bildirmi ve ona verdii s繹z羹 an覺msatm覺t覺. Ondan alaca覺 yan覺ttaki olumlu bir ka癟 sat覺r覺 koz olarak kullanmak istiyordu. T羹m aile giyinik durumda soban覺n 繹n羹nde bekleirken Kap覺c覺 Gourd, Bachelard Day覺'​n覺n mektubunu getirdi. \\
 +- Ah! 襤te geldi, diyerek zarf覺 a癟t覺 Madam Josserand. \\
 +Baba ve iki k覺z覺 onun mektubu okumas覺n覺 beklediler. K覺zlar覺n giyinmesine yard覺m etmi olan Adele imdi yemek masas覺n覺 topluyordu. Madam Josserand'​覺n mosmor kesildii g繹r羹ld羹. \\
 +- Tek s繹zc羹k yok! Resmi nik璽hta bakar覺z diyor. Bizi 癟ok sevdiini yazm覺... Al癟ak rezil! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​